De e-learning staat klaar, het leerplatform is ingericht en je kunt dus aan de slag met e-learning! Beter gezegd: de medewerkers kunnen aan de slag met de e-learning. Maar hoe zorg je er nu voor dat de medewerkers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met e-learning? 

Klip en klaar

beleid dat wel werktBelangrijk is dat je duidelijk bent! Beleid nodigt soms uit tot lange stukken met ambtelijke taal. Dat kan ook anders. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen? Wat is de inspanning van de organisatie? En wat is de inspanning die je verwacht van de medewerker? En denk na over de terminologie. Wat klinkt beter: beleid of afspraken over leren? Ik denk dat afspraken medewerkers meer aanspreken dan beleid.

Want beleid klinkt voor heel veel medewerkers in elk geval als iets waar zij zelf niet mee aan de slag moeten terwijl een afspraak het gevoel geeft: dáár moeten ze mee aan de slag.

Wat is dan de inspanning van de organisatie? Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ze e-learning ter beschikking krijgen en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen in het vaardighedenlab. En de inspanning van een medewerker kan eruit bestaan dat de e-learningcursus die hij/zij begint afgemaakt wordt en positief wordt afgesloten met een toets. Eventueel gevolgd door het vaardighedenlab. Een inspanning van de medewerker kan bijvoorbeeld ook zijn dat hij/zij op jaarbasis vijf of tien e-learningmodules volgt. In de afspraken kun je ook vastleggen welke tijd de medewerker daaraan mag besteden. Is dat geheel voor eigen rekening, die tijd, of is dat half-half? Verschilt dat per cursus?

Monitor en evalueer

Het andere is om vervolgens medewerkers te volgen in hun leerproces. Monitor dat en evalueer dat! Evalueer het sowieso breed, dus niet alleen op individueel niveau, maar ook in het algemeen. Hoe gaat het nu? Hoe hebben we dat bedacht en werkt het zoals gedacht? Is het allemaal haalbaar? Is het voor iedereen duidelijk? Dat soort zaken. Dus evalueer in algemene zin, maar volg dat ook voor medewerkers die zich niet aan de afspraken houden.

Van belang is om dan niet gelijk in de stand van sancties te springen, maar het gesprek aan te gaan. Misschien is er een onbekende oorzaak waardoor ze niet aan die inspanningsverplichting hebben voldaan? Je kunt dan denken aan zaken als faalangst, onbekendheid met de computer of andere omstandigheden waar je niet van op de hoogte bent. Dat is in elk geval het moment om het gesprek aan te gaan en opnieuw die afspraken vast te stellen.

Houd het overzichtelijk!

Een andere tip die ik je wil meegeven over beleid is om het overzichtelijk te houden. Probeer niet alle uitzonderingen in je beleid te proppen. Je kunt heel veel tijd kwijt zijn aan het beschrijven van al die uitzonderingen. Ook voor medewerkers is het belangrijk om die afspraken inzichtelijk te houden en met allemaal uitzonderingen en bijzonderheden wordt het dat niet.

Ik ben benieuwd hoe het geregeld is in jouw organisatie. Onder in de reacties kun je dat kwijt.

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.