Omgaan met agressie, niveau 1 en 2

De cursist:

kent de kenmerken van agressie.
weet dat het goed is om agressie te bespreken met de leidinggevende.
bij lichte agressie kent de cursist manieren om daarmee om te gaan (rustig blijven, grenzen aangeven, niet het conflict aangaan).
bij grovere agressie weet de cursist dat veiligheid boven alles gaat, eigen veiligheid en eventueel die van anderen.
Wil je meer weten? Vraag dan hieronder de catalogus ‘E-learning voor niveau 1 en 2 aan.

Aanvragen informatie e-learning

Share
Share