Sinds 2015 is de indicatiestelling Verpleging en Verzorging thuis terug bij de wijkverpleging. Vanaf die tijd stellen wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen met een inservice opleiding en de wijkaantekening de indicatie. Wat is er voor 2020 gewijzigd?

Directe contacttijd

De definitie voor directe contacttijd is uitgebreid met de direct verplaatste contacttijd. Wat houdt het in? Stel dat je voor een zorgvrager met de huisarts moet overleggen. Als je belt wanneer je bij de zorgvrager bent, dan valt dit onder directe contacttijd. Maar de huisarts is in gesprek. Belde je in 2019 dan vanaf kantoor met de huisarts dan viel dit onder indirecte tijd. In 2020 valt dit onder direct verplaatste contacttijd.

Nieuwe prestatie: Thuiszorgtechnologie

Deze prestatie vervangt de prestatie voor beeldschermtechnologie en farmaceutische telezorg. Deze nieuwe prestatie geeft een bredere omschrijving, zodat er meer ruimte is voor experimenten om technologie toe te passen in de ouderenzorg.

Indiceren en de Wet zorg

Vanaf januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking. Deze geldt in de Wet ook in de thuiszorg. Wat betekent dat voor de indicatiestellling? 10 jaar voorbereiding kunnen niet verhinderen dat er bij onvrijwillige zorg thuis nogal wat obstakels zijn. Elke thuiszorgteam dat onvrijwillige zorg verleent moet zijn ingeschreven in het locatieregister. Sommige organisaties hebben heel veel teams en geven aan er niks voor te voelen al die locaties/teams handmatig te gaan aanmelden. In de Wet heeft de huisarts in de zorg thuis een belangrijke rol. Maar de huisartsen hebben aangegeven dat zij die rol niet willen. Voorlopig staat onvrijwillige zorg thuis dus nog even op een laag pitje.

Grondslag: psychogeriatrische aandoening

Maar… Het is wel goed om na te denken wat deze nieuwe wet straks vraagt van degene die de indicatie stelt. Uitgangspunt van de wet is dat onvrijwillige zorg alleen mag als het: 1. een zorgvrager is met een psychogeriatrische aandoening 2. deze zorgvrager zorg krijgt vanwege deze psychogeriatrische aandoening Intramuraal is dat met de indicatie door het CIZ immers een uitgemaakte zaak. Bij een ZP5 of ZP7 krijgt de zorgvrager zorg vanwege psychogeriatrische problematiek.

Werkproces

Bij het stellen van nieuwe indicaties kun je gaan nadenken hoe en waar die grondslag eventueel een plek krijgt in de indicatie. En bespreek dit vooral ook in het sociale wijkteam en met je collega-indicatiestellers. Want onvrijwillige zorg thuis staat nog even in de wachtkamer, maar het komt eraan!

Wil je indiceren maar voldoe je nog niet aan de scholingseisen

Ben jij wijkverpleegkundige die graag wil gaan indiceren, maar voldoe je nog niet aan de scholingseisen om te mogen indiceren? En wil je de scholing doen op een moment en een plek die jou goed uitkomt? En met gelegenheid om vragen te stellen? Dan is onze e-learning Vakbekwaam Indiceren met Omaha System wat voor jou.

  • Geaccrediteerd voor 10 punten
  • Voldoet aan Kwaliteitskader.
  • Met online intervisie om vragen te stellen.

Lees hier verder

Lees hier wanneer je niveau 5 bent en welke eisen er worden gesteld als je wilt indiceren.

Hier vind je de gewijzigde beleidsregels indiceren 2021.

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.