E-learning Klinisch redeneren met Omaha System

omaha

Omaha System is een classificatiesysteem dat bruikbaar is in de maatschappelijke gezondheidszorg. Omaha System maakt gebruik van een eenduidige taal. Om goed met Omaha System te kunnen werken, is het dus nodig dat je als verpleegkundige een nieuwe taal leert spreken. Of, als je het zorgplan niet zelf hoeft op te stellen, de Omaha taal moet kunnen lezen.

Hoe maak je een goed verpleegplan met Omaha? Waar begin je? En wat zijn je vervolgstappen? Het is belangrijk om een goed zorgplan te maken omdat dat het startpunt van de zorg is en zeker ook omdat de inspectie kijkt of verpleegplan of zorgplan, zorgproblemen en rapportage op elkaar aansluiten.

verpleegplan Omaha SystemOmaha classificatie

Met Omaha orden je de zorgvraag volgens vaste structuur en in vastgelegde terminologie. Een goed verpleegplan sluit aan bij problemen die een zorgvrager heeft. In Omaha terminologie zijn dit de aandachtspunten. Daarna werk je dat steeds een stapje verder uit met ondermeer acties en actievlakken.

Aanvragen informatie e-learning 

 Belang van klinisch redeneren

Een zorgvrager kan hulp nodig hebben bij het douchen. Dit kan zijn omdat hij hiertoe fysiek niet meer in staat is. In dat geval kies je voor domein Gezondheidsgerelateerd gedrag en aandachtsgebied persoonlijke zorg. Maar de hulp bij het douchen kan ook nodig zijn omdat de cliënt zichzelf verwaarloost na een CVA. Dan is het Psychosociaal domein met aandachtsgebied geestelijke verzorging een betere keuze.

Door goed klinisch te redeneren en dit te vertalen in passende aandachtsgebieden bij te nemen, geef je een scherpere kijk op de situatie. Dit biedt ook meer handvatten voor bijvoorbeeld rapporteren en evalueren.

Ja, ik kan aan de slag met Omaha System. Ik vond het leuk met die casussen, daar leer je echt van!
Grietje, cursist Omaha

Steunsysteem of hartzorg?

Als je zonder kennis van Omaha System van start gaat, krijg je zorgplannen met onbegrijpelijke inhoud. Van 1 van onze cursisten hoorden we dat haar collega, die de cursus nog niet volgde, het aantrekken van steunkousen heeft geplaatst bij actievlak Steunsysteem.Maar als je bij de definitie van Steunsysteem binnen Omaha kijkt, dan gaat het om degenen die betrokken zijn bij de informele zorg van de cliënt. Dus zijn de partner, familie, buren en vrienden.  Omdat de steunkousen hier worden aangetrokken wegens problemen met de circulatie is het juiste actievlak Hartzorg. Om een zorgplan met logische inhoud te kunnen maken, moet je weten hoe Omaha werkt en de juiste termen gebruiken.

Scores en doelen

In Omaha werk je met scores. Je bepaalt hoe de huidige situatie is op de kenmerken gedrag, kennis en status en wat je verwacht voor de toekomst als je de acties hebt ingezet. Dat is ontzettend handig, want het geeft richting aan het handelen van jou en van je collega’s. Als alle scores gelijkblijven, weet je dat het gaat om een chronische situatie waarin het voorkomen van achteruitgang het maximaal haalbare is. Als je vooruitgang betreft het kenmerk kennis ziet, dan weet je dat er gewerkt gaat worden aan het verhogen van de kennis. In Omaha is het niet nodig om hiernaast doelen te formuleren (in feite zijn de scores de doelen).

De Inspectie geeft aan dat er doelen geformuleerd moeten worden, dus veel ECD’s hebben dat nu weer ingebouwd of zijn daarmee bezig.

Verpleegplan Omaha System

Ik ben benieuwd tegen welke obstakels jij aanloopt bij het opstellen van een verpleegplan met Omaha System.

Aan de slag met scholing Omaha System?
Vraag de brochure e-learning Klinisch Redeneren met Omaha System aan:

Aanvragen informatie e-learning 

.

Moet je grote groepen hebben om te starten met de e-learning?

Je kunt de e-learning inzetten voor individuele cursisten, voor kleine en voor grote groepen (van 1 tot >1000 medewerkers). De e-learning is gecertificeerd door Omaha System en geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V.

Omaha helpt ons om doelgericht indicaties te stellen en zorg te verlenen. De e-learning biedt medewerkers gelegenheid op een door hen gekozen moment de kennis over Omaha te vergaren.
Marjolein Bruning, directeur Vivium Zorggroep

Aanvragen informatie e-learning 

.

