Sneak preview: de podcast

Bij e-learnings is een podcast beschikbaar. Daarin interviewt Hedwig van E-learning Made Easy wijkverpleegkundige Louisa van den Heerik.

Louisa kreeg het verzoek om mee te denken met een casus: kan meneer A. op basis van de Wet zorg en dwang weer thuis wonen met bepaalde dwangzorg? Ze vertelt hoe ze dit hebben aangepakt en welke praktische en ethische obstakels ze tegenkwam.

Podcast Wet zorg en dwang

met door Hedwig en Louisa van den Herik

E-learning in de zorg

Handen aan bed belangrijkst, opleiden moet ook
In de zorg zijn de handen aan het bed het allerbelangrijkst. Verlet kost geld en vraagt inspanning van collega’s en invalkrachten voor extra diensten, terwijl iedereen al vol zit. Opleiden moet ook natuurlijk, maar wanneer dan? E-learning is een goede eerste stap. En met onze workouts kun je vervolgens verdiepen.

Uitgebreid pakket e-learning voor de zorg

Hieronder vind je al onze e-learnings. We ontwikkelen steeds nieuwe modules, ingegeven door onze klanten en cursisten. In de catalogus vind je alle modules met o.a. de leerdoelen, duur, prijs. Vraag deze hier aan.

Professioneel handelen

E-learning_huishoudelijke zorg en ondersteuning

Pakket Huishoudelijke zorg

Ook huishoudelijke ondersteuning vraagt om vakkennis van medewerkers.

E-learning stof genoeg

Stof genoeg

Makkelijk en betaalbaar medewerkers bijscholen tot professionals huishoudelijke hulp.
E-learning signaleren in de zorg

Signaleren

 Om het signaleren ouderenzorg ook daadwerkelijk goed te kunnen doen, is de e-learning Signaleren een handige ondersteuning.

Basiszorg ADL

Basiszorg

Basiszorg gaat over handelingen als wassen en aankleden, maar ook over intieme en persoonlijke handelingen. 

e-learning voeding en vocht

Voeding en vocht

Centraal staat: hoe om te gaan met de verschillende vocht- en voedingstoestanden.

e-learning medisch rekenen

Medisch rekenen

In deze module ga je aan de slag met medisch rekenen, eerst theorie en vervolgens ga je aan het rekenen met voorbeelden. 

e-learning medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid Aanreiken, Klaarzetten

In Nederland sterven jaarlijks meer mensen door fouten met medicatie dan in het verkeer. 

e-learning medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid Toedienen, Aanreiken, Klaarzetten

Je leert oa de basisprincipes omtrent medicatie en waar je informatie kunt vinden.

e-learning medisch rekenen

Voorbehouden handelingen

Bijscholen op de voorbehouden en risicovolle handelingen is verplicht. Een volledig pakket met accreditatie voor 12 modulen.

E-learning Medicatie toedienen

Medicatieveiligheid Toedienen

Wist je dat er meer dan 8 verschillende wegen zijn waarlangs je medicatie kan toedienen?

E-learning Medicatie toedienen

Pakket Helpende Plus

E-learning voor helpenden die willen ondersteunen in de voorbehouden handelingen.

Communicatie

E-learning SOAP rapporteren

SOAP Rapportage

In de zorg werk je met een team bij je zorgvragers. De zorg voor de zorgvrager is vaak complex. Dat vraagt dus om afstemming en overleg. 

e-learning SOAP rapporteren gehandicaptenzorg

SOAP rapportage gehandicaptenzorg

Rapporteren is van groot belang. Want zonder goede, actiegerichte rapportage kun je je werk niet goed doen. 

Omgaan met

e-elearning omgaan met dementie

Omgaan met dementie

Je leert wat dementie is en welke verschillende vormen er zijn. We behandelen de symptomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de zorgvrager en mantelzorger.

e-learning omgaan met ziekte

Omgaan met ziekte

Elke ziekte kent zijn eigen verloop en vraagt om een andere benadering. Om goede zorg te verlenen, is er dus behoefte aan kennis en deskundigheid.

e-learning omgaan met ziekte niveau 1 en 2

Omgaan met ziekte

Dit pakket is voor niveau 1 en 2 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau.  

Veiligheid

E-learning omgaan met agressie

Omgaan met agressie

De e-learning Omgaan met agressie gaat over verstandig reageren op agressie. Hoe ga je om met agressieve zorgvragers?

Omgaan met Corona

Omgaan met Coronavirus

Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk verspreiding van het virus te voorkomen, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen onder zorgvragers.

E-learning Hitteprotocol

Hitteprotocol

Warm weer brengt gezondheidsrisico’s en zelfs levensbedreigende gevolgen met zich mee. Hoe kun jij je voorbereiden op een hittegolf?

Welzijn

e-learning activiteiten gehandicaptenzorg

Activiteiten organiseren gehandicaptenzorg

Het organiseren en begeleiden van activiteiten voor zorgvragers was voorheen de taak van collega’s die daar speciaal opgeleid voor waren: de activiteitenbegeleiders?

e-learning activiteiten met zorgvragers

Activiteiten organiseren zorgvragers

Tegenwoordig is activiteitenbegeleiding onderdeel van het takenpakket van woonkamerbegeleiders, helpenden en verzorgenden.

Wetgeving

e-elearning omgaan met dementie

Meldcode

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat welke stappen je moet nemen bij vermoedens van geweld. Hoe zit dat met het beroepsgeheim?

e-learning omgaan met ziekte

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de wet BOPZ. En dat betekent flinke veranderingen in terminologie EN uitvoeringspraktijk.

e-learning Wet zorg en dwang

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 3 en 4

Dit pakket is voor niveau 3 en 4 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau. 

E-Learning Basiscursus Wet zorg en dwang

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 1 en 2

Dit pakket is voor niveau 1 en 2 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau.  

E-Learning Basiscursus Wet zorg en dwang

HACCP Voedselhygiëne

De e-learning Voedselhygiëne gaat over hygiënisch omgaan met voedsel in de thuiszorg, in kleinschalige woonvormen en in het verpleeghuis.

Zorg rond het sterven

E-learning SOAP rapporteren

Palliatieve pijnbestrijding

Pijnbestrijding is een belangrijk onderdeel in de palliatieve fase. Dat vraagt dus om de juiste pijnbestrijding en de juiste begeleiding. 

E-learning Zorg rond het sterven

Zorg rond het sterven

Zorg rond het sterven is ingewikkeld. Van verlichten van symptomen tot aandacht voor de sociale en psychologische problemen.

Zorgplan

https://elearningmadeeasy.nl/e-learning-zorg/e-learning-klinisch-redeneren-met-omaha-in-beeld/

Omaha systeem in beeld

De e-learning Omaha System in beeld gaat over Omaha, een classificatiesysteem waarin iedereen dezelfde taal gebruikt.

e-learning Omaha system

Klinisch redeneren met Omaha system

Hoe maak je een goed verpleegplan voor het klinisch redeneren met het Omaha systeem? Waar begin je? En wat zijn je vervolgstappen?

e-learning vakbekwaam indiceren

Vakbekwaam indiceren

Na behalen van de e-learning Vakbekwaam Indiceren Omaha System voldoe je als wijkverpleegkundige aan alle scholingseisen rond indiceren en werken met Omaha System.

Wat zijn voorbehouden handelingen

Om te zorgen voor een veilige gezondheidszorg,  is er wetgeving zoals de Wet BIG. Een voorbehouden handeling is een handeling die alleen door een specifieke medische beroepsgroep mag worden gedaan, zoals injecteren. Naast de voorbehouden handelingen zijn er de risicovolle handelingen. Degene die de handeling ondergaat, loopt hierbij risico.

Degene die de risicovolle of voorbehouden handeling uitvoert, moet aantoonbaar weten wat zij of hij doet. E–learning is hierbij handig omdat je kennis bijhoudt op een moment dat het jou uitkomt. En doordat je, als je nog eens iets wilt nazoeken, dit makkelijk kunt doen in de e–learning.

Wat is het verschil tussen voorbehouden en risicovolle handelingen?

Een voorbehouden handeling is een risicovolle handeling die alleen door artsen mag worden gedaan.  Een risicovolle handeling mag de arts (verloskundige of tandarts) laten uitvoeren door een verpleegkundige of verzorgende IG. Voor zowel voorbehouden als risicovolle handelingen geldt dat degene die de handeling uitvoert, bevoegd en bekwaam moet zijn.

Bevoegd betekent dat je er de juiste diploma’s voor hebt. Bekwaam betekent dat je beschikt over de juiste kennis en over de juiste vaardigheden. Je moet kunnen aantonen dat je je kennis en vaardigheden op peil houdt door scholing. Overigens geldt voor alle handelingen in de zorg, dat degene die ze professioneel uitvoert, er bekwaam in moet zijn.

Meer leren?

De zorg is steeds in beweging, en ook medewerkers en zorgvragers veranderen voortdurend. Je hebt dus constant kennis nodig: om iets nieuws te leren, om na te zoeken hoe iets zit of om te checken of je een handeling nog wel goed uitvoert.

Met onze Leren = Leuk Academie kan dat allemaal.
We hebben 70+ e-learnings voor elk functieniveau.

Meer weten? Klik hier als je werkt voor een organisatie of klik hier als je zzp-er bent.

Heb je een vraag?  Bel 085-876 95 99 of neem contact met ons op!