Wanneer ben je niveau 5 verpleegkundige en waarom is dat eigenlijk belangrijk?

Indicatiestelling VZ&VP terug naar wijkverpleegkundige

Vanaf 1 januari 2015 is de indicatiestelling voor verzorging en verpleging aan huis weer terug naar de wijkverpleegkundige.

Wanneer ben je niveau 5 verpleegkundige?

Er is een tekort aan wijkverpleegkundigen en voor 2015 en 2016 is een overgangsregeling geweest waarbij ook niveau 4 verpleegkundigen onder voorwaarden mochten indiceren. In 2017 mag een niveau 4 verpleegkundige dat niet meer.

.

Overgangsregeling 2015 en 2016

In de loop van 2016 werd duidelijk dat deze overgangsregeling steeds strakker wordt gehanteerd door de zorgverzekeraars, wat betekent dat niveau 4 geen indicatie meer mag stellen. Grotere zorgorganisaties hebben soms afspraken met een zorgverzekeraar waardoor  de indicatie kan worden voorbereid door een niveau 4 verpleegkundige en te laten ondertekenen door een niveau 5 verpleegkundige. Voor kleinere zorgorganisaties of zzp-ers bestaat deze mogelijkheid niet.

Wanneer niveau 5 verpleegkundige?

Iemand is niveau 5 verpleegkundige als zij/hij een verpleegkundige opleiding op HBO-niveau succesvol heeft afgerond. Dit zijn verpleegkundigen die:

 • de HBO V hebben afgerond
 • de HBO MGZ (Maatschappelijke gezondheidszorg) hebben voltooid
 • een master-diploma hebben
 • de A-opleiding met wijkaantekening hebben
 • die staan opgenomen in het deskundigheidsgebied wijkverpleegkundige in het Kwaliteitsregister V&V
 • die een relevante verpleegkundige vervolgopleiding via het College Zorg Opleidingen (CZO) hebben gevolgd die zijn ingeschaald in schaal 6 van het NLQF

(bron: site V&VN)

Geen niveau 5 verpleegkundige

We krijgen ook de vraag of bijvoorbeeld een verzorgende opleiding aangevuld met een andere HBO-opleiding, zoals HBO maatschappelijk werk, fysiotherapie of podoloog geldt als niveau 5 verpleegkundige. Het antwoord is dat dat niet telt als niveau 5 verpleegkundige.

Volgens de officiële richtlijnen ben je ook geen niveau 5 verpleegkundige als je alleen beschikt over een afgeronde in service-opleiding (A, B of Z). Hiermee wil ik niks zeggen over de geschiktheid van iemand om wel of niet de indiceren. Het gaat om de vraag wat de zorgverzekeraars eisen en wat het Normenkader hierover zegt.

Leer indiceren: efficiënt en effectief met e-learning

Er is een tekort aan niveau 5 verpleegkundigen om te indiceren. Een gat in de markt dus 😉 Wil je aan de slag met indiceren? Voordat je gaat indiceren is het nodig dat je op de hoogte bent van de nieuwe wet- en regelgeving. En aan welke eisen moet een indicatie eigenlijk voldoen? Deze kennis neem je tot je in de e-learning Vakbekwaam Indiceren met Omaha System.

 • Voldoet aan alle vereisten
 • Vandaag aanmelden, morgen beginnen
 • Op je eigen moment en tijd
 • Met herkenbare praktijksituaties
 • Na afronding 10 accreditatiepunten bij kwaliteitsregister
Vraag de brochure aan

Naar de webshop | Offerte aanvragen (vanaf 10 personen)

Ik hoop dat dit duidelijkheid geeft. Vragen en aanvullingen welkom in de reacties!