Op 1 januari 2017 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg volledig in werking getreden. Wat betekent dat voor zorgorganisaties en voor zzp-ers? In dit artikel een kort overzicht van de belangrijkste punten uit deze wet en enkele praktische aanbevelingen.

Wat is het doel van de Wkkgz?

Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorgDe overheid wil de positie van zorgvragers versterken. De nieuwe wet Wkkgz draagt daaraan bij. Er wordt in deze wet onder andere vastgelegd dat een zorgvrager eenvoudig een klacht kan indienen over de geleverde zorg en wat de kaders zijn voor de correcte behandeling en afhandeling van een klacht.

Wat betekent dit voor de zorgaanbieders?

Alle zorgaanbieders, dus ook zzp-ers, moeten een klachtenregeling hebben. Ook moet er voor de zorgvrager met een klacht gratis een onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar zijn. En tenslotte moet een zorgaanbieder zijn aangesloten bij een geschillencommissie die is erkend door het ministerie van VWS.

Daarnaast moeten zorgaanbieders verplicht referenties checken van nieuwe zorgverleners en vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Zzp-zorgverleners moeten beschikken over een VOG.

Een klacht, en dan?

Een zorgvrager kan een klacht hebben over de zorg, wat uiteraard vervelend is. Het is dan ook belangrijk om vervolgens goed om te gaan met de klacht. Als het gaat om een klacht over een zorgverlener, is de eerste stap om dit met de betreffende zorgverlener te bespreken. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners en middenkader correct reageren en zo nodig doorverwijzen naar de klachtenfunctionaris. Als er een klacht is ingediend, moet de zorgaanbieder tijdig reageren en met een voorstel komen.

Onafhankelijke geschillencommissie

Maar wat als de zorgaanbieder en de zorgvrager er samen niet uitkomen? Dan kan de onafhankelijke geschillencommissie uitkomst bieden. Deze beoordeelt binnen 6 maanden of de klacht gegrond (terecht) is en kan eventueel een schadevergoeding toekennen. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

Doen! Voor zorgorganisaties

Bij het aannemen van nieuwe medewerkers moeten zorgorganisaties om een VOG vragen. Veel zorgorganisaties hebben al een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris. Maar is de organisatie ook al aangesloten bij een erkende geschillencommissie?

Doen! Voor zzp-ers

Zzp-zorgverleners moeten een VOG kunnen overleggen. Niet alle zzp-ers zullen beschikken over een klachtenregeling. En hoe zorg je als zzp-er voor een onafhankelijke klachtenfunctionaris en een geschillencommissie? Er zijn 2 opties. Je kunt je aansluiten bij een zzp-paraplu organisatie. Zo’n organisatie ondersteunt vaak ook bij zorgbemiddeling, ECD, scholing en administratie. En er zijn organisaties die zzp-ers in de zorg specifiek ondersteunen bij het thema klachtenafhandeling.

Handel in overeenstemming met de Wkkgz

De wet omvat meer dan we in dit artikel kunnen bespreken. Bij E-learning Made Easy zijn we voornemens om over de Wkkgz een e-learningmodule te maken waarin alle onderdelen aan de orde komen, compleet met handige checklists, verwijzingen, erkende geschillencommissies etc. Bedoeld voor middenkader van zorgorganisaties en voor zzp-ers in de zorg. Zodat je weet dat je juist handelt en voorkomt dat je de situatie door onkunde alleen maar erger maakt.

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.