welkom bij elearning made easy

Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen
voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Praktijkgerichte betaalbare
e-learningoplossingen
voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

E-learning zorg en dwang

E-learning over de Wet zorg en dwang en hoe je deze toepast in de ouderenzorg

De Wet zorg en dwang heeft per 1 januari 2020 de wet BOPZ vervangen. En dat betekent flinke veranderingen in terminologie EN uitvoeringspraktijk. Het betekent ook dat er ineens veel meer zorgvragers vallen onder de Wet zorg en dwang en meer zorgprofessionals op de hoogte moeten zijn van de wet en de uitvoering daarvan.

Maar hoe organiseer je dat? Er komt veel kijken bij de wet Zorg en dwang. De stappen rond onvrijwillige zorg zijn ingewikkeld en uitgebreid. Want is het onvrijwillige zorg als de zorgvrager instemt met de zorg? Aan welke voorwaarden moet onvrijwillige zorg voldoen? Wie moet je erbij betrekken en wat doe je met familieleden met een mening?

Inclusief

  • jaarlijkse updates voor alle e-learnings
  • extra materialen: oefeningen, quizzen, filmpjes
  • handige mailtjes tussendoor (om bij de les te blijven)
  • automatische accreditatie na de toets
  • supersnelle helpdesk voor organisatie én cursist
  • leerpaden voor alle functieniveaus, 1 tot en met 6

Verschil tussen BOPZ en Wet zorg en dwang

De wet Zorg en dwang vraagt om nieuwe kennis van zorgprofessionals. Voorheen gold de BOPZ, waarbij de mogelijkheid om vrijheidsbeperkende maatregels in te zetten, was gekoppeld aan een bepaalde locatie. Met de nieuwe Wet zorg en dwang is die beperking in vrijheid niet gebonden aan een locatie, maar aan een zorgvrager met een bepaalde problematiek. Het gaat in de wet om zorgvragers met een verstandelijke beperking of zorgvragers met psychogeriatrische problematiek die ter zake wilsonbekwaam zijn.

Van vrijheidsbeperkende maatregel naar onvrijwillige zorg

Bij de wet hoort ook een hele set aan nieuwe, lastige begrippen. Begrippen die de wet ingewikkeld maken en niet kant-en-klaar voor gebruik zijn. Een vrijheidsbeperkende maatregel wordt bijvoorbeeld onvrijwillige zorg. En eisen waar onvrijwillige zorg aan moet voldoen zijn proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit. Maar voor het zover is, wordt eerst gekeken naar wilsbekwaamheid en wordt vastgesteld of er sprake is van ernstig nadeel . Pittige termen dus, met een complex stappenplan.

E-learning zorg en dwang

Van heel veel zorgprofessionals wordt verwacht dat zij kennis hebben van deze nieuwe termen en het stappenplan. En gelukkig kan dat op eenvoudige en tijdsparende manier met onze e-learning Wet zorg en dwang.

In onze e-learning Wet zorg en dwang komen alle verschillende onderdelen van de wet aan bod. Stapsgewijs nemen we de cursist mee in de begrippen en leert deze wanneer en hoe de Wet zorg en dwang wordt toegepast. Door de vele praktijkvoorbeelden en casuïstiek gaat de wet leven en wordt de pittige stof toepasbaar.

E-learning zorg en dwang voor helpende tot verpleegkundige

Omdat de Wet zorg en dwang nu voor veel meer zorgvragers geldt, is het belangrijk dat de gehele werkvloer weet wat de wet inhoudt. Onze e-learning is daarom beschikbaar in 3 verschillende cursussen, voor 3 verschillende niveaus.

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 1 en 2

Deze basiscursus Wet zorg en dwang is bedoeld voor medewerkers van niveau 1 en 2, vrijwilligers, ondersteunend personeel en mantelzorgers. Deze e-learning duurt 1 uur. 

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 3 en 4

Deze basiscursus Wet zorg en dwang is bedoeld voor medewerkers van niveau 3 en 4. In deze cursus leert de cursist de belangrijkste begrippen kennen rond de wet en wat haar rol is. Deze e-learning duurt 1 uur en is geaccrediteerd. 

Lees hier meer over de basiscursus Wet zorg en dwang.

Wet zorg en dwang voor zorgverantwoordelijken

Deze cursus Wet zorg en dwang is bedoeld voor zorgverantwoordelijken van niveau 3 en hoger, de specialist ouderengeneeskunde en de psycholoog. Deze cursus gaat in op alle ins en outs van de wet. Naast terminologie komen hier ook bijvoorbeeld het stappenplan van onvrijwillige zorg en de rapportage in het zorgplan aan bod.

Deze e-learning duurt 2 uur en is geaccrediteerd.

Updates kosteloos beschikbaar

Voor alle drie de cursussen geldt: de e-learning is up-to-date en zal up-to-date blijven. 2020 is een overgangsjaar en er komt jurisprudentie beschikbaar. Ook is aangekondigd dat er in de zomermaanden van 2020 een herziening komt. Alle updates en wijzigingen worden snel na bekendmaking doorgevoerd in de e-learning en komen kosteloos beschikbaar, ook bij afname via LTI.

Blended leren: e-learning en podcast

Bij deze e-learning is een podcast beschikbaar. Daarin interviewt Hedwig wijkverpleegkundige Louisa van den Heerik. Als wijkverpleegkundige kreeg ze het verzoek om mee te denken of een zorgvrager op basis van nieuwe wet zorg en dwang weer thuis kon gaan wonen met bepaalde dwangzorg. Louisa vertelt hoe ze dat hebben aangepakt en welke praktische en ethische obstakels ze daarbij ontmoette.

Meer leren?

De zorg is steeds in beweging, en ook medewerkers en zorgvragers veranderen voortdurend. Je hebt dus constant kennis nodig: om iets nieuws te leren, om na te zoeken hoe iets zit of om te checken of je een handeling nog wel goed uitvoert.

Met onze Leren = Leuk Academie kan dat allemaal.
We hebben 65+ e-learnings voor elk functieniveau.

Meer weten? Klik hier als je werkt voor een organisatie of klik hier als je zzp-er bent.

Heb je een vraag? Misschien staat het antwoord wel bij de veelgestelde vragen. Niet gevonden? Bel 085-876 95 99 of neem contact met ons op voor een scherp aanbod.

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.