In de e-learning wereld is ADDIE het meest gebruikte model bij e-learning ontwikkeling. Het staat voor Analyze, Design, Develop, Implement en Evaluate. Ik heb dat verwerkt tot recept e-leren, waarbij de samenhang van de verschillende stappen duidelijker naar voren komt.

1. Voor wie ga je koken? (Analyze)

receptIn de eerste stap bepaal je voor wie je gaat koken. Want dat bepaalt in hoge mate het eindresultaat. Bepaal welke leerdoelen de cursisten willen (of moeten) bereiken met de e-learning en bepaal ook welke voorkennis ze al hebben, wat ze gaan leren en welk budget er voor de maaltijd beschikbaar is.

Om in de vergelijking met koken te blijven: een cursist die op kamers gaat en 5 gerechten wil koken heeft andere leerbehoeftes dan een chefkok die verdieping zoekt voor zoete desserts. Bij de eerste groep bied je weinig extra diepgang aan omdat dit voor hen al snel teveel nieuwe informatie is, terwijl de beroepskok juist diepgang verwacht.

Door je leerdoelen helder te hebben kun je steeds goed blijven focussen op wat nodig is en wat bijzaak is. Bijzaken laat je bij e-learning buiten beschouwing. Bijzaken zijn te kostbaar en voor de meeste cursisten precies wat het is: bijzaak.

2. Het menu samenstellen (Design)

Wat wordt het menu van je aanbod? Je bepaalt of de cursist de lesstof helemaal zelfstandig doorloopt of dat je een mix (een ‘blend’) maakt met bijvoorbeeld een klassikale les, een vaardighedenscholing of een online webinar voor discussie of vragenuur.

Kennis is goed over te dragen en te oefenen in online module(s). Door een combinatie (blend) aan te bieden met een klassikale bijeenkomst, kun je naast het vergroten van kennis ook vaardigheden oefenen of ideeën uitwisselen. Daarvoor is e-learning minder geschikt.

Analoog met het koken bekijk je welke ingrediënten je nodig hebt en wat je al hebt en wat je moet inkopen. Ook ga je aan de slag met planning: wanneer moet alles klaar zijn, hoeveel tijd hebben de verschillende onderdelen nodig om uitgeserveerd te moeten worden?

In deze fase koop je de ingrediënten die je nog niet in huis had voor het menu, waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld foto- en filmmateriaal.

3. Het koken (Develop)

Tijdens het koken voeg je alle ingrediënten samen. Bij onderdelen die de cursist geheel of grotendeels zelfstandig doet, is het extra belangrijk om na te denken over de volgorde van de lesstof. Stel dat je online een cursus breien geeft. Als de cursist totaal nog niet kan breien, dan moet je beginnen bij stap 1: Welke materialen zijn er nodig? Daarna ga je pas naar stap 2: Steken opzetten. Als je begint bij 1 recht en 1 averecht breien, dan is de cursist met nul ervaring allang afgehaakt.

Ook is het belangrijk dat je de tussenstappen klein maakt. Bij de breicursus is het geen goed idee om na 1 recht en 1 averecht geoefend te hebben, over te gaan naar het breien van een Noorse kabeltrui. Die stap is te groot.

4. Het opdienen (Implement)

In de laatste stap dien je het materiaal op aan de deelnemers. Hierbij hoort ook het ondersteunen van cursisten met bijvoorbeeld mails. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een cursistensite met veelgestelde vragen en ondersteunende materialen. Voor de cursist is het ook belangrijk om te weten wat er precies verwacht wordt, bijvoorbeeld het tijdspad, hoe lang de cursus cursus en of de cursist er uren voor mag schrijven.

5. Heeft het gesmaakt? (Evaluate)

Natuurlijk vraag je de cursisten hoe het heeft gesmaakt. Wij hebben goede resultaten met een korte evaluatie via Google formulieren. In 10 tot 15 vragen nemen we de e-learning door. Zo krijgen we inzicht hoe de cursist de e-learning waardeert en wat tops en tips zijn. Ook geeft het de kans om te checken of onze tijdsinschatting klopt.

Natuurlijk kun je ook in een bijeenkomst met een klein groepje evalueren. Dit heeft als voordeel dat je open vragen kunt stellen en dus inhoudelijk meer feedback krijgt. En met een vragenlijst krijg je een beter totaaloverzicht over de gehele linie.

Wil de organisatie waar jij werkt ook een e-learningaanbod gaan ontwikkelen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek voor de mogelijkheden.

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.