E-learning SOAP rapportage in de gehandicaptenzorg

E-learning waarin begeleiders uit de gehandicaptenzorg leren te rapporteren volgens de SOAP methode

E-learning SOAP rapportage in de gehandicaptenzorg

E-learning waarin begeleiders uit de gehandicaptenzorg leren te rapporteren volgens de SOAP methode

In de zorg werk je met een team bij je cliënten. De zorg voor de cliënt is vaak complex. Dat vraagt dus om afstemming en overleg. Via de rapportage kun je wijzigingen en dingen die opvallen communiceren met collega’s. En vanaf 2020 moeten familieleden en mantelzorgers de mogelijkheid hebben om mee te lezen met de rapportage.

Rapporteren is van groot belang. Want zonder goede, actiegerichte rapportage kun je je werk niet goed doen. Maar niet iedereen heeft goed leren rapporteren in de opleiding. Of het is erg lang geleden. En wat is er eigenlijk mis met “Jantien voelt zich niet zo lekker”?

Het probleem is dat er weinig informatie en weinig actie in deze rapportage staat. Want wat is er eigenlijk aan de hand met Jantien? Heeft ze koorts? Is ze aan het overgeven? Heeft ze pijn? Hoe lang is dat al zo? En wat denk jij dat er aan de hand is en wat ga je ermee doen?

Met SOAP rapporteren kan elke begeleider actiegericht leren rapporteren.

En omdat wij daarover een super praktijkgerichte e-learning hebben gemaakt, kunnen jij, je team of de hele organisatie hiermee direct starten en zo een enorme verbeterslag maken in rapporteren en in de kwaliteit van zorg.

SOAP rapportage is een van de meestgebruikte rapportage methodes voor de zorg.

e-learning SOAP rapporteren gehandicaptenzorg

Veel oefenen met herkenbare praktijksituaties gehandicaptenzorg

Maar hoe kunnen begeleiders dat leren? Iedereen in een klaslokaal vraagt veel van organisatie en begeleiders. Gelukkig kan het ook anders: met onze e-learning SOAP rapporteren ga je als cursist aan de slag met theorie en vooral de praktijk van het rapporteren. De cursist leert wat het belang is van rapporteren, aan welke eisen een goede rapportage moet voldoen en hoe je volgens de SOAP methode rapporteert. Dit oefen je aan de hand van veel herkenbare praktijksituaties voor de gehandicaptenzorg.

SOAP meestgebruikte rapportage methode zorg

SOAP is een van de meestgebruikte rapportage methodes voor de zorg en geeft houvast in lastige situaties. Bij E-learning Made Easy vinden we dat e-learning moet aansluiten bij de werksituatie van de cursist. Vandaar dat we de e-learning SOAP rapporteren hebben aangepast naar de gehandicaptenzorg. Want dan levert het leren het meeste op, en daar gaat het om.

Blended leren voor extra verdieping

Met e-learning kun je een uitstekende start maken voor SOAP rapporteren. Maar SOAP rapporteren is typisch een onderwerp waar verdieping in het team een heel goed idee is. We hebben daarom een werkvormenblad met 3 verschillende werkvormen ontwikkeld. Dus gaat je team de e-learning doen, dan kun je in een vervolgbijeenkomst met elkaar een stap verdiepen. Voor nog meer effect en nog beter rapporteren.

Wat is SOAP?

SOAP staat voor: S – subjectief | O – objectief | A – analyse | P – plan

S van subjectief

Onder deze noemer valt de eigen waarneming van de zorgvrager. ‘Ik voel me hondsberoerd, ik heb al 3x overgegeven’. Of bij een andere cliënt die zegt: ‘Ik ben tegen een deur aangelopen.’ 

