Tijdsdruk aanpakken in zorgteams? Ja, dat kan!

tijdsdruk

Ren jij je rot en de rest van je team ook?

Merk je dat er ergernis is tussen cliënt en jou of collega over tijd?

Wil je meer grip krijgen op tijdsdruk en hoe je ermee omgaat?

Steeds harder rennen in de zorg geeft stress en tijdsdruk. Hoe kunnen zorgprofessionals hun rust bewaren in de hectiek van cliënten, collega’s en eisen van buitenaf?

Daarvoor is het nuttig en nodig dat zorgprofessionals zelf inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met tijdsdruk. Maar hoe?

Klassiek timemanagement is geen goede fit met de zorg. Deze e-learning is speciaal voor de zorg ontwikkeld op basis van het promotieonderzoek van Gabrielle Verbeek naar tijd in de zorg. Zodat zorgprofessionals weten om te gaan met tijd en tijdsdruk. Door dit programma ook aan te bieden via e-learning, kan een brede groep deelnemers hiermee aan de slag op hun eigen moment en tempo. In combinatie met teambijeenkomsten kunnen ze in het team werken aan oplossingen en kennisuitwisseling. Zodat ook het leren over tijdsdruk en hoe ermee om te gaan zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Zelf ontdekken

In de e-learning gaat de cursist aan de slag met het ontdekken van haar of zijn eigen tijdstijl. En met tijdstijlen van cliënten. Want die zijn weer anders dan van zorgprofessionals en dat kan soms wrijving geven. In de e-learning maken de cursisten een persoonlijk tijdsplan om inzicht en verbeterpunten bij te houden.

button (8)

Samen zoeken naar oplossingen

Als een team de e-learning doet, kan het team tijdens teambijeenkomsten ervaringen uitwisselen, kennis delen en samen oplossingen zoeken. Want tijdsdruk los je vaak het beste op in teamverband.

Waarom is dit programma effectief?

“Voor mij was het belangrijkste inzicht dat je zelf keuzes maakt over je tijd. Ik ben mij nu meteen bewust van tijdstress en doe er gelijk wat aan.”

Wijkziekenverzorgende

 • We werken aan inzicht en bewustwording, maar ook aan acties in de praktijk action learning.
 • We werken met herkenbare praktijksituaties van deelnemers.
 • Er zijn interactieve werkvormen om het levendig te houden.
 • Oefeningen en opdrachten maken de vertaling naar het eigen werk.

Het programma

De e-learning bestaat uit 4 modules. De eerste module verkent het thema tijd en tijdsdruk. Wat zijn oorzaken van tijdsdruk en wat is de eigen rol daarin?

In de tweede module staat de eigen tijdstijl van de cursist centraal. Wat is de eigen tijdstijl en wat zegt dat over de eigen omgang met tijd? In de derde module staat de beleving van tijd door cliënten centraal. In de vierde module komt tijdsparend werken aan de orde.

Met verdieping voor teambijeenkomsten

Als een team de e-learning gaat doen, is er een handleiding voor de teamcoach of leidinggevende. In zelfsturende teams kan een van de teamleden deze rol op zich nemen. In de handleiding staan handvatten en tips om de teambijeenkomsten te leiden.

In deze interactieve e-learning met verdieping voor de teambijeenkomsten leren cursisten beter met de tijd om te gaan. In de e-learning gaan zij aan de slag met de lesstof om er vervolgens in de teambijeenkomst met hun teamleden dieper op in te gaan en samen oplossingen te vinden.

Doel is om samen te leren en zo samen vaardigheden over beter omgaan met tijd te versterken.

Wil je het complete programma bekijken?

button (8)

Als de cursist de modules heeft gedaan, kan deze:

 • goed omgaan met tijd voor zorg
 • met plezier en rust het werk doen op een manier die bij medewerker en de cliënt past
 • met collega’s als team tijd effectief en efficiënt besteden
 • knelpunten en tijdvreters aanpakken en oplossen

Voor wie?

De e-learning is gericht op zorgprofessionals (niveau 3 tot en met 5, met aanpassing voor niveau 1 en 2) in de ouderenzorg.

