Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor zorg en welzijn

In de zorg geldt de wet BIG. Bevoegd en bekwaam worden zo vaak naast en door elkaar gebruikt, dat het moeilijk kan zijn ze te ontwarren. Maar vergelijk het met het onderwijs. Een docent moet bevoegd zijn met een diploma om les te mogen geven. Bekwaam is de docent als hij zijn leerlingen ook daadwerkelijk iets kan leren.


Hoe zit het ook weer met bevoegd en bekwaam in de zorg?Wet BIG

In de wet BIG is vastgelegd dat sommige geneeskundige handelingen alleen zelfstandig mogen worden uitgevoerd door een klein aantal beroepsbeoefenaren. Daarbij kun je denken aan een arts, tandarts of verloskundige. Zij mogen opdracht aan anderen geven om bepaalde handelingen uit te voeren. Dit is het uitvoeringsverzoek. Op Facebook zie ik weleens in berichten terugkomen dat dit zoveel werk en tijd kost en niet nuttig is, maar het uitvoeringsverzoek is dus een wettelijke verplichting.

 

Voorbehouden of risicovol?

In de lijst met voorbehouden handelingen staan alleen die handelingen waarbij de zorgvrager een groot risico loopt op schadelijke gevolgen bij ondeskundige uitvoering. Maar ook bij risicovolle of algemene handelingen in de zorg geldt altijd dat ze zorgvuldig moeten worden uitgevoerd.

Bevoegd

Bevoegd word je dus in principe door opleiding. En je kunt bevoegd worden door bepaalde bijscholing. Om het nog iets ingewikkelder te maken: een organisatie bepaalt op handelingsniveau welke handelingen door welke functiegroep wordt uitgevoerd. Daarom kan het binnen de ene organisatie zo zijn dat helpenden plus medicatie mogen toedienen en bij de andere organisatie alleen VIG-ers en verpleegkundigen dit mogen. Als de helpenden plus hierover scholing hebben gedaan, dan valt dat op die manier binnen de wettelijke kaders.

Bekwaam

Bekwaam bestaat uit een kenniscomponent en een vaardigheidscomponent. Bij injecteren bijvoorbeeld moet je op de hoogte zijn van de actuele kennis over injecteren en alles wat daarmee samenhangt. En je moet de handeling zelf goed kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld in het skillslab waar je laat zien dat je de handeling beheerst.

Wat is belangrijker: bevoegd of bekwaam?

Bevoegd ben je dus door opleiding of scholing. Of je bekwaam bent, is telkens een individuele afweging. Als iemand net haar diploma’s MBO verpleegkunde heeft gehaald en zij zich nog onzeker voelt voor een bepaalde handeling dan is zij voor die handeling NIET bekwaam. Maar het kan ook gaan om een momentopname: stel dat een verpleegkundige net te horen heeft gekregen dat haar moeder borstkanker heeft. Op dat moment kan ze zichzelf niet bekwaam voelen om een infuus met chemo in te brengen bij een patiënt. Omdat ze te trillerig is en het te dichtbij voelt. Bekwaam is in die zin dus een belangrijkere afweging die je telkens opnieuw moet maken.

Is e-learning voldoende om weer bekwaam te zijn?

Met de e-learning Voorbehouden Handelingen is je kennis weer up to date. Maar je moet ook vaardig zijn. Daarom zijn we supertrots dat we vanaf mei ook aftoetsen en inoefenen aanbieden. Met het aftoetsen kun je je laten aftoetsen voor de handelingen. Heb je ze al een tijdje niet gedaan, dan kun je de handelingen ook inoefenen.

Lees hier meer over inoefenen.

Lees hier meer over aftoetsen.