E-learning is *** duur. Toch kun je ook e-learning inzetten voor kleinere projecten. Deze e-learning is minder kostbaar. Wat zijn dan voorbeelden van kleinschalige e-learning? We geven ook budgettips e-learning.

Voorbeeld 1: introductiecursus nieuwe medewerkers

kleinschalige elearning-0 budgettipsNu worden er bijeenkomsten gehouden voor nieuwe medewerkers om kennis te maken met de nieuwe organisatie. Daarin wordt iets verteld over de visie, over het beleid van de organisatie en misschien houdt de directeur of de voorzitter van bestuur een praatje.

Natuurlijk is het aspect van mensen ontmoeten, nieuwe collega’s ontmoeten heel waardevol en dat kun je ook zeker behouden, maar de kennis die je overdraagt aan mensen tijdens zo’n bijeenkomst kun je prima doen in e-learning. Denk aan onderwerpen als: Wat moet je doen bij ziekmelding? Hoe geef je vakantiedagen door? Wie mail je bij het melden van een incident?

Het vraagt geen enorme didactische inspanning om hierover e-learning te maken. Het is belangrijk om de informatie goed te checken en logisch te noteren. Ook kun je gebruikmaken van video opnames om bijvoorbeeld kennis te maken met een aantal mensen uit de organisatie. Budgettip: kijk of er in de organisatie medewerkers zijn die graag video en/of foto’s maken. Zorg wel dat er gebruik gemaakt wordt van een goede camera en een goede microfoon voor het geluid. Maar ook dat is geen kwestie van enorme bedragen.

Een mooie tool hierbij kan zijn https://www.hihaho.com/ waarbij je ook vragen en hotspots kunt toevoegen aan video. Interactiever EN leerzamer dus.

Voorbeeld 2: verandering van protocol

Stel, je hebt een protocol over intramusculair injecteren. Daarbij mag je ervan uitgaan dat mensen het protocol kennen. Maar… het protocol verandert. Heb je voor die verandering van het protocol een hele e-learning nodig? Nee, de verandering gaat vaak maar om iets kleins.

Toch scheelt het iedereen tijd als er een iemand is die even kort op een rijtje zet: dit zijn de veranderingen. In plaats van naaldje rood, is uit onderzoek gebleken, dat naaldje blauw toch beter is. Door kort op een rijtje te zetten wat er verandert en daar wellicht nog een paar korte toetsvragen aan te wijden, bied je op een makkelijke manier aan dat medewerkers op de hoogte zijn.

Budgettips e-learning

door dit te aan te bieden via het leerplatform van de organisatie, kan er ook gevolgd worden wie wel en wie nog niet kennis heeft genomen van het protocol. 

Voorbeeld 3: wat is het beleid van onze organisatie over agressie

Beleid klinkt meestal niet zo lekker… Saai en grijs en van bovenaf. Toch is er ook heel veel beleid dat gericht is op veiligheid van medewerkers. Denk maar aan beleid rond agressie.

Bij agressie geldt in het algemeen dat medewerkers veel te weinig melding doen van incidenten. Medewerkers lopen daardoor (onnodig) gevaar. Ze zijn slecht op de hoogte van het beleid van de organisatie. Wat staat er in het beleid van de organisatie over aangifte doen van een incident? En bij wie meldt de medewerker een incident?

Budgettips e-learning

Steek niet in op de beleidskant, maar juist op de aspecten van veiligheid voor de medewerkers, collega’s en huisgenoten van cliënten. Dan komt een onderwerp direct al veel praktijkgerichter over.

Voorbeeld 4: voorbereiding op een klassikale cursus

Je kunt natuurlijk een e-learning aanbieden over tijdsdruk waarbij je ervan uitgaat dat iemand dat in principe helemaal alleen doorloopt. Dat vraagt veel tijd in een ontwerp omdat de cursist helemaal zelf door de stof moet kunnen gaan.

Bij voorbereiding op een klassikale cursus bied je brokjes lesstof aan waar je verder op ingaat tijdens de klassikale bijeenkomst. Dat maakt al dat het minder belangrijk wordt dat het er precies goed staat.

Budgettips e-learning

De voorbereiding kan ook bestaan uit het lezen van een paar artikelen, het stellen van een aantal vragen over het onderwerp en die (per mail) laten beantwoorden of de cursist een bestaand testje op internet te laten doen. 

Voorbeeld 5: introductie van een nieuwe ICT toepassing 

Ook in de zorg wordt er natuurlijk steeds meer gewerkt met allerlei ICT en app’s. Natuurlijk kun je daar *** dure e-learning voor maken. Maar heb je een nieuwe ICT-toepassing, dan kun je een intro maken: dáár gaan we mee werken, dat wordt het tijdspad. Voor die en die groepen medewerkers bieden we een cursus aan, let op je mailbox. Zo’n intro kun je prima via online leren aanbieden.

Natuurlijk leg je dan nog niet alle functies uit, maar iedereen is alvast wel op de hoogte van wát er gaat gebeuren en hoe dat gaat gebeuren.

Budgettips e-learning

Met Quicktime, Powerpoint en/of Screenflow kun je schermopnames maken. Daarmee kun je een opname maken van het computerscherm.

Helaas is er trouwens voor de iPad nog niet echt een goede toepassing om dat te doen, dus daar zul je wat kunstgrepen moeten toepassen. Weet jij een goede app voor directe schermopname van je Ipad deel het dan met mij en de lezers in de reacties!

Voorbeeld 6: E-opfrisser rond een thema 

Heel veel onderwerpen vragen onderhoud. Noem een thema als klantgericht werken: mensen hebben daar scholing over gevolgd en nog een scholing over gevolgd. Moet je daar dan klassikaal over blijven scholen of via e-learning blijven scholen? Dat kan!

Maar het is soms ook goed om “opfrissers” te doen. Bijvoorbeeld door gewoon een aantal vragen te stellen: hé, hoe pak je dat aan? Rond handhygiëne weet ik dat ze in de ziekenhuizen heel vaak zo’n “opfrisser” gebruiken: ga de komende week eens kijken hoe vaak jij zelf je handen desinfecteert en neem je voor om je collega aan te spreken als zij/hij het niet goed doet. En: wees zelf aanspreekbaar op het moment dat jij een fout maakt.

Daardoor houd je mensen bij de les op een heel kleinschalige manier.

Budgettips e-learning

Zelfs een mailtje kan hiervoor al een goede actie zijn. Aan alle medewerkers mailen dat er aankomende week extra aandacht is voor handhygiëne en een paar aandachtspunten geven, kan al een prima opfrisser zijn. Nog op zoek naar e-learning voor handhygiëne? We hebben e-learning handhygiëne voor de ouderenzorg, kraamzorg en het ziekenhuis. Vraag hier meer info aan.

Voorbeeld 7: online toets/vragenlijst voor bewustwording

Dit zit in diezelfde hoek als die opfrisser: Hé, hoe goed doen we het hier eigenlijk met handhygiëne? Hoe goed doen we het hier eigenlijk als het gaat om klantgericht werken? Wat doe ik zelf? Hoe gaan mijn collega’s daarmee om?

Door een online toets aan te bieden met gerichte feedback op antwoorden kun je mensen aan het denken zetten. Zelf heb ik veel klassikale cursussen gegeven rondom vraaggerichtheid. Veel medewerkers schatten zichzelf en collega’s te hoog in als het gaat om open vragen stellen. Vaak stellen ze een gesloten vraag (Hebt u ook zin in een lekker bakje koffