Krijg jij ook een feestelijk gevoel als de pinautomaat weer aangeeft dat je bent geslaagd? Mwah, misschien niet echt feestelijk, maar het bevestigt dat je betaling is gelukt. En die feedback is belangrijk. Anders weet je niet of je betaald hebt of niet. En op het bonnetje staat natuurlijk hoeveel geld je hebt betaald. Ook bij e-learning hoort feedback.

je bent geslaagd

Leren en feedback

Bij leren is feedback nog belangrijker. Juist door feedback te krijgen, weet de cursist of hij de lesstof begrijpt. Of niet. Door de juiste feedback kan de cursist gerichter werken aan wat hij minder goed onder de knie heeft. In het leerplatform waarmee ik veel werk, krijgen cursisten extra vragen of basis van fout beantwoorde eerdere vragen. Zodat cursisten oefenen op lesstof die ze moeilijk vinden.

Maar wat is goede feedback? Eerst maar eens een paar voorbeelden van feedback waar de cursist niks aan heeft.

Geen feedback! Vorige week bekeek ik op verzoek een e-learningmodule over een introductie ‘werken met een elektronisch patiëntendossier’. Als cursist moest ik gegevens overnemen van de cliënt in een invulscherm. Maar blijkbaar deed ik niet wat er van me werd verlangd. Ook vijf keer invullen van de naar mijn idee juiste gegevens bracht me niet verder. Er gebeurde helemaal niets… In dit geval had ik veel meer geleerd (en minder frustratie gekost!) als ik na 3 foute pogingen het juiste antwoord had ‘gekregen’ en een verwijzing naar een screen waarop deze informatie werd uitgelegd.

Overigens zie ik een algeheel gemis aan feedback ook vaak optreden bij ‘toetsjes’ op internet. Je beantwoordt 10 vragen en krijgt dan als uitslag: je had er 6 goed. Je steekt er niks van op. Gemiste kans!

Goed/fout feedback. Bijna net zo ergerniswekkend als geen feedback is de goed/fout feedback. Ok, als je het antwoord goed hebt, is dat meestal wel duidelijk. Maar als je het antwoord fout hebt, ben je maar een heel klein beetje wijzer. Je hebt niet het juiste antwoord gegeven.

Goede feedback. Goede feedback geeft de cursist dus informatie over wat het juiste antwoord is. En het geeft de cursist extra informatie: waarom is het antwoord fout, waar kun je nazoeken om de stof beter te begrijpen? Overigens is natuurlijk het stellen van een goede vraag een ander belangrijk aspect, maar dat komt een andere keer aan de orde.

Zorg voor een eindtoets en tussendoor toetsvragen

Toetsvragen kun je op verschillende momenten inzetten. Het meest bekend is de toets aan het eind waarmee wordt bepaald of de cursist de stof heeft begrepen en de cursus, opleiding of e-learning voldoende afsluit. Zo’n toets is een summatieve toets.

De andere toetsvragen zijn de tussendoortoetsvragen ofwel de formatieve toetsvragen. Met deze toetsvragen gaat de cursist al tijdens het leerproces na hoe het staat met de verwerking van de lesstof. Juist deze toetsvragen zijn gericht op het leren van de cursist. Zorg dus dat de cursist voldoende formatieve toetsvragen krijgt tijdens de e-learning.

Positieve bekrachtiging bij een goed antwoord

Natuurlijk vindt elke cursist het fijn om te horen dat hij het goed doet. Dus zorg voor positieve bekrachtiging als hij het goede antwoord geeft. Net als bij de pinautomaat …

{a921ar5692}

 

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.