Veilig werken met cytostatica, niveau 1 en 2

 

De cursist:

  • heeft basale kennis over gebruik en gevaar van cytostatica.
  • weet dat zij/hij contact moet vermijden en verspreiding voorkomen.
  • kent beschermende materialen (handschoenen, werkschort).
  • weet hoe toilet schoongemaakt wordt, bed afgehaald wordt van een cliënt die wordt behandeld met cytostatica.
  • weet hoe omgegaan wordt met besmet wasgoed en met besmet afval.

Wil je meer weten? Vraag dan hieronder de catalogus ‘E-learning voor niveau 1 en 2 aan.

Aanvragen informatie e-learning

Share
Share