Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

Methodisch rapporteren in de zorg verbeteren met SOAP

Rapporteren is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden als verzorgende of verpleegkundige. Rapporteren is nuttig omdat het aangeeft wat je hebt gedaan en ook of je vervolgacties van je collega’s verwacht. De IGJ, Inspectie, bekijkt de laatste jaren de rapportages nauwgezet: want je moet erin kunnen teruglezen welke acties er zijn gedaan in relatie tot het zorgplan. Ook bij de HKZ controleren ze de rapportages hierop.

Rapporteren in de zorg verbeteren dankzij SOAPMaar lang niet iedereen in de zorg is goed op de hoogte van methodisch rapporteren. En hoe kun je dat doen, zonder de benodigde kennis? Want wat is methodisch rapporteren en hoe doe je dat dan?

SOAP is een manier om (methodisch) rapporteren in de zorg te verbeteren

Werken met SOAP houdt in een methodische manier om rapporteren in de zorg te verbeteren.

SOAP staat voor: S – subjectief | O – objectief | A – analyse | P – plan

S van subjectief

Onder deze noemer valt de eigen waarneming van de zorgvrager / van de cliënt. ‘Ik voel me hondsberoerd, ik heb al 3x overgegeven’. Of bij een andere cliënt die zegt: ‘Ik ben tegen een deur aangelopen.’

O van objectief

Objectief gaat over de feiten die de zorgmedewerker kan toevoegen aan de wensen van de cliënt. In het geval van de hondsberoerde cliënt is een objectieve waarneming dat de zorgvrager koorts heeft of klam aanvoelt op het voorhoofd. In het geval van de zorgvrager die tegen de deur aangelopen is: zorgvrager heeft een blauw oog (links) en een wondje aan linkerwenkbrauw.

A van analyse

Wat is hier aan de hand? Natuurlijk zijn de zorgmedewerkers geen arts, dus het gaat niet om een diagnose, maar wel om hun analyse van wat er aan de hand kan zijn. Als er een virus rondwaart dat buikgriep veroorzaakt, dan lijkt het voor de hand liggend dat de zorgvrager daar last van heeft.

Van een verhaal met een blauwe oog ligt het al wat lastiger: wat is hier de analyse? Is de cliënt echt tegen de deur aangelopen en is dat een teken van duizeligheid en slecht zien of moet je het in de hoek van ouderenmishandeling zoeken? Door de subjectief-objectief-analyse te doorlopen, wordt degene die rapporteert gedwongen om goed na te denken wat hier eigenlijk aan de hand is. In het geval van het blauwe oog is de analyse waarschijnlijk dat je niet weet waardoor het komt en in de gaten houden of er vaker dergelijke signalen zijn.

P van plan

In de P van plan komt een actie en eventueel een tijdspad. Bij de zorgvrager die veel moet overgeven is het een goed plan dat iemand voldoende drinkt en eventueel voldoende zouten binnenkrijgt. Misschien is contact met de huisarts nodig, dat zal afhangen van de situatie.

Bij de situatie met het blauwe oog is afwachten en in de gaten houden of er andere signalen zijn die wijzen op een andere oorzaak van het blauwe oog. Denk aan ouderenmishandeling of bijvoorbeeld een aandoening, waardoor de zorgvrager duizelig wordt, niet goed ziet of fysiek onhandig wordt.

Met SOAP meer structuur

De SOAP rapportage helpt zorgmedewerkers structuur aan te brengen in een lastige situatie. Als de SOAP rapportage wordt gebruikt, is het makkelijker terug te gaan in de tijd om te kijken of er bepaalde patronen zijn.

Praktijkvoorbeeld SOAP rapporteren

Stel je voor dat een zorgvrager niet meer goed omgaat met zijn medicijnen. Met SOAP leer je de situatie nauwkeurig te beschrijven. Opschrijven dat iemand niet goed omgaat met zijn medicijnen zegt wel iets, maar nog steeds niet wat er precies fout gaat: vergeet hij naar de trombosedienst te gaan, vergeet hij zijn bloedverdunners, weet hij niet meer of hij ze wel of niet heeft ingenomen?

Als je weet waar het fout gaat, kun je ook kijken welke oplossing past en of die oplossing ook daadwerkelijk helpt.

Deze meneer was net weduwnaar geworden. Komt zijn vergeetachtigheid door rouw, slecht slapen of wennen aan de nieuwe situatie (zijn vrouw deed altijd de medicijnen)? Of heeft de inzet van mevrouw toen ze nog leefde andere problemen verdoezeld?

In de e-learning SOAP rapportage komt aan de orde waarom rapporteren belangrijk is, wat de eisen zijn van goed rapporteren, wat SOAP rapporteren is en de cursist oefent met heel veel praktijksituaties om het SOAP rapporteren onder de knie te krijgen. De e-learning is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&V.

Meer weten? Ontvang dan onze brochure. Of bezoek onze pagina met meer e-learning cursussen voor de zorg.

 

Stuur me de brochure

 

Aanmelden SOAP rapporteren