Huishoudelijk medewerkers hebben een belangrijke signaalfunctie. Ze komen vaak als eerste, en ook gedurende langere tijd, bij de cliënt. Ze zijn de ogen en oren voor de organisatie, want ze zien wat er achter de voordeur speelt.

Maar… weten je medewerkers ook hoe ze moeten signaleren? En welke acties ze kunnen ondernemen? Waarschijnlijk niet. Ze leren het niet vanzelf. Daarom bieden wij de e-learning Signaleren voor huishoudelijk medewerkers.

Wat is dat dan, signaleren?

Signaleren en observeren worden vaak naast en door elkaar gebruikt. Toch zijn het heel verschillende begrippen.

Observeren is gepland waarnemen met een vooraf bepaald doel

Een voorbeeld: Meneer Dibbets verzorgt zelf zijn maaltijden. Thoms, de thuiszorgmedewerker, vraagt zich af of meneer wel goed eet. De komende week let Thomas extra goed op de inhoud van de koelkast, om nat te gaan of de voorraad slinkt of niet.

Signaleren is het ongepland waarnemen van veranderingen

Een voorbeeld: Mevrouw De Gort trekt haar steunkousen aan. Janneke, de huishoudelijk medewerkster ziet een wond op mevrouws kuit. Janneke zegt: “Dat ziet er niet goed uit”. Mevrouw haalt haar schouder op: “Acht dat valt wel mee.” Janneke overlegt na haar bezoek aan mevrouw De Gort met haar leidinggevende.

En dan… actie!

Signaleren is dus het opmerken van verandering. Maar wat kan je daar dan mee als huishoudelijk medewerker?
Er zijn 4 soorten acties:

  1. Afwachten: is hier echt wat aan de hand?
  2. Meedenken met cliënt: hoe kunnen we dit samen verbeteren?
  3. Overleggen met cliënt en/of mantelzorg (als de medewerker dat durft en kan)
  4. Overleggen met leidinggevende

In onze e-learning behandelen we de ins en outs van signaleren voor huishoudelijk medewerkers

Cursisten oefenen met diverse, herkenbare praktijksituaties. En omdat de zorg steeds complexer wordt, bespreken we ook de cases van bijvoorbeeld mensen met dementie.

Hoe signaleer je, wat doe je met een signaal, en wat mag je niet: daar gaat de training over.

Huishoudelijk medewerkers zijn de arendsogen van je organisatie

Als zij de signalen goed oppikken, kan de zorg tijdig schakelen. Zo krijgt de zorgvrager precies wat nodig is. En geen minuut te laat.

Meer weten?

Stuur me de brochure over Signaleren

 

Stuur me de complete catalogus

 

Graag even contact

Huishoudelijke hulp is vaak de eerste vorm van formele zorg die ouderen krijgen. Daarom is het des te belangrijker dat huishoudelijke hulpen kunnen signaleren.

In de e–learning Signaleren leren ze hoe ze kunnen signaleren en wat daarop vervolgacties kunnen zijn. En weet de medewerker ook hoe ze daar op een goede manier over kan communiceren. Doel is dat de huishoudelijke hulp kan signaleren of er zo nodig meer of minder zorg ingezet kan worden.

In de e–learning Signaleren leren cursisten dat er 4 mogelijke acties zijn als ze iets signaleren:
1. Nog even afwachten
2. Meedenken of meehelpen
3. Bespreken met zorgvrager of familie
4. Contact opnemen met leidinggevende of andere verantwoordelijke
In de e–learning gaat de cursist wordt dit uitgelegd aan de hand van verschillende voorbeelden, zodat duidelijk wordt wanneer en hoe ze dit toepast.

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.