Dataveiligheid

E-learning over omgaan met de privacy wet / AVG in de zorg

In de zorg ben je verplicht om zorgvuldig en veilig om te gaan met gegevens van zorgvragers. Lees: je hoort AVG-proof te zijn. Maar hoe pak je dat aan? Hoe werk je veilig met persoonsgegevens en houd je het tegelijkertijd wel werkbaar?

Hoe voorkom je een datalek

Zeker nu iedereen van alles deelt op social media kan dat onbedoeld leiden tot een datalek. Hoe werk je anno 2021 veilig met gegevens?

Belangrijk dus dat zorgprofessionals weten waar de valkuilen liggen, wat ze wel en niet mogen en waar het eventueel fout kan gaan.

E-learning dataveiligheid E-learning Made Easy

  • lekker relaxed leren: op je eigen moment en tempo
  • inclusief instructiefilmpjes, praktijkvoorbeelden en oefeningen
  • te volgen op laptop, tablet of smartphone
  • ook beschikbaar na afronding (alle kennis in je broekzak)
  • automatische accreditatie na de toets

Datalek in de zorg

Veel mensen hebben bij een datalek een beeld over hackers die systemen hacken. En dat is inderdaad een datalek. Maar wat veel vaker voorkomt is dat er informatie gedeeld wordt met de verkeerde persoon. Omdat bijvoorbeeld een vraag gemaild wordt aan de verkeerde huisarts. Of er wordt informatie gedeeld zonder toestemming van de zorgvrager. Ook dit zijn datalekken.

Moet ik een datalek melden?

In de e-learning Dataveiligheid alles over veilig omgaan met privacy-gevoelige gegevens. Aan de hand van diverse en herkenbare praktijkvoorbeelden krijgt de cursist inzicht in het ontstaan van een datalek en hoe zij AVG-proof te werk gaat.

En omdat een datalek in een klein hoekje zit, gaat de e-learning ook over het melden en evalueren van een lek.

Leren=Leuk

Deze e–learning is beschikbaar als onderdeel van de Leren=Leuk Academie. Ons aanbod waarmee je voor elk functieniveau beschikt over een complete leerlijn. Voor medewerkers van niveau 1 tot en met niveau 6. Lees hier meer over dit aanbod of  klik hier als je zzp-er bent.

Duidelijke inhoud met na elk blok vragen voor jezelf om te checken of je de info goed begrepen hebt. Handig!

Kirstin Modderkolk, cursist

Meer leren?

De zorg is steeds in beweging, en ook medewerkers en zorgvragers veranderen voortdurend. Je hebt dus constant kennis nodig: om iets nieuws te leren, om na te zoeken hoe iets zit of om te checken of je een handeling nog wel goed uitvoert.

Met onze Leren = Leuk Academie kan dat allemaal.
We hebben 70+ e-learnings voor elk functieniveau.

Meer weten? Klik hier als je werkt voor een organisatie of klik hier als je zzp-er bent.

Heb je een vraag?  Bel 085-876 95 99 of neem contact met ons op!

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.