O van objectief

Objectief gaat over de feiten die de zorgmedewerker kan toevoegen aan wat de zorgvrager zegt. In het geval van de hondsberoerde cliënt is een objectieve waarneming dat de zorgvrager koorts heef of klam aanvoelt op het voorhoofd. In het geval van de zorgvrager die tegen de deur aangelopen is: zorgvrager heeft een blauw oog (links) en een wondje aan linkerwenkbrauw. 

A van analyse

Wat is hier aan de hand? Natuurlijk zijn de zorgmedewerkers geen arts, dus het gaat niet om een diagnose, maar wel om hun analyse van wat er aan de hand kan zijn. Als er een virus rondwaart dat buikgriep veroorzaakt, dan lijkt het voor de hand liggend dat de zorgvrager daar last van heeft.

Bij het verhaal van het blauwe oog ligt het al wat lastiger: wat is hier de analyse? Is de cliënt echt tegen de deur aangelopen en is dat een teken van duizeligheid en slecht zien of moet je het in de hoek van ouderenmishandeling zoeken? Door de subjectief-objectief-analyse te doorlopen, wordt degene die rapporteert gedwongen om goed na te denken wat hier eigenlijk aan de hand is. In het geval van het blauwe oog is de analyse waarschijnlijk dat je niet weet waardoor het komt en in de gaten houden of er vaker dergelijke signalen zijn. 

P van plan

In de P van plan komt een actie en eventueel een tijdspad. Bij de zorgvrager die veel moet overgeven is het een goed plan dat iemand voldoende drinkt en eventueel voldoende zouten binnenkrijgt. Misschien is contact met de huisarts nodig, dat zal afhangen van de situatie.

Bij de situatie met het blauwe oog is afwachten en in de gaten houden of er andere signalen zijn die wijzen op een andere oorzaak van het blauwe oog. Denk aan ouderenmishandeling of bijvoorbeeld een aandoening, waardoor de zorgvrager duizelig wordt, niet goed ziet of fysiek onhandig wordt.

Waarom is SOAP rapporteren in de zorg zo handig?

De SOAP rapportage helpt zorgmedewerkers structuur aan te brengen in een lastige situatie. Als de SOAP rapportage wordt gebruikt, is het makkelijker terug te gaan in de tijd om te kijken of er bepaalde patronen zijn.

Stel je voor dat een zorgvrager niet meer goed omgaat met zijn medicijnen. Door rapportage te schrijven in de zorg wordt duidelijk wat er precies fout gaat: hij vergeet naar de trombosedienst te gaan, hij vergeet zijn bloedverdunners in te nemen of weet niet meer of hij dat heeft gedaan. Doordat je weet waar het fout gaat, kun je ook kijken welke oplossing past en of die oplossing ook daadwerkelijk helpt. Deze meneer was net weduwnaar geworden. Komt zijn vergeetachtigheid door rouw, slecht slapen of wennen aan de nieuwe situatie (zijn vrouw deed altijd de medicijnen)? Of heeft de inzet van mevrouw toen ze nog leefde andere problemen verdoezeld?

SOAP rapportage methodes in de zorg komt aan de orde in onze e-learning rapporteren, waarin daarnaast ook de eisen van goed rapporteren aan de orde komen. Meer over methodisch rapporteren in de zorg vind je hier.

Meer weten? Of heb je een vraag? Misschien staat het antwoord wel bij de Veelgestelde vragen.

Meer leren?

De zorg is steeds in beweging, en ook medewerkers en zorgvragers veranderen voortdurend. Je hebt dus constant kennis nodig: om iets nieuws te leren, om na te zoeken hoe iets zit of om te checken of je een handeling nog wel goed uitvoert.

Met onze Leren = Leuk Academie kan dat allemaal.
We hebben 50+ e-learnings voor elk functieniveau.

Meer weten? Klik hier als je werkt voor een organisatie of klik hier als je zzp-er bent.

Heb je een vraag? Misschien staat het antwoord wel bij de veelgestelde vragen. Niet gevonden? Bel 085-876 95 99 of neem contact met ons op voor een scherp aanbod.

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.