Er is accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V voor 2 punten voor de e-learning.

omaha E-learning Made Easy is gecertificeerd partner bij Omaha Systems
CRKBO_Instelling E-learning Made Easy een opleidingsinstituut gecertificeerd door het CRKBO
(Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs).
V&VN geaccrediteerd De e-learning is voor 2 studiepunten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over prijzen?

button (8)

Share

Grootschalige e-learning: succes of nachtmerrie?

Gisteren zijn we met een klant gestart met een grote groep van meer dan 200 deelnemers. Gelukkig is dat niet de eerste keer en had ik er nu geen slapeloze nachten van. Maar… hoe zorg je ervoor dat een grootschalige e-learning een succes wordt en geen nachtmerrie? [Lees meer…]

Share

Astronautenvoer of tapas?

Als je e-learning gaat ontwikkelen is het belangrijk om kennis van zaken te krijgen. Dat betekent ook dat je een nieuw begrippenkader nodig hebt. Gezamenlijke taal waardoor je mét elkaar weet: hier heb ik het over; dit bedoel ik! Denk bijvoorbeeld aan Astronautenvoer of tapas.  [Lees meer…]

Share

EHBO bij e-learning

E-learning is voor de organisatie een stuk eenvoudiger te realiseren dan klassikale scholingen. Zeker als het om grote groepen medewerkers gaat. Maar: helemaal vanzelf gaat het niet. Soms moet je als begeleider van e-learning EHBO toepassen. Wat zijn de ongelukjes die je moet kunnen oplossen en vooral ook: hoe is de behandeling hiervan? [Lees meer…]

Share

E-learningtools van een pro

Al jaren publiceert Jane Hart (een Engelse online leren goeroe) een lijst met tools die online leren mogelijk maken. Voor mezelf altijd een goede graadmeter of ik nog bij ben en een mogelijkheid om nieuwe tools te ontdekken. Wil je weten welke tools ik gebruik? [Lees meer…]

Share

Recept e-leren

In de e-learning wereld is ADDIE het meest gebruikte model bij e-learning ontwikkeling. Het staat voor Analyze, Design, Develop, Implement en Evaluate. Ik heb dat verwerkt tot recept e-leren, waarbij de samenhang van de verschillende stappen duidelijker naar voren komt. [Lees meer…]

Share

E-learning jargon is soms net Chinees!

Jargon heeft natuurlijk vaker de neiging om onbegrijpelijk te zijn voor buitenstaanders, maar in e-learning zitten wel heel veel verschillende vaktermen die klinken als Chinees. Ik neem je mee en ik leg je e.e.a. uit.

[Lees meer…]

Share

Tijdsdruk aanpakken in zorgteams? Ja, dat kan!

tijdsdruk

Ren jij je rot en de rest van je team ook?

Merk je dat er ergernis is tussen cliënt en jou of collega over tijd?

Wil je meer grip krijgen op tijdsdruk en hoe je ermee omgaat?

Steeds harder rennen in de zorg geeft stress en tijdsdruk. Hoe kunnen zorgprofessionals hun rust bewaren in de hectiek van cliënten, collega’s en eisen van buitenaf?

Daarvoor is het nuttig en nodig dat zorgprofessionals zelf inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met tijdsdruk. Maar hoe?

Klassiek timemanagement is geen goede fit met de zorg. Deze e-learning is speciaal voor de zorg ontwikkeld op basis van het promotieonderzoek naar tijd in de zorg. Zodat zorgprofessionals weten om te gaan met tijd en tijdsdruk. Door dit programma ook aan te bieden via e-learning, kan een brede groep deelnemers hiermee aan de slag op hun eigen moment en tempo. In combinatie met teambijeenkomsten kunnen ze in het team werken aan oplossingen en kennisuitwisseling. Zodat ook het leren over tijdsdruk en hoe ermee om te gaan zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Zelf ontdekken

In de e-learning gaat de cursist aan de slag met het ontdekken van haar of zijn eigen tijdstijl. En met tijdstijlen van cliënten. Want die zijn weer anders dan van zorgprofessionals en dat kan soms wrijving geven. In de e-learning maken de cursisten een persoonlijk tijdsplan om inzicht en verbeterpunten bij te houden.

button (8)

Samen zoeken naar oplossingen

Als een team de e-learning doet, kan het team tijdens teambijeenkomsten ervaringen uitwisselen, kennis delen en samen oplossingen zoeken. Want tijdsdruk los je vaak het beste op in teamverband.

