Goed werken met Omaha System in het ECD

Vanaf januari 2017 moeten thuiszorgorganisaties werken met een classificatiesysteem. In gewoon Nederlands betekent dit dat de organisatie een zorgdossier heeft dat ingevuld wordt op basis van een classificatiesysteem. Omaha System is een classificatiesysteem waarvoor de meeste organisaties kiezen. In combinatie met een elektronisch cliëntdossier is het opstellen van een zorgplan een peulenschil. Of, zoals een medewerker enthousiast uitlegde: “Heel eenvoudig, je klikt op een paar knoppen en klaar is het.” Noem mij een zwartkijker, maar zo eenvoudig is het toch net niet.

Meer dan op knoppies klikken

omaha systemEen goed zorgplan maken start met het vaststellen van het probleem van de cliënt. En daar begint het al. Het gaat er niet om wat de verpleegkundige ziet als grootste probleem. Nee, het gaat om het gezichtspunt van de cliënt. En daarnaast is ‘probleem’ al niet correct geformuleerd. In terminologie van Omaha System is dit een aandachtsgebied. En daar moeten veel verpleegkundigen en verzorgenden echt wel aan wennen. Er zijn medewerkers die het prima vinden om dat al werkende in de praktijk te leren. Maar de meesten vinden het prettiger om vooraf de nieuwe systematiek te kennen en te doorgronden. Dat vind ikzelf ook, hoe is dat voor jou?

Klinisch redeneren

Een goed zorgplan stelt de verpleegkundige stap voor stap op. Ze gaat daarbij uit van de behoefte van de cliënt. Daarbij is het ook van belang om te onderzoeken wat de onderliggende oorzaak is van de vraag, wat de mogelijke gevolgen zijn en waaraan je kunt zien dat er een behoefte of probleem is. Na het opstellen van het zorgplan, gaat de verpleegkundige de acties inplannen.

Het stapsgewijs verzamelen en analyseren van informatie en gegevens tot het uitvoeren en evalueren van zorg heet klinisch redeneren. Het is een methodische werkwijze waardoor je altijd kunt terug redeneren waarop de keuzes zijn gebaseerd. Het zorgproces is op deze manier transparant voor de cliënt en zijn mantelzorg. En ook voor de collega’s. Zij weten ook wat en waarom iets wordt verwacht.

Eenheid van taal

Omaha System gaat uit van eenheid van taal. In Omaha System wordt niet uitgegaan van een probleem maar van een aandachtsgebied. Er zijn meer termen die nieuw zijn voor medewerkers. Zo zijn er bijvoorbeeld in Omaha System 4 acties. Een daarvan heet ‘behandelen’. Deze term roept makkelijk de veronderstelling op dat het hier gaat om een behandeling van bijvoorbeeld een arts. In werkelijkheid valt lichamelijke verzorging hier ook onder. En dat is maar 1 voorbeeld…

Rapporteren

In een ECD krijgt rapporteren nog meer reikwijdte en wordt goed rapporteren belangrijker. Het totale zorgproces wordt inzichtelijk als de rapportage aansluit bij het aandachtsgebied. De Inspectie van de Gezondheidszorg let hierop. Dat vraagt van medewerkers dat zij klinisch kunnen redeneren en dat ze weten hoe ze op een juiste wijze rapporteren.

Scores huidige situatie en gewenste situatie

Vanuit oudere zorgsystemen moest een doel vanuit de cliënt, positief en SMART geformuleerd zijn. Veel verpleegkundigen vinden dat lastig. En ga er maar aanstaan: een verpleegdoel maken dat specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden is.

In Omaha System wordt de doelstelling concreet geformuleerd in scores op 3 aspecten: voor de huidige situatie en de streefscore. Het is even wennen, maar veel makkelijker. En met deze scores kan iedere collega zien wat de verwachting is voor een cliënt en ze geven richting aan het handelen.

Met e-learning snel en efficiënt grote aantallen scholen

Klinisch redeneren, kennis van Omaha System en rapporteren zijn precies de onderwerpen die aan bod komen in de e-learning Klinisch Redeneren met Omaha System voor medewerkers van niveau 3/4 en niveau 4/5.

Voor medewerkers niveau 2 is er de e-learning Omaha System in Beeld waarin het lezen van het zorgplan op basis van Omaha System aan de orde komt en correct rapporteren.

Voordelen van de e-learning Omaha System

  • efficiënt scholen van medewerkers
  • medewerkers oefenen meermalen alle stappen van Omaha System in herkenbare praktijksituaties en toegespitst op hun taken en bevoegdheden
  • snelle start met de scholing is mogelijk (ook als de organisatie geen leerplatform heeft)
  • nieuwe medewerkers kunnen makkelijk aansluiten
  • met e-learning is inzichtelijk wat kosten, inspanningen en tijdspad zijn
  • alle medewerkers krijgen dezelfde hoogwaardige scholing
  • maatwerk is mogelijk
  • desgewenst ook in combinatie met klassikale scholing, kick off bijeenkomst, telefonisch spreekuur
  • nu ook beschikbaar: de belangrijkste schermen van Omaha System in Nedap, Pluriform en MijnCaress

E-learning Made Easy helpt je om dit op korte termijn te realiseren. Groepen tot 10 cursisten kunnen de volgende werkdag starten, voor grotere groepen ligt de starttermijn op 2 weken.

Aanvragen informatie e-learning

Omaha System in Nedap, Pluriform en MijnCaress

Omaha System is ingebouwd in veel verschillende ECD’s. En medewerkers vinden het fijn om een idee te hebben hoe het er dan uitziet in hun ECD. Vandaar dat we nu voor 3 ECD’s de belangrijkste schermen in een module hebben gezet. Dat is voor Nedap, voor Pluriform en MijnCaress. Staat het ECD dat in jouw organisatie wordt gebruikt er niet bij? We kunnen dit op maat toevoegen aan de diverse cursussen over Omaha System.

Omaha System ook intramuraal

Een intramurale setting is net weer anders dan de thuiszorg. En dus hebben we e-learning speciaal voor somatiek, psychogeriatrie en geriatrische revalidatie. Dus werk jij in een intramurale setting: ook dan ben je bij ons aan het juiste adres voor e-learning en scholing in Omaha System.

Aanvragen informatie e-learning

Of neem contact op voor een demo (mail: info@elearningmadeeasy.nl of bel T: 06-13470984)

Share

Geef je mening

*

Share