Tijdsdruk aanpakken in zorgteams? Ja, dat kan!

tijdsdruk

Ren jij je rot en de rest van je team ook?

Merk je dat er ergernis is tussen cliënt en jou of collega over tijd?

Wil je meer grip krijgen op tijdsdruk en hoe je ermee omgaat?

Steeds harder rennen in de zorg geeft stress en tijdsdruk. Hoe kunnen zorgprofessionals hun rust bewaren in de hectiek van cliënten, collega’s en eisen van buitenaf?

Daarvoor is het nuttig en nodig dat zorgprofessionals zelf inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met tijdsdruk. Maar hoe?

Klassiek timemanagement is geen goede fit met de zorg. Deze e-learning is speciaal voor de zorg ontwikkeld op basis van het promotieonderzoek van Gabrielle Verbeek naar tijd in de zorg. Zodat zorgprofessionals weten om te gaan met tijd en tijdsdruk. Door dit programma ook aan te bieden via e-learning, kan een brede groep deelnemers hiermee aan de slag op hun eigen moment en tempo. In combinatie met teambijeenkomsten kunnen ze in het team werken aan oplossingen en kennisuitwisseling. Zodat ook het leren over tijdsdruk en hoe ermee om te gaan zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Zelf ontdekken

In de e-learning gaat de cursist aan de slag met het ontdekken van haar of zijn eigen tijdstijl. En met tijdstijlen van cliënten. Want die zijn weer anders dan van zorgprofessionals en dat kan soms wrijving geven. In de e-learning maken de cursisten een persoonlijk tijdsplan om inzicht en verbeterpunten bij te houden.

button (8)

Samen zoeken naar oplossingen

Als een team de e-learning doet, kan het team tijdens teambijeenkomsten ervaringen uitwisselen, kennis delen en samen oplossingen zoeken. Want tijdsdruk los je vaak het beste op in teamverband.

Waarom is dit programma effectief?

“Voor mij was het belangrijkste inzicht dat je zelf keuzes maakt over je tijd. Ik ben mij nu meteen bewust van tijdstress en doe er gelijk wat aan.”

Wijkziekenverzorgende

 • We werken aan inzicht en bewustwording, maar ook aan acties in de praktijk action learning.
 • We werken met herkenbare praktijksituaties van deelnemers.
 • Er zijn interactieve werkvormen om het levendig te houden.
 • Oefeningen en opdrachten maken de vertaling naar het eigen werk.

Het programma

De e-learning bestaat uit 4 modules. De eerste module verkent het thema tijd en tijdsdruk. Wat zijn oorzaken van tijdsdruk en wat is de eigen rol daarin?

In de tweede module staat de eigen tijdstijl van de cursist centraal. Wat is de eigen tijdstijl en wat zegt dat over de eigen omgang met tijd? In de derde module staat de beleving van tijd door cliënten centraal. In de vierde module komt tijdsparend werken aan de orde.

Met verdieping voor teambijeenkomsten

Als een team de e-learning gaat doen, is er een handleiding voor de teamcoach of leidinggevende. In zelfsturende teams kan een van de teamleden deze rol op zich nemen. In de handleiding staan handvatten en tips om de teambijeenkomsten te leiden.

In deze interactieve e-learning met verdieping voor de teambijeenkomsten leren cursisten beter met de tijd om te gaan. In de e-learning gaan zij aan de slag met de lesstof om er vervolgens in de teambijeenkomst met hun teamleden dieper op in te gaan en samen oplossingen te vinden.

Doel is om samen te leren en zo samen vaardigheden over beter omgaan met tijd te versterken.

Wil je het complete programma bekijken?

button (8)

Als de cursist de modules heeft gedaan, kan deze:

 • goed omgaan met tijd voor zorg
 • met plezier en rust het werk doen op een manier die bij medewerker en de cliënt past
 • met collega’s als team tijd effectief en efficiënt besteden
 • knelpunten en tijdvreters aanpakken en oplossen

Voor wie?

De e-learning is gericht op zorgprofessionals (niveau 3 tot en met 5, met aanpassing voor niveau 1 en 2) in de ouderenzorg.

Er is accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V voor 2 punten voor de e-learning.

omaha E-learning Made Easy is gecertificeerd partner bij Omaha Systems
CRKBO_Instelling E-learning Made Easy een opleidingsinstituut gecertificeerd door het CRKBO
(Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs).
V&VN geaccrediteerd De e-learning is voor 2 studiepunten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over prijzen?

button (8)

Share

Tijdsdruk aanpakken in zorgteams? Ja, dat kan!

tijdsdruk

Ren jij je rot en de rest van je team ook?

Merk je dat er ergernis is tussen cliënt en jou of collega over tijd?

Wil je meer grip krijgen op tijdsdruk en hoe je ermee omgaat?

Steeds harder rennen in de zorg geeft stress en tijdsdruk. Hoe kunnen zorgprofessionals hun rust bewaren in de hectiek van cliënten, collega’s en eisen van buitenaf?

Daarvoor is het nuttig en nodig dat zorgprofessionals zelf inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met tijdsdruk. Maar hoe?

Klassiek timemanagement is geen goede fit met de zorg. Deze e-learning is speciaal voor de zorg ontwikkeld op basis van het promotieonderzoek naar tijd in de zorg. Zodat zorgprofessionals weten om te gaan met tijd en tijdsdruk. Door dit programma ook aan te bieden via e-learning, kan een brede groep deelnemers hiermee aan de slag op hun eigen moment en tempo. In combinatie met teambijeenkomsten kunnen ze in het team werken aan oplossingen en kennisuitwisseling. Zodat ook het leren over tijdsdruk en hoe ermee om te gaan zo efficiënt mogelijk gebeurt.

Zelf ontdekken

In de e-learning gaat de cursist aan de slag met het ontdekken van haar of zijn eigen tijdstijl. En met tijdstijlen van cliënten. Want die zijn weer anders dan van zorgprofessionals en dat kan soms wrijving geven. In de e-learning maken de cursisten een persoonlijk tijdsplan om inzicht en verbeterpunten bij te houden.

button (8)

Samen zoeken naar oplossingen

Als een team de e-learning doet, kan het team tijdens teambijeenkomsten ervaringen uitwisselen, kennis delen en samen oplossingen zoeken. Want tijdsdruk los je vaak het beste op in teamverband.

Waarom is dit programma effectief?

“Voor mij was het belangrijkste inzicht dat je zelf keuzes maakt over je tijd. Ik ben mij nu meteen bewust van tijdstress en doe er gelijk wat aan.”

Wijkziekenverzorgende

 • We werken aan inzicht en bewustwording, maar ook aan acties in de praktijk action learning.
 • We werken met herkenbare praktijksituaties van deelnemers.
 • Er zijn interactieve werkvormen om het levendig te houden.
 • Oefeningen en opdrachten maken de vertaling naar het eigen werk.

Het programma

De e-learning bestaat uit 4 modules. De eerste module verkent het thema tijd en tijdsdruk. Wat zijn oorzaken van tijdsdruk en wat is de eigen rol daarin?

In de tweede module staat de eigen tijdstijl van de cursist centraal. Wat is de eigen tijdstijl en wat zegt dat over de eigen omgang met tijd? In de derde module staat de beleving van tijd door cliënten centraal. In de vierde module komt tijdsparend werken aan de orde.

Met verdieping voor teambijeenkomsten

Als een team de e-learning gaat doen, is er een handleiding voor de teamcoach of leidinggevende. In zelfsturende teams kan een van de teamleden deze rol op zich nemen. In de handleiding staan handvatten en tips om de teambijeenkomsten te leiden.

In deze interactieve e-learning met verdieping voor de teambijeenkomsten leren cursisten beter met de tijd om te gaan. In de e-learning gaan zij aan de slag met de lesstof om er vervolgens in de teambijeenkomst met hun teamleden dieper op in te gaan en samen oplossingen te vinden.

Doel is om samen te leren en zo samen vaardigheden over beter omgaan met tijd te versterken.

Wil je het complete programma bekijken?

button (8)

Als de cursist de modules heeft gedaan, kan deze:

 • goed omgaan met tijd voor zorg
 • met plezier en rust het werk doen op een manier die bij medewerker en de cliënt past
 • met collega’s als team tijd effectief en efficiënt besteden
 • knelpunten en tijdvreters aanpakken en oplossen

Voor wie?

De e-learning is gericht op zorgprofessionals (niveau 3 tot en met 5, met aanpassing voor niveau 1 en 2) in de ouderenzorg.

Er is accreditatie aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V voor 2 punten voor de e-learning.

omaha E-learning Made Easy is gecertificeerd partner bij Omaha Systems
CRKBO_Instelling E-learning Made Easy een opleidingsinstituut gecertificeerd door het CRKBO
(Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs).
V&VN geaccrediteerd De e-learning is voor 2 studiepunten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Wil je meer informatie, bijvoorbeeld over prijzen?

button (8)

Share

3 Vooroordelen over online leren en werken

Zal ik het maar eerlijk toegeven? Ik denk dat de zorg in sommige situaties achterloopt. Au! Sorry daarvoor! Maar ik denk dat er in de zorg nog veel te winnen valt als er meer online geleerd en gewerkt wordt en echt niet alleen vanwege de tijdbesparing.  [Lees meer…]

Share

E-learning Klinisch redeneren met Omaha

Vanaf 2017 moeten thuiszorgorganisaties werken met een geautomatiseerd classificatiesysteem: een classificatiesysteem gekoppeld aan een elektronisch patiëntendossier (EPD). Met Omaha System kan dat. Maar dat vraagt een andere denkwijze van medewerkers.

7 Voordelen e-learning Klinisch redeneren met Omaha System

 1. omaha systemEenduidige scholing met juist gebruik van termen
 2. Veel minder verlet, veel minder administratiekosten
 3. E-learning een jaar lang als naslag te gebruiken
 4. Praktijkgericht door uitleg aan de hand van levensechte casuïstieken
 5. Hoge waardering door cursisten: compleet, duidelijk, prettig
 6. Integratie met andere belangrijke onderwerpen als verslaglegging, eigen verantwoordelijkheid en shared decision making
 7. Gecertificeerd door Omaha System en geaccrediteerd bij kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (5 punten)

Aanvragen informatie e-learning

Wat is Omaha System?

Omaha System is een classificatiesysteem dat is ontwikkeld in de Verenigde Staten en inmiddels in veel landen wordt gebruikt. De kern van Omaha is eenheid van taal.

Hoe makkelijk zou het zijn als alle professionals in bijvoorbeeld de sociale wijkteams gebruikmaken van het zelfde begrippenkader? Dat vraagt om nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten toepassen.

Omaha System ondersteunt zorgprofessionals bij klinisch redeneren. Omaha System is een andere manier van werken en voor het beste resultaat is het van belang dat medewerkers de systematiek kennen en optimaal toepassen.

Klinisch redeneren met Omaha System

In de e-learning Klinisch redeneren met Omaha System komt alles aan bod: van assessment tot evaluatie, van shared decision making tot evidence based richtlijnen. Doelgroep van de e-learning zijn verpleegkundigen niveau 4 en 5. De inhoud van de e-learning voldoet geheel aan het Normenkader van de V&VN.

Klinisch redeneren is de basis van professioneel handelen van verpleegkundigen en bij Omaha System” Jennie Mast, projectleider Omaha bij Vilans, 12 juni in Utrecht

Aan de slag met Omaha System

Nieuwe methodes vragen zoals gezegd om nieuwe vaardigheden en inzichten van zorgprofessionals. Wat zijn de stappen en hoe maakt de verpleegkundige de juiste vertaalslag naar de cliënt, naar het zorgplan en in de rapportage? Al deze punten en meer komen aan de orde in de e-learning Klinisch redeneren met Omaha. Zodat de verpleegkundigen optimaal aan de slag kunnen met Omaha System.

Bij andere scholingsinstituten kost dit voor de basis- en verdieping 1,5 dag aan scholing (plus reistijd). De e-learning neemt 5 uur in beslag. Dat is een besparing van 140%.

Na het volgen van deze e-learning heeft de cursist het volgende bereikt:

 kent de termen, begrippen en werkwijze van het Omaha System
√ kan klinisch redeneren met het Omaha System op basis van praktijkvoorbeelden
 kan volgens de systematiek van Omaha System een assessment uitvoeren voor de aard, omvang en duur van de zorg, zoals bij indicatie stellen
 kent de belangrijkste elementen van schriftelijke verslaglegging volgens de richtlijnen V&VN en kan deze toepassen
√ formuleert op basis van shared decision making uitkomsten en acties met cliënt en mantelzorg

Aanvragen informatie e-learning

Voordelen e-learning

 140% besparing in verleturen (5 uur e-learning ipv 12 uur klassikale scholing)
 cliëntenzorg wordt niet onderbroken voor scholing
 alle cursisten worden voorzien van dezelfde informatie
cursisten vinden het plezierig omdat zijzelf tijdstip en tempo kunnen bepalen
  onze modules krijgen gemiddeld een 8 voor inhoud en vormgeving
√ cursisten hebben een jaar lang toegang tot de e-learning
en alle gecertificeerde materialen

Wil je de e-learning mogelijk voor jouw organisatie gaan inzetten?

Dan wil je vast meer weten en de e-learning zien en je vragen stellen. Dat kan, vraag dan het demo adviesgesprek aan

omaha E-learning Made Easy is gecertificeerd partner bij Omaha Systems
CRKBO_Instelling E-learning Made Easy een opleidingsinstituut gecertificeerd door het CRKBO
(Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs).
V&VN geaccrediteerd De e-learning is voor 5 studiepunten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. (ID 225931, Klinisch redeneren met Omaha System).

Vraag direct de gratis brochure aan voor prijzen, kortingen en meer info.

Aanvragen informatie e-learning

 

Share

21 Voordelen van e-learning in de zorg op een rij

E-learning in de zorg heeft veel voordelen. HEEL VEEL VOORDELEN! Ik ben er eens voor gaan zitten, lees hieronder welke voordelen van e-learning in de zorg er zijn!

[Lees meer…]

Share

Onderzoek naar tabletgebruik in de zorg

Tabletgebruik in de zorg is geen doel op zich. Het is wel een doel om ef!ciënt te werken en zorg van hoge kwaliteit te leveren. Door hun kleine formaat, lichte gewicht en brede toepassingsmogelijkheden kunnen tablets een goede bijdrage leveren aan deze doelen (en meer).

tabletgebruik

Tabletgebruik in de zorg leeft

Uit de onderzoeken die zijn gedaan bij zorgorganisaties en leveranciers blijkt dat het onderwerp leeft. Van de 55 respondenten zegt slechts 5% niet te gaan werken met tablets. Er wordt al met tablets gewerkt, maar zorgorganisaties ervaren nog teveel belemmeringen om vol overgave gebruik te maken van tablets. Aan de andere kant blijkt dat er al veel programma’s en apps op de markt zijn die het mogelijk maken om in de zorgverlening praktisch te werken met tablets.

Respondenten en gebruikers

Aan de enquête hebben 55 personen meegedaan die tot de doelgroep behoren. Het overgrote deel is werkzaam in de thuiszorg, een verpleeghuis of verzorgingshuis. De respondenten zijn voor het overgrote deel werkzaam als staffunctionaris of leidinggevende. Of je hieruit kunt lezen dat het gebruik van tablets vooral leeft in de hogere regionen van een zorgorganisatie en minder op de werkvloer, is maar zeer de vraag. De nieuwsbrie”ezers van BIC Belle zijn voornamelijk manager of staffunctionaris. En ook op LinkedIn tref je meer hoogopgeleide functionarissen dan laagopgeleide.

Belemmerende factoren

Om tablets in te gaan zetten, moeten vaak de nodige hindernissen overwonnen worden. Met name !nanciën, beperkt internet, de zorg om privacygegevens en onbekendheid met de mogelijkheden van tablets zijn de belangrijkste beweegredenen om huiverig te zijn.

Processen en programma’s

Tablets zijn voor veel processen in de zorg te gebruiken. Met name communicatie tussen zorgverleners onderling, het delen van kennis, intake, ontslag en overdracht van cliënten, zorg op afstand, EPD/ECD zijn veel genoemde processen waar zorgorganisaties gebruik van (willen) maken. Verder worden programma’s als Zorg op Afstand, Elektronisch zorgdossier, email- en agendabeheer, Dropbox en Of!ce zinvol genoemd.

Aanbod leveranciers

Leveranciers bieden al veel programma’s en apps aan (zie ook hoofdstuk 2). De meeste hiervan zijn geschikt voor intake, tijdregistratie, EPD/ECD, cliënt planning (extramurale zorg), delen van kennis, communicatie tussen zorgverleners onderling, cliënt portaal/inzage in eigen dossier van zorgvragers, agenda/roosters, zorg op afstand/communicatie tussen cliënt en zorgverlener, scholing, tijdregistratie en e-learning.

Ervaringen

Gebruikers zijn over het algemeen positief. Er zijn altijd zaken voor verbetering vatbaar, maar het feit dat je tijd wint, papierloos kunt vergaderen, direct zaken kunt verwerken, minder kosten hebt en altijd en overal kunt werken maakt dat het gebruik van tablets meer en meer terrein zal winnen.

{a921ar5692}

Share
Share