Zorgplan met Omaha System

Wettelijk moet elke zorgvrager 6 weken na start van de zorg een zorgplan hebben. Hoe maak je een goed zorgplan met Omaha? Het is belangrijk om een goed zorgplan te maken, omdat dat het startpunt van de zorg is en zeker ook omdat de inspectie kijkt of verpleeg- of zorgplan, zorgproblemen en rapportage op elkaar aansluiten. En hoe zit het nou met die doelen?

[Lees meer…]

Share

Goed werken met Omaha System in het ECD

Vanaf januari 2017 moeten thuiszorgorganisaties werken met een classificatiesysteem. In gewoon Nederlands betekent dit dat de organisatie een zorgdossier heeft dat ingevuld wordt op basis van een classificatiesysteem. Omaha System is een classificatiesysteem waarvoor de meeste organisaties kiezen. In combinatie met een elektronisch cliëntdossier is het opstellen van een zorgplan een peulenschil. Of, zoals een medewerker enthousiast uitlegde: “Heel eenvoudig, je klikt op een paar knoppen en klaar is het.” Noem mij een zwartkijker, maar zo eenvoudig is het toch net niet. [Lees meer…]

Share

Zeven kenmerken van goede e-learning

Op dit moment zijn we hartstikke druk om de laatste hand te leggen aan de nieuwe versies van Omaha system. De eerste versie die we ontwikkelden, is voor niveau 5 in de thuiszorg. Maar al snel kregen we de vraag “Kunnen jullie ook e-learning ontwikkelen voor niveau 3 die de zorgplannen moeten bijstellen? En voor intramuraal? Daar zien de cases er toch weer net iets anders  uit dan voor extramuraal. Bovendien stelt het CIZ daar de indicatie”. Dat is precies waar goede e-learning om gaat. [Lees meer…]

Share

E-learning Klinisch redeneren met Omaha

Vanaf 2017 moeten thuiszorgorganisaties werken met een geautomatiseerd classificatiesysteem: een classificatiesysteem gekoppeld aan een elektronisch patiëntendossier (EPD). Met Omaha System kan dat. Maar dat vraagt een andere denkwijze van medewerkers.

7 Voordelen e-learning Klinisch redeneren met Omaha System

  1. omaha systemEenduidige scholing met juist gebruik van termen
  2. Veel minder verlet, veel minder administratiekosten
  3. E-learning een jaar lang als naslag te gebruiken
  4. Praktijkgericht door uitleg aan de hand van levensechte casuïstieken
  5. Hoge waardering door cursisten: compleet, duidelijk, prettig
  6. Integratie met andere belangrijke onderwerpen als verslaglegging, eigen verantwoordelijkheid en shared decision making
  7. Gecertificeerd door Omaha System en geaccrediteerd bij kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (5 punten)

Aanvragen informatie e-learning

Wat is Omaha System?

Omaha System is een classificatiesysteem dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten en inmiddels in veel landen wordt gebruikt. De kern van Omaha is eenheid van taal.

Hoe makkelijk zou het zijn als alle professionals in bijvoorbeeld de sociale wijkteams gebruikmaken van het zelfde begrippenkader? Dat vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten toepassen.

Omaha System ondersteunt zorgprofessionals bij klinisch redeneren. Omaha System is een andere manier van werken en voor het beste resultaat is het van belang dat medewerkers de systematiek kennen en optimaal toepassen.

Klinisch redeneren met Omaha System

In de e-learning Klinisch redeneren met Omaha System komt alles aan bod: van assessment tot evaluatie, van shared decision making tot evidence based richtlijnen. Doelgroep van de e-learning zijn verpleegkundigen niveau 4 en 5. De inhoud van de e-learning voldoet geheel aan het Normenkader van de V&VN.

Klinisch redeneren is de basis van professioneel handelen van verpleegkundigen en bij Omaha System” Jennie Mast, projectleider Omaha bij Vilans, 12 juni in Utrecht

Aan de slag met Omaha System

Nieuwe methodes vragen zoals gezegd om nieuwe vaardigheden en inzichten van zorgprofessionals. Wat zijn de stappen en hoe maakt de verpleegkundige de juiste vertaalslag naar de cliënt, naar het zorgplan en in de rapportage? Al deze punten en meer komen aan de orde in de e-learning Klinisch redeneren met Omaha. Zodat de verpleegkundigen optimaal aan de slag kunnen met Omaha System.

Bij andere scholingsinstituten kost dit voor de basis- en verdieping 1,5 dag aan scholing (plus reistijd). De e-learning neemt 5 uur in beslag. Dat is een besparing van 140%.

Na het volgen van deze e-learning heeft de cursist het volgende bereikt:

 kent de termen, begrippen en werkwijze van het Omaha System
√ kan klinisch redeneren met het Omaha System op basis van praktijkvoorbeelden
 kan volgens de systematiek van Omaha System een assessment uitvoeren voor de aard, omvang en duur van de zorg, zoals bij indicatie stellen
 kent de belangrijkste elementen van schriftelijke verslaglegging volgens de richtlijnen V&VN en kan deze toepassen
√ formuleert op basis van shared decision making uitkomsten en acties met cliënt en mantelzorg

Aanvragen informatie e-learning

Voordelen e-learning

 140% besparing in verleturen (5 uur e-learning ipv 12 uur klassikale scholing)
 cliëntenzorg wordt niet onderbroken voor scholing
 alle cursisten worden voorzien van dezelfde informatie
cursisten vinden het plezierig omdat zijzelf tijdstip en tempo kunnen bepalen
  onze modules krijgen gemiddeld een 8 voor inhoud en vormgeving
√ cursisten hebben een jaar lang toegang tot de e-learning
en alle gecertificeerde materialen

Wil je de e-learning mogelijk voor jouw organisatie gaan inzetten?

Dan wil je vast meer weten en de e-learning zien en je vragen stellen. Dat kan, vraag dan het demo adviesgesprek aan

omaha E-learning Made Easy is gecertificeerd partner bij Omaha Systems
CRKBO_Instelling E-learning Made Easy een opleidingsinstituut gecertificeerd door het CRKBO
(Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs).
V&VN geaccrediteerd De e-learning is voor 5 studiepunten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. (ID 225931, Klinisch redeneren met Omaha System).

Vraag direct de gratis brochure aan voor prijzen, kortingen en meer info.

Aanvragen informatie e-learning

 

Share
Share