Wat is eigenlijk een goede toets? Met een goede test meet je of de cursist voldoende kennis en inzicht heeft in de lesstof. Als het goed is zijn die vastgelegd in de leerdoelen van een cursus. Voor verschillende doelgroepen kun je verwachten dat er verschillende leerdoelen zijn. Daarom tip 1:

De 5 beste tips voor het maken van toetsvragen

Tip 1: toetsvragen maken bij de leerdoelen

Maak de toetsvragen die passend zijn bij de leerdoelen van de lesstof en wat de deelnemers moeten weten. Relateer je vragen dus aan leerdoelen en werkzaamheden van de deelnemers. Dit kun je vastleggen in een toetsmatrijs: daarin maak je een onderverdeling in hoeveel vragen je per leerdoel maakt en of je bepaalde onderwerpen zwaarder laat wegen dan andere. En zorg dat je niet alleen feitenkennis toetst, maar toets ook op inzicht. In e-learning kun je open vragen stellen, maar dan moet een docent deze nakijken. Dat doe je vanwege kosten en snelheid meestal niet. Maar er zijn ook bij gesloten vragen veel mogelijkheden. Denk aan een vraag waarop je meer dan 1 antwoord kunt geven, een sleepopdracht, een matchopdracht.  

Tip 2: toetsvragen maken: eenduidig

Maak de vraag en de antwoorden zodanig dat de deelnemer die beschikt over de juiste kennis ook het juiste antwoord geeft. Dubbele ontkenningen (in de vraag een ontkenning en in het antwoord ook) zijn een goed voorbeeld van een zwakke vraag. En als je meerkeuzevragen geeft aan de deelnemers, waaruit hij/zij er 1 moet kiezen, laat dan het onzinantwoord achterwege. Maak dan dus niet de standaard 4-keuze vraag maar een 3 keuze vraag. Check de antwoorden voordat je ze definitief toevoegt aan de toets: heel vaak is het langste (want meest gedetailleerde) antwoord goed. Dat maakt het voor gokkers makkelijker: kies voor het langste antwoord. Beschrijf de onjuiste antwoorden dus even uitgebreid.

Tip 3 toetsvragen maken: evalueer en controleer 

Na het toetsvragen maken is het belangrijk om goed in de gaten te houden hoe cursisten de toets maken. Dit kun je zien in het leerplatform, daarin vind je vaak een functie met bijvoorbeeld de top 5 slechtst beantwoorde vragen over een module. Zitten daar rare uitkomsten tussen, dat wil zeggen zijn er vragen die door veel deelnemers fout zijn beantwoord? Zo ja, dan is het de vraag: is het een moeilijk onderwerp (waardoor de deelnemers het verkeerde antwoord kiezen) of is de vraag of het antwoord niet goed? Evaluatie is net zo belangrijk. Vraag na wat de deelnemers vinden van de toets en of er vragen bij zitten die volgens hen niet kloppen. Ook daaruit haal je veel nuttige inzichten. Bijvoorbeeld dat een vraag technisch niet goed loopt of dat de getallen die worden genoemd in vraag en antwoord niet overeenkomen met de lesstof in de module.

Tip 4: toetsvragen maken: oefenvragen

Kun jij je dat ook herinneren van vroeger dat je een toets of examen maakte en dat je dacht: dit was totaal anders dan ik had voorbereid? Ik kan me dat zeker herinneren. Zorg er al tijdens de cursus voor dat cursisten kunnen oefenen door ze oefenvragen te stellen. Deze zijn van vergelijkbaar niveau en op dezelfde leerdoelen gericht als de toetsvragen. Zo kan de cursist zelf in de gaten houden of zij de stof al beheerst.

Tip 5 toetsvragen maken: nuttige feedback

Zowel voor toetsvragen als voor oefenvragen geldt dat de cursist ervan moet leren. Zorg dus altijd voor inhoudelijke feedback bij de antwoorden. En doe dat zowel bij juiste als bij onjuiste antwoorden. Want een cursist kan een fout antwoord kiezen met de juiste motivatie. Of andersom: ze gokt per ongeluk goed en is nu in elk geval in de gelegenheid om te lezen waarom dat de juiste keuze is. Natuurlijk passen we deze tips toe in onze eigen e-learning. We hebben inmiddels een hele bibliotheek aan modules voor alle verschillende niveaus.

Vraag de catalogus aan

Naar de webshop | Offerte aanvragen (vanaf 10 personen)

Niveau 1-2
– Stof genoeg
– Signaleren
– Rapporteren
– Veilig werken met cytostatica
– Omgaan met ziekte (dementie, COPD, MS, Parkinson, hartfalen en CVA)
– Medicatieveiligheid aanreiken, klaarzetten (regie bij de zorgvrager)
– Omaha System in Beeld
– Omgaan met agressie
– Dataveiligheid
– Pakket Helpende Plus
– Basiszorg
– Basis Wet Zorg en Dwang

Niveau 3/4/5
– Voorbehouden handelingen
– Medicatieveiligheid toedienen, aanreiken, klaarzetten (regie bij de zorgprofessional)
– Medisch rekenen
– Omgaan met ziekte (dementie, COPD, MS, Parkinson, hartfalen en CVA)
– Klinisch Redeneren met Omaha System
– SOAP Rapporteren
– Meldcode
– Palliatieve Pijnbestrijding
– Wet Zorg en Dwang
– Tijd voor de zorg

Niveau 5
– Vakbekwaam Indiceren met Omaha System

ADL
– Mondzorg
– Toiletgang
– Wassen en douchen
– Aankleden
– Uiterlijke verzorging

In 2020 beschikbaar
– Feedback geven en ontvangen
– Motiverende gespreksvoering
– Valpreventie
– HACCP / Voedselhygiëne
– Activiteiten organiseren voor ouderen
– Zorgplan maken
– Omgaan met delier
– Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie
– Zorg rond het sterven
– Hitteprotocol

Vraag de catalogus aan

Naar de webshop | Offerte aanvragen (vanaf 10 personen)

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.