7 Voordelen e-learning Omaha System
omaha system

  1. Geaccrediteerde scholing met juist gebruik van termen
  2. Veel minder verlet, veel minder administratiekosten dan klassikale scholing
  3. Beschikbaar voor alle niveaus (2 tot en met 5) en doelgroepen (thuiszorg, intramuraal somatiek, psychogeriatrie en geriatrische revalidatie)
  4. E-learning  en alle materialen zijn een jaar lang als naslag te gebruiken
  5. Praktijkgericht door uitleg aan de hand van herkenbare casuïstieken
  6. Hoge waardering door cursisten: compleet, duidelijk, kan ermee aan de slag
  7. Gecertificeerd door Omaha System en geaccrediteerd bij kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (5 punten)

 

 

Veel mensen denken dat e-learning onpersoonlijk is. Wij merken dat als cursisten vragen of opmerkingen hebben, E-learning Made Easy snel reageert. Dat is erg plezierig.
Stijn van Beurden, Intern Adviseur implementatie zorginformatiesysteem (ZIS)

E-learning Klinisch Redeneren met Omaha System (niveau 3, 4 & 5)

Ook een geautomatiseerd systeem als Omaha System geeft als opbrengst wat je erin stopt. Daarom schoolt de e-learning Klinisch Redeneren met Omaha System op twee thema’s bij: Omaha System en Klinisch Redeneren. Zodat medewerkers weloverwogen de juiste acties en actievlakken aanmaken en zij niet steeds kiezen voor Inzet van verpleegkundige zorg.

De e-learning Klinisch Redeneren met Omaha System is beschikbaar voor:

  niveau 3/4 thuiszorg met extra aandacht voor bijstellen zorgplan
niveau 5 thuiszorg met extra aandacht voor indicatie stellen
niveau 3/4 intramuraal somatiek met extra aandacht voor uitwerken indicatie door CIZ 
niveau 3/4 intramuraal PG met extra aandacht voor uitwerken indicatie door CIZ
niveau 3/4 intramuraal GRZ met extra aandacht voor uitwerken indicatie door CIZ

Klinisch redeneren is de basis van professioneel handelen van verpleegkundigen en bij Omaha System.
Jennie Mast, projectleider Omaha bij Vilans

Ten opzichte van een volledige klassikale scholing bespaart de e-learning meer dan 140% in tijd. De e-learning neemt 5 uur in beslag tegenover 9 uur plus reistijd voor een klassikale scholing.

Meer weten over leerdoelen, kosten en/of wil je op de hoogte gehouden worden van versies voor nieuwe doelgroepen? Vraag de brochure aan:

Aanvragen informatie e-learning 

.

E-learning Omaha in Beeld (niveau 2)

Ook medewerkers van niveau 2 gaan werken met Omaha System. En ook zij hebben op hun niveau en voor hun werkzaamheden scholing nodig in Omaha System. Wij zijn de enige organisatie die specifiek voor deze medewerkers scholing heeft ontwikkeld. En mocht je twijfelen aan e-learning en medewerkers niveau 2? Daar hebben we veel goede! ervaring mee.

De e-learning Omaha in Beeld bestaat uit 2 modules. De eerste module start meteen korte uitleg over Omaha System. Aan de hand van 3 video’s leren ze Omaha kennen via herkenbare praktijkvoorbeelden.  Na de e-learning weten cursisten hoe ze Omaha System kunnen toepassen.

In de tweede module komt rapporteren aan bod: wat zijn richtlijnen rapporteren en hoe past de cursist die toe. Ook in deze module is er steeds een duidelijke link naar Omaha System. Cursisten gaan doelgericht aan de slag met de voorbeelden en vragen. De modules worden afgesloten met een toets.

Voordelen van Omaha System in Beeld

 e-learning sluit aan bij kennis en werkzaamheden van cursist
wel scholing, geen verlet
 na cursus kan cursist werken met Omaha System
 na scholing kan de cursist rapporteren volgens de richtlijnen rapporteren V&VN

Wil je de e-learning inzetten in  jouw organisatie?

Dan wil je vast meer weten en de e-learning zien en je vragen stellen. Vraag eerst de brochure aan of neem contact op voor een afspraak.

Aanvragen informatie e-learning 

omaha E-learning Made Easy is gecertificeerd partner bij Omaha Systems
CRKBO_Instelling E-learning Made Easy een opleidingsinstituut gecertificeerd door het CRKBO
(Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs).
V&VN geaccrediteerd De e-learning is voor 5 studiepunten geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden. (ID 225931, Klinisch redeneren met Omaha System).

Vraag direct de gratis brochure aan voor prijzen, kortingen en meer info.

Aanvragen informatie e-learning

Na het volgen van deze e-learning heeft de cursist het volgende bereikt:

 kent de termen, begrippen en werkwijze van het Omaha System
 kan klinisch redeneren met het Omaha System op basis van praktijkvoorbeelden
 kan volgens de systematiek van Omaha System een assessment uitvoeren
 kent de belangrijkste elementen van schriftelijke verslaglegging volgens de richtlijnen V&VN en kan deze toepassen
 formuleert op basis van shared decision making uitkomsten en acties met cliënt en mantelzorg
Terug naar E-learning made easy

Share
Share