Vergeetachtig maar niet gek

Vergeetachtig maar niet gek

De komende jaren stijgt het aantal mensen met dementie enorm. Veel mensen weten dat dementie geheugenproblemen veroorzaakt. Maar het is zoveel meer. Hersenfuncties nemen af Bij dementie neemt de hersenfunctie af. En dat heeft invloed op bijvoorbeeld het geheugen. Maar...
Signaleren ondervoeding bij ouderen

Signaleren ondervoeding bij ouderen

30% tot 40% van de thuiswonende ouderen van boven de 75 zonder thuiszorg zijn ondervoed. En 15% tot 20% van de ouderen in het verpleeghuis is ondervoed. Bij ondervoeding denk je waarschijnlijk direct aan afvallen en te dun zijn; maar dat hoeft niet. Gevolgen...
Wet zorg en dwang in de thuiszorg

Wet zorg en dwang in de thuiszorg

Sinds 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing. En omdat de wet geldt voor alle zorgvragers met dementie (en mensen met een verstandelijke beperking) geldt de wet ook als deze zorg door de thuiszorg wordt gedaan. Onvrijwillige zorg: alleen als het echt niet anders...