Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

Stand van zaken

De Wet Zorg en dwang is per 1 januari 2020 in werking getreden. Doelgroep van de wet is zorgvragers met dementie of een gelijkgestelde aandoening (en mensen met een verstandelijke beperking, deze vallen buiten de scope van deze notitie).

Download gratis het overzichtsartikel in Word

Je ontvangt updates over de Wet zorg en dwang extramuraal

Doel van de wet is dat:

 • er minder onvrijwillige zorg is
 • er vanuit de zorgvrager gekeken wordt wat de minst slechte keuze is als onvrijwillige zorg nodig is
 • een zorgvrager met dementie langer thuis kan blijven wonen omdat onvrijwillige zorg mogelijk is overal waar professionele zorg wordt geleverd

Uitgangspunten van de wet zijn:

 • Onvrijwillige zorg kan uitsluitend worden ingezet wordt als het echt niet anders kan (Nee, tenzij)
 • multidisciplinair overlegd moet worden als er sprake is van onvrijwillige zorg
 • er de verplichting is om steeds te blijven kijken: is deze onvrijwillige zorg nog nodig

Onvrijwillige zorg: geen verplichting

Het is niet verplicht om onvrijwillige zorg te leveren en die verplichting kan ook niet worden opgelegd aan een zorgorganisatie.

Maar: als een organisatie onvrijwillige zorg levert (als geheel of als team of als locatie) dan moeten de kaders vanuit de wet wel worden ingevuld. Denk aan toezicht, denk aan toetsing door een arts bij specifieke vormen van dwangzorg.

Openstaande vraagstukken Wet zorg en dwang extramuraal

 1. Onduidelijkheid wie de rol van arts vervult: beroepsvereniging LHV heeft aangegeven dat huisartsen zich niet bekwaam voelen om de rol van arts inzake de Wzd op zich te nemen. De specialist ouderengeneeskunde, psychiater of psycholoog zouden hiervoor wel bekwaam zijn. Uit de praktijk blijkt dat individuele huisartsen meestal bereid zijn om mee te werken.
  Meer algemeen geldt dat een arts bij 3 van de 9 vormen van onvrijwillige zorg zijn goedkeuring moet verlenen.
 2. Toezicht: dit gaat over veiligheid van zorgvrager en medewerker. Hoe garandeer je dat een zorgvrager niet is overgeleverd aan medewerkers die grensoverschrijdend zijn. Hoe zorg je dat de zorgvrager die onvrijwillige zorg ontvangt, veilig is? En hoe zorg je dat medewerkers veilig zijn als een zorgvrager verzet heeft en dit (fysiek en of verbaal) uit?
Download gratis het overzichtsartikel in Word

Je ontvangt updates over de Wet zorg en dwang extramuraal

MDO = sociaal wijkteam?

Een van de vereisten uit de wet is bij sprake mogelijk onvrijwillige zorg, dat dit multidisciplinair besproken wordt. In de thuiszorg is vaak geen MDO zoals in het verpleeghuis, maar wel een sociaal wijkteam. Nadeel is dat intramuraal de zorgvrager die mogelijk onvrijwillige zorg nodig heeft, bij de meeste deelnemers van het MDO bekend is; dit is in het sociale wijkteam meestal niet zo. Dan kun je ook aansluiten bij een bestaand multidisciplinair overleg (denk aan overleg huisarts/POH) of per situatie een MDO samenstellen met andere betrokken zorgprofessionals.

Opties:

 • sociaal wijkteam
 • ander regulier, bestaand multidisciplinair overleg
 • multidisciplinair overleg per casus

Toezicht

Bij ambulante zorg moet toezicht geregeld zijn. Er moet toezicht zijn zodat ontsporende medewerkers geen kans krijgen. In professionele zorgorganisaties is dit afgedicht met alle kwaliteitsnormen en normen rond de Wkkgz.

Daarnaast wordt toezicht gevraagd zodat de situatie veilig is en blijft voor zorgvrager, medewerkers en anderen zoals mantelzorgers. Dit is een risico inventarisatie die gemaakt moet worden voor elke keer dat onvrijwillige zorg wordt opgelegd. Per situatie moet gekeken worden of het verantwoord is dat de zorgvrager thuis blijft, welk toezicht gewenst is of dat toch een (gedwongen) opname nodig is.

Wat te doen nu nog niet alles duidelijk is?

Thuiszorgaanbieders voelen de druk dat ze ‘wat moeten’ met de Wzd. Medewerkers vragen ernaar. Er komen zorgvragers en/of mantelzorgers met vragen. Wat is dan verstandig?

Medewerkers scholen

Hoewel nog niet alles duidelijk is, zijn de belangrijkste kaders van de wet helder. Onvrijwillige zorg mag pas als laatste optie worden ingezet, er wordt dus altijd eerst ingezet op alternatieven zoeken.

Het is belangrijk dat medewerkers vertrouwd raken met de terminologie van de wet en voor hun functie weten wat hun taak is bij onvrijwillige zorg.

En dat is precies wat centraal staat in de e-learning van E-learning Made Easy.

Wet zorg en dwang extramuraalE-learning Wzd extramuraal

Bij ons is er voor elke doelgroep in de ouderenzorg een passende e-learning Wet zorg en dwang.

In overleg met partners uit de thuiszorg passen we de e-learnings aan de extramurale setting. Deze zijn vanaf medio september beschikbaar zijn. Er is een e-learning specifiek voor zorgverantwoordelijken. Zij leren het meest uitgebreid over de Wet zorg en dwang. En er zijn basiscursussen Wet zorg en dwang specifiek voor niveau 3 en 4. En specifiek voor niveau 1 en 2 en voor bijvoorbeeld vrijwilligers.

Vervolgtraining

De Wet zorg en dwang is nieuw voor de extramurale collega’s. Dat maakt leren lastiger: alles is onbekend, er is weinig herkenning. Dan is herhaling en inbedding van de theorie in de praktijk nóg belangrijker.

Daarom kun je naast de e-learning ook een uitgebalanceerde casuïstiek afnemen waarin alles over de Wet zorg en dwang aan bod komt.

Dit heeft een tweeledig doel: de casus bespreekt een praktijksituatie die voor iedereen herkenbaar. De cursisten moeten nu de Wzd gaan toepassen en oefenen met de nieuwe terminologie en stappen. Uiteraard komen in de casus specifiek aan de orde de onderdelen uit de Wzd die nog onduidelijk zijn voor extramuraal en hoe je hierin juist handelt.

Deze vervolgtraining is live, dat wil zeggen klassikaal of per Zoom/Teams. Na afloop van de vervolgtraining ontvangt de deelnemer een pdf over de casus met verwijzing naar de e-learning om met de nieuwe kennis de theorie nog eens opnieuw te bekijken.

Je kunt deze vervolgtraining afnemen als train de trainer of als online webinar.

Download gratis het overzichtsartikel in Word

Je ontvangt updates over de Wet zorg en dwang extramuraal

Bronnen

https://www.skipr.nl/nieuws/van-ark-meerkosten-wzd-hoort-binnen-kwaliteitsgelden/

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/wet-zorg-en-dwang-voor-zorgaanbieders

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/praktijkvoorbeelden/ambulante-zorg

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/documenten/publicaties/implementatie/wzd/diversen/factsheet-onvrijwillige-zorg-in-wet-zorg-en-dwang

https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/onvrijwillige-zorg-thuis-nieuwe-wetten-treden-werking

https://www.zorgvoorbeter.nl/zorg-en-dwang/invoeren-voorbereiden (hier staat ook een handig Voorbeeld beleidsplan)