Op het moment dat je met e-learning aan de slag wilt dan heb je nodig: een boekenkast en boeken. De boekenkast is het leerplatform. Daar heb ik diverse artikelen over geschreven. Onder aan deze blogpost vind je een aantal links daarover.

Wat zijn kenmerken van goede e-learning? Ik zet er 10 voor je op een rij:

1. Relevant voor de doelgroep

kenmerken-goede-elearningEen belangrijk kenmerk van goede e-learning is dat het relevant is voor de doelgroep. Dat klinkt ontzettend als een open deur en dat is het ook. Toch zie ik regelmatig e-learning waarbij je je de vraag kunt stellen “Is dit wel relevant voor de doelgroep?”

 

 

Ik geef je een voorbeeld: e-learning Handhygiëne voor in de ouderzorg in de VVT’. Moet je daarin iets vinden over het aantrekken van steriele handschoenen? Het antwoord is “nee”. Dat is in de VVT niet aan de orde en hoeft dus niet in de e-learning. Dat betekent dus dat als je e-learning ziet met daarin het aantrekken van steriele handschoenen, je je kunt afvragen of het wel geschikt is voor jouw doelgroep. Want het dragen van steriele handschoenen is iets voor in een ziekenhuisomgeving. Voor de hersenen is het makkelijker om informatie te verwerken en op te slaan als die herkenbaarder zijn, de zogenoemde transfer.

2. Mooie vormgeving

Een ander kenmerk van goede e-learning is dat het mooi vormgegeven is. Onze cursistensite heet ‘Leren is leuk!’ en leren móet ook leuk zijn en een mooie vormgeving draagt bij voor cursisten aan een goede leerervaring. We zijn dan ook zeer trots op de 8 voor vormgeving van de e-learning Indicatiestelling 2015.

3. Logische UI

Een logische userinterface is ook erg belangrijk (helaas heb ik geen beter woord voor userinterface, maar het gaat over het gebruiksgemak van de e-learning en trouwens ook van het leerplatform). Een cursist zit in de regel alleen achter zijn laptop of tablet om de e-learning te doen. Vraagtekens moeten zoveel mogelijk vermeden worden: ze leiden af van het leerproces en kunnen er in het slechtste geval voor zorgen dat een cursist stopt met de e-learning. Bij een goede UI moet de cursist iedere keer op hetzelfde knopje drukken om naar een volgend of een vorig scherm te gaan.

4. Afwisseling

Afwisseling! E-learning maakt het voor cursisten leuk om te leren omdat je tekst en beeld kunt afwisselen met filmpjes, met scenario’s, interactiviteit, geluid, toetsvragen. Het is fijn als in de modules ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van die mogelijkheden en niet alleen maar tekst-plaatje-tekst-plaatje. Dan wordt het saai en dat maakt het minder leuk voor cursisten. In goede e-learning zit afwisseling, zodat het voor de cursist leuk blijft om de e-learning te doen.

5. Formatieve toetsing

Voor cursisten is het fijn als ze niet alleen aan het eind een summatieve toets krijgen (dat wil zeggen dat ze kunnen laten zien dat ze alles begrepen hebben en dat ze het certificaat krijgen) maar ook dat ze tussentijds of formatief kunnen toetsen en kunnen checken of ze begrijpen waarover de lesstof gaat. Cursisten vinden dat plezierig, want je kunt niet bij collega-cursisten makkelijk afchecken of je het allemaal snapt; en je hebt geen docent voor je.

6. Consequent in alles

Niet alleen bij de “knopjes” is het belangrijk om consequent te zijn, maar ook inhoudelijk. In de hygiëneprotocollen staat dat medewerkers alleen korte mouwen mogen dragen in verband met de hygiëne. Dan moet al het beeldmateriaal ook daadwerkelijk medewerkers laten zien met korte mouwen. En in de toets moet het antwoord met lange mouwen fout zijn.

7. Werkt op alle devices

Werken de modules ook op tablets? En op verschillende soorten browsers? Mensen in de zorg maken steeds meer gebruik van tablets, dan is het natuurlijk wel heel plezierig als die daarop gewoon afspeelbaar zijn. Datzelfde geldt natuurlijk voor een leerplatform. Je moet dan een leerplatform hebben dat al die devices ondersteunt. En dubbelcheck of je de e-learning ziet in Chrome, Firefox en Safari, want het is niet meer van deze tijd als het alleen werkt op Internet Explorer…

8. Goede toetsvragen

Een goede toetsvraag is ingewikkeld te maken. De vraagstelling moet eenduidig zijn, de antwoorden moeten duidelijk zijn, de foute antwoorden moeten enigszins plausibel zijn, het juiste antwoord moet in overeenstemming zijn met het geleerde. En ook belangrijk: vraag en antwoord moeten relevant zijn voor de cursist. Want in elke e-learning zit kennis die bijvoorbeeld nuttig is, maar die de cursist niet perse nodig heeft als parate kennis. Of wat denk je van deze?

Er zijn 6 stappen bij handhygiëne. Is het dan van belang dat de cursist de juiste volgorde weet?

  1. Ja, natuurlijk is de volgorde belangrijk voor de cursist.
  2. Nee, dat is onbelangrijk voor de cursist.
  3. Dat hangt ervan af. Zijn de stappen volgtijdelijk?

Als je dan een volgordevraag aanmaakt waarin stap 1 alleen maar als stap 1 wordt goedgekeurd, dan is dat geen goede toetsvraag en wekt dat ergernis op bij de cursisten. En dat draagt dus niet bij aan een goede leerervaring.

9. Beeldmateriaal afgestemd op doelgroep

Het is belangrijk dat het beeldmateriaal zorgt voor herkenning bij de doelgroep. Dat betekent dat e-learning handhygiëne voor de ouderenzorg ander beeldmateriaal heeft dan e-learning handhygiëne voor de gehandicaptenzorg. Natuurlijk verschilt de inhoud van de e-learning voor deze 2 doelgroepen nauwelijks. Maar het beeldmateriaal zal voor de ouderenzorg vooral veel oudere cliënten laten zien, terwijl je voor de gehandicaptenzorg mensen met een beperking laat zien, zowel lichamelijk als verstandelijk.

10. Cursist in de lesstof trekken

Bij e-learning is er vaak beperkte tot geen interactiviteit met de docent en idem met mede-cursist. Dan is de betrokkenheid bij de lesstof extra belangrijk. Dat kan zitten in toetsvragen, maar ook in verwerkingsopdrachten of vragen aan de cursist hoe zij/hij tegen een situatie aankijkt. In de e-learning kunnen dan verschillende scenario’s worden uitgewerkt, zodat de cursist bijvoorbeeld ervaart welke voor- en nadelen er kunnen zijn aan een bepaalde keuze.

Zoals beloofd de links naar artikelen over een leerplatform.

Heb je altijd een leerplatform nodig? En: Hoe kies je een goed leerplatform?

Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Zijn dit herkenbare kenmerken? Heb jij aanvullingen of verbeteringen?

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.