Wat is ervoor nodig om deelnemers op een goede manier door de e-learning te leiden zodat je aan het eind kunt zeggen: dit was een geslaagd e-learningtraject?

Stap 1: heldere afspraken

geslaagd e-learningtrajectHeldere afspraken in tijd (hoe lang mag de deelnemer erover doen?), in consequenties (wat betekent het als de deelnemer het niet doet?) en in taakverdeling (wie gaat wat doen?). Om de deelnemers te volgen tijdens het traject, zijn er ook begeleiders nodig. Als een begeleider constateert dat een deelnemer achterop ligt, geeft die een signaal door aan de manager.

 

Stap 2: ondersteuning

Je moet medewerkers ondersteunen om het e-learningtraject te volbrengen. Eén van de dingen waarmee je dat kunt doen is ondersteunende mails sturen gedurende het traject. Van “Welkom bij de e-learning! Hier kun je inloggen …” tot “We zijn nu op de helft, ben jij ook ongeveer op de helft?”. Wat je bijvoorbeeld ook kunt doen is een planner mailen zodat deelnemers zelf kunnen plannen wanneer ze welk lesblok gaan doen. Nog een andere manier van ondersteuning zijn ondersteunende documenten; denk aan een woordenlijst met vaktaal. Als service kun je de woordenlijst mailen aan de deelnemers.

En hoe zit het dan met mensen die niet overweg kunnen met een computer? Voor dit onderdeel zijn veel instellingen huiverig. Maar dit is echt het kleinste onderdeel van de ondersteuning. Als je gebruik maakt van een gebruikersvriendelijk leerplatform, dan hebben veruit de meeste deelnemers geen praktische ondersteuning nodig. Mijn motto is altijd: als een medewerker op Facebook kan, dan kunnen ze ook de e-learning doen. En veruit de meeste medewerkers kunnen overweg met Facebook. Op een traject van bijna zevenhonderd medewerkers zijn uiteindelijk tussen de tien en vijftien mensen naar kantoor geweest voor ondersteuning. Dat is een gering aantal.

Stap 3: follow-up

Voor een geslaagd e-learningtraject is het belangrijk dat je niet alleen afspraken maakt, maar dat je daar ook follow-up op doet. Je stuurt deelnemers mails als ze achterlopen. En als de achterstand niet wordt ingelopen, is het zaak dat er gesprekken gevoerd worden. Want e-learning is weliswaar op je eigen tijd, maar niet vrijblijvend. En dat is in elk geval – hoe gek het ook klinkt – motiverend voor degene die het wel netjes volgens de afspraken doet. Als je het zelf netjes volgens de afspraken doet, maar je ziet dat er geen sancties volgen op het niet houden aan de afspraken, dan voelen deelnemers die het allemaal wel netjes doen zich toch een beetje beetgenomen.

Stap 4: motiveer deelnemers

Motiveer je deelnemers voor een geslaagd e-learningtraject. Positieve aandacht motiveert. Zorg dat je dus niet alleen ondersteunende mails hebt, maar ook positieve mails verstuurt. Bijvoorbeeld “je bent goed bezig” of “je bent geslaagd voor de eerste toets, gefeliciteerd”. En wat heel veel deelnemers ook motiverend vinden, is een certificaat. En al heeft een certificaat op zich lang niet altijd een formele betekenis, het kan voor medewerkers heel waardevol zijn. In het Gooi heeft de gemeente scholing voor huishoudelijk medewerkers verplicht gesteld en scholen inmiddels 4 zorginstellingen met de e-learning van E-learning Made Easy. Zowel voor werkgever als werknemer is het handig als blijkt dat een nieuwe medewerker de e-learning al heeft gedaan.

Stap 5: evaluatie

Evalueer, want al is het een geslaagd e-learningtraject, het is altijd goed om na te gaan wat er goed ging en wat beter kon. En dan kijk je zowel procedureel (hoe hebben we het als proces gedaan) als inhoudelijk (zijn er bij die e-learning nog dingen die beter kunnen). Vandaar dat wij altijd evalueren met de deelnemers, omdat je natuurlijk niet in de wandelgangen kan horen wat erover wordt gezegd… In een van de laatste evaluaties meldde een deelnemer dat ze de woordenlijst met vaktermen zo handig vond, dat ze deze had uitgeprint. Dat vonden wij dan weer zo handig, dat we die hebben toegevoegd aan de ondersteunende mails.

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.