Waarom is dit programma effectief?

“Voor mij was het belangrijkste inzicht dat je zelf keuzes maakt over je tijd. Ik ben mij nu meteen bewust van tijdstress en doe er gelijk wat aan.”

Wijkziekenverzorgende

 • We werken aan inzicht en bewustwording, maar ook aan acties in de praktijk action learning.
 • We werken met herkenbare praktijksituaties van deelnemers.
 • Er zijn interactieve werkvormen om het levendig te houden.
 • Oefeningen en opdrachten maken de vertaling naar het eigen werk.

Het programma

De e-learning bestaat uit 4 modules. De eerste module verkent het thema tijd en tijdsdruk. Wat zijn oorzaken van tijdsdruk en wat is de eigen rol daarin?

In de tweede module staat de eigen tijdstijl van de cursist centraal. Wat is de eigen tijdstijl en wat zegt dat over de eigen omgang met tijd? In de derde module staat de beleving van tijd door cliënten centraal. In de vierde module komt tijdsparend werken aan de orde.

Met verdieping voor teambijeenkomsten

Als een team de e-learning gaat doen, is er een handleiding voor de teamcoach of leidinggevende. In zelfsturende teams kan een van de teamleden deze rol op zich nemen. In de handleiding staan handvatten en tips om de teambijeenkomsten te leiden.

In deze interactieve e-learning met verdieping voor de teambijeenkomsten leren cursisten beter met de tijd om te gaan. In de e-learning gaan zij aan de slag met de lesstof om er vervolgens in de teambijeenkomst met hun teamleden dieper op in te gaan en samen oplossingen te vinden.

Doel is om samen te leren en zo samen vaardigheden over beter omgaan met tijd te versterken.

Wil je het complete programma bekijken?

button (8)

Als de cursist de modules heeft gedaan, kan deze:

 • goed omgaan met tijd voor zorg
 • met plezier en rust het werk doen op een manier die bij medewerker en de cliënt past
 • met collega’s als team tijd effectief en efficiënt besteden
 • knelpunten en tijdvreters aanpakken en oplossen

Voor wie?

De e-learning is gericht op zorgprofessionals (niveau 3 tot en met 5, met aanpassing voor niveau 1 en 2) in de ouderenzorg.

Er is accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V voor 2 punten voor de e-learning.

omaha E-learning Made Easy is gecertificeerd partner bij Omaha Systems
CRKBO_Instelling E-learning Made Easy een opleidingsinstituut gecertificeerd door het CRKBO
(Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs).
V&VN geaccrediteerd De e-learning is voor 2 studiepunten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over prijzen?

button (8)

Share

Is blended altijd beter?

Vorige week was ik bij een nieuwe klant die e-learning wil gaan ontwikkelen. Ik vroeg aan hen wat hun plannen waren voor e-learning. Willen ze alleen e-learning of ook met een klassikaal traject? Hij keek me een beetje schoorvoetend aan en zei “We hadden eigenlijk gedacht: alleen maar e-learning. Maar ik heb eigenlijk gehoord dat blended leren altijd beter is, toch?”

Goede vraag! Is het inderdaad waar dat blended leren altijd beter is?

Nee, het is niet waar dat blended altijd beter is. Dat hangt af van een aantal factoren die ik graag met je langsloop. [Lees meer…]

Share

Hoe verschilt e-learning van een klassikale les?

Regelmatig krijg ik de vraag hoe e-learning verschilt van een klassikale les. Natuurlijk, er staat geen docent voor je, maar wat betekent dat nu? Ik maak dan graag de vergelijking met een knikkerbaan.

De knikkerbaan is het leerpad en de cursist de knikker. Doel is dat de cursist soepeltjes het eindpunt bereikt, onderin het bakje van de knikkerbaan.

[Lees meer…]

Share
Share