In 2020 is de Wet zorg en dwang in werking getreden en dat geldt ook voor de Wet zorg en dwang in de thuiszorg. Sindsdien kan onvrijwillige zorg in elke zorgsetting aangeboden worden aan zorgvragers met dementie.

Maar hoewel de wet voor alle zorgsettings geldt, is de meeste aandacht voor implementatie uitgegaan naar de intramurale zorg. Logisch, want daar was al een bestaand kader, daar was al ervaring mee binnen de oude wet BOPZ.

Maar: Wzd extramuraal?

In 2020 zaten in Wzd voor de thuiszorg nog een flink aantal onduidelijkheden. De verwachting was dat die in de loop van de tijd opgelost zouden worden. Dat is niet het geval. Die onduidelijkheden zijn er nog steeds.

OK, mooi denk je nu misschien. Dan hoef je dus in de thuiszorg niks met de Wet zorg en dwang?!

Dat is (helaas) niet waar.

Nee, tenzij

De meeste thuiszorgorganisaties nemen het standpunt in dat zij geen onvrijwillige zorg leveren. En dat is mooi in lijn met de Nee, tenzij uit de wet.

Kennis is ook nodig als je geen onvrijwillige zorg toepast

Maar dat kan alleen als je weet wat onvrijwillige zorg is en wat niet. Vrijwillige zorg betekent dat er geen verzet is bij de zorgvrager. De wet is alleen zo complex dat er ook vormen van zorg zijn, waarbij er de verplichting is om een multidisciplinair overleg bijeen te roepen als een zorgvrager wilsonbekwaam is. En dan moet je ook weten wat wilsbekwaam en wilsonbekwaam is.

Wijkverpleegkundige is zorgverantwoordelijke

Al met al is het dus nodig dat de zorgverantwoordelijken op de hoogte zijn van deze wet. In de thuiszorg zijn dat de wijkverpleegkundigen. En vaak scholen organisaties ook hun Dementiecoaches, omdat zij natuurlijk ook veel met deze wet te maken hebben.

E–learning Wet zorg en dwang specifiek gericht op extramurale vraagstukken

In de e–learning Wet zorg en dwang extramuraal gaat de cursist stap voor stap door de verschillende onderdelen van de wet. Wat is het doel van de wet en voor wie geldt de wet? Wat is eigenlijk onvrijwillige zorg? Wat is een ernstig nadeel, en wanneer treedt het stappenplan in werking?

Praktijkgericht met casussen

In de e–learning zitten diverse, complexe casussen zodat de wet straks direct op de werkvloer in de praktijk gebracht kan worden. Natuurlijk is deze specifiek gericht op de extramurale setting. En dus is er aandacht voor specifieke vragen uit de thuiszorg, zoals wat je kunt doen als de huisarts niet mee wil werken.

Wet zorg en dwang reparatiewetReparatiewetten: check!

Natuurlijk is het zonde om verouderde kennis te leren. De e–learning is bijgewerkt naar de beide Reparatiewetten. Easy!

Naar de webshop

Naar de andere e-learnings Wet zorg en dwang

 

E–learning Made Easy heeft voor elk functieniveau in de ouderenzorg een complete leerlijn. Zo voldoe je altijd aan alle wetgeving. En kun je op zoek naar medewerkers die toe zijn aan meer uitdaging en een vervolgstap willen maken. Meer weten? Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Download gratis het overzichtsartikel Reparatiewet

Het overzicht met de belangrijkste wijzigingen in de Reparatiewet.

 

Download gratis het overzichtsartikel in Word

 

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.