Tabletgebruik in de zorg is geen doel op zich. Het is wel een doel om ef!ciënt te werken en zorg van hoge kwaliteit te leveren. Door hun kleine formaat, lichte gewicht en brede toepassingsmogelijkheden kunnen tablets een goede bijdrage leveren aan deze doelen (en meer).

Tabletgebruik in de zorg leeft

Uit de onderzoeken die zijn gedaan bij zorgorganisaties en leveranciers blijkt dat het onderwerp leeft. Van de 55 respondenten zegt slechts 5% niet te gaan werken met tablets. Er wordt al met tablets gewerkt, maar zorgorganisaties ervaren nog teveel belemmeringen om vol overgave gebruik te maken van tablets. Aan de andere kant blijkt dat er al veel programma’s en apps op de markt zijn die het mogelijk maken om in de zorgverlening praktisch te werken met tablets.

Respondenten en gebruikers

Aan de enquête hebben 55 personen meegedaan die tot de doelgroep behoren. Het overgrote deel is werkzaam in de thuiszorg, een verpleeghuis of verzorgingshuis. De respondenten zijn voor het overgrote deel werkzaam als staffunctionaris of leidinggevende. Of je hieruit kunt lezen dat het gebruik van tablets vooral leeft in de hogere regionen van een zorgorganisatie en minder op de werkvloer, is maar zeer de vraag. De nieuwsbrie”ezers van BIC Belle zijn voornamelijk manager of staffunctionaris. En ook op LinkedIn tref je meer hoogopgeleide functionarissen dan laagopgeleide.

Belemmerende factoren

Om tablets in te gaan zetten, moeten vaak de nodige hindernissen overwonnen worden. Met name !nanciën, beperkt internet, de zorg om privacygegevens en onbekendheid met de mogelijkheden van tablets zijn de belangrijkste beweegredenen om huiverig te zijn.

Processen en programma’s

Tablets zijn voor veel processen in de zorg te gebruiken. Met name communicatie tussen zorgverleners onderling, het delen van kennis, intake, ontslag en overdracht van cliënten, zorg op afstand, EPD/ECD zijn veel genoemde processen waar zorgorganisaties gebruik van (willen) maken. Verder worden programma’s als Zorg op Afstand, Elektronisch zorgdossier, email- en agendabeheer, Dropbox en Of!ce zinvol genoemd.

Aanbod leveranciers

Leveranciers bieden al veel programma’s en apps aan (zie ook hoofdstuk 2). De meeste hiervan zijn geschikt voor intake, tijdregistratie, EPD/ECD, cliënt planning (extramurale zorg), delen van kennis, communicatie tussen zorgverleners onderling, cliënt portaal/inzage in eigen dossier van zorgvragers, agenda/roosters, zorg op afstand/communicatie tussen cliënt en zorgverlener, scholing, tijdregistratie en e-learning.

Ervaringen

Gebruikers zijn over het algemeen positief. Er zijn altijd zaken voor verbetering vatbaar, maar het feit dat je tijd wint, papierloos kunt vergaderen, direct zaken kunt verwerken, minder kosten hebt en altijd en overal kunt werken maakt dat het gebruik van tablets meer en meer terrein zal winnen.

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.