Wat wijzigt er in de indicatiestelling Zvw in 2019?

In 2019 zijn er 3 belangrijke wijzigingen vanuit de NZa voor de Zvw. En voor het Zvw-PGB zijn er nieuwe bestuurlijke afspraken die zeker gevolgen hebben voor zzp-wijkverpleegkundigen.

Tarieven verzorging en verpleging

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft tarieven verzorging en verpleging opnieuw bepaald. Na onderzoek en afstemming betekent dit overwegend een tariefdaling. De meeste gecontracteerde zorgaanbieders kiezen voor het integrale tarief, dat wil zeggen 1 tarief voor zowel verpleging als verzorging. Dat betekent dat in de indicatie er geen onderscheid gemaakt wordt of iets VP of VZ is.

Zorgplan=planning=realisatie

Actiz, BTN en Zorgverzekeraars Nederland hebben afgesproken dat het zorgplan en de planning de basis is voor de verantwoording van de geleverde zorg en de NZa heeft dit overgenomen in de regelgeving. Dus: zorgplan=planning=registratie. Daarmee is de minutenregistratie per zorgvrager niet meer nodig. Volgens de NZa is dit een verlichting van de administratielast. Bij-effect is wel dat de zorgverzekeraars nog meer dan nu zullen proberen bij de indicatiestelling aan te sturen op een zo minimaal mogelijk zorgplan. Deze geluiden hoorden we het afgelopen jaar al veelvuldig terug tijdens onze online intervisies. Belangrijk is daarbij dat je als wijkverpleegkundige hierin de leidende rol hebt. Natuurlijk is een goede onderbouwing van het zorgplan belangrijk.

Verpleging en verzorging aan kinderen

Verpleging en verzorging van kinderen onder de 18 jaar vormt nu een integrale nieuwe prestatie.

MSVT

De medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) valt in 2019 onder de verstrekking Wijkverpleging.

Zvw-PGB en indicatiestelling 2019

Voor het PGB is er voor de periode 2019-2022 een nieuwe set afspraken geldig voor de indicatiesteller, de indicatie en de administratieve lasten voor de budgethouder.

Voor de indicatiesteller van het PGB geldt dat dit een HBO verpleegkundige is die de indicatie stelt op basis van professionele autonomie en het Normenkader. Zorgverzekeraars mogen het kwaliteitsregister raadplegen of een verpleegkundige beschikt over de benodigde opleidingseisen en zich regelmatig laat bijscholen. Goed om te weten dat onze e-learning Vakbekwaam Indiceren met Omaha System gebaseerd is op het Normenkader en voor 10 studiepunten is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister.

Indiceren en evalueren wordt voor Zvw-PGB gestimuleerd, zorgverzekeraars hebben de opdracht om evaluatie als vast onderdeel in hun formulieren op te nemen. Er komt een praktijkteam dat casuïstiek verzamelt over complexe zorg en aanbevelingen gaat doen. Intercollegiale toetsing gaat breed worden uitgerold met als doel dat wijkverpleegkundigen van elkaar kunnen leren. E-learning Made Easy vindt dit een mooie ontwikkeling.

 

Meer weten over e-learning Vakbekwaam Indiceren met Omaha System?
Stuur me de brochure

 

Aanmelden

Inzet formele zorgverleners bij 24+ uur per week zorg

Als een budgethouder meer dan 24 uur verpleging en verzorging per week nodig heeft, kan de zorgverzekeraar als voorwaarde stellen dat hiervan een gedeelte wordt geleverd via formele zorgverleners. Dit gebeurt in samenspraak met de budgethouder. Deze bestuurlijke afspraak wordt elk half jaar geëvalueerd.

Lees hier de bestuurlijke afspraken Zvw-pgb 2019-2022

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.