Wet zorg en dwang extramuraal

Wet zorg en dwang extramuraal

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 in werking getreden. Doelgroep van de wet is zorgvragers met dementie of een gelijkgestelde aandoening (en mensen met een verstandelijke beperking, deze vallen buiten de scope van deze notitie).

Wat kun je doen bij een depressie

Wat kun je doen bij een depressie

In het algemeen geldt als stelregel dat als iemand zich over een periode van meer dan 2 weken somber voelt. Wist je dat het bij ouderen trouwens vaker gaat over nergens zin in hebben dan over zich somber voelen? Wat doe je als verzorgende of verpleegkundige eigenlijk...
Agressie in de zorg

Agressie in de zorg

De zorg heeft al langere tijd te maken met personeelstekorten. Helaas neemt agressie in de zorg toe en dat is voor 16% van de zorgmedewerkers een reden om de zorg mogelijk te verlaten. Agressie in de zorg herkennen Agressie is een uiting van boosheid, angst, pijn of...
Omgaan met probleemgedrag bij dementie

Omgaan met probleemgedrag bij dementie

Door de steeds ouder wordende bevolking, komen er steeds meer mensen met dementie. En dat is heftig. Voor de zorgvrager zelf en voor de mensen om hem of haar heen. Want soms leidt dat tot probleemgedrag, waarbij de zorgvrager zelf of zijn omgeving lijdt onder zijn of...