Wat wijzigt er met de Reparatiewet Wet zorg en dwang?

Op 28 september is de reparatiewet voor de Wet zorg en dwang aangenomen door de Eerste Kamer. Daarin is geprobeerd om de Wet beter uitvoerbaar te maken. Wanneer de Reparatiewet in werking treedt, is nog onbekend bij het schrijven van dit blog (16 november 2021).

Download gratis het overzichtsartikel Reparatiewet

Het overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de Reparatiewet.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De Reparatiewet bevat een heel aantal wijzigingen. Hier behandel ik die wijzigingen die zorgprofessionals in de ouderenzorg moeten weten.

Onafhankelijk deskundige in plaats van externe deskundige

In het stappenplan stond een externe deskundige. Dit is een onafhankelijke deskundige geworden. Eis is dat deze deskundige niet bij de zorg betrokken is. Maar dit mag dus ook iemand van een ander team uit dezelfde organisatie zijn.

Wet zorg en dwang reparatiewetEigen arts mag wilsonbekwaamheid vaststellen

In de Reparatiewet staat dat de eigen arts of gz-psycholoog bij voorkeur wilsonbekwaamheid vaststelt. Als die dat niet wil of kan, geldt een niet bij de zorg betrokken arts of gz-psycholoog als tweede voorkeur. Eerder was dat andersom, wat op nogal wat weerstand stuitte.

Noodsituatie en onvoorziene situatie

Als er sprake is van een noodsituatie, dat wil zeggen, er dreigt een ernstig nadeel en de zorgvrager valt onder de wet, dan mag er onvrijwillige zorg worden toegepast direct bij aanvang van de zorg als noodsituatie en zonder dat het MDO daarover heeft besloten. Maar… niet alleen bij aanvang van de zorg kan een dergelijke situatie ontstaan, ook als de zorg is gestart kan er een situatie komen waarbij ineens onvrijwillige zorg nodig is. Dit staat nu in de Reparatiewet als Onvoorziene situatie.

Download gratis het overzichtsartikel Reparatiewet

Het overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de Reparatiewet.

Reparatiewet ook in de e-learnings van E–learning Made Easy

Zoals je van ons gewend bent, voeren we deze wijzigingen zonder kosten door in de diverse e–learnings. Binnenkort is de e–learning voor zorgverantwoordelijken en de Wet zorg en dwang in de thuiszorg beschikbaar. Hierin is de Reparatiewet al verwerkt. Meer weten over de Wet zorg en dwang in de thuiszorg? Lees daar meer over in ons blog over de Wet zorg en dwang extramuraal.

Voor de e–learnings met als doelgroep intramuraal staan de wijzigingen klaar en die voeren we begin 2022 door.

 

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 1 en 2

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 3 en 4

Wet zorg en dwang (zorgverantwoordelijke)

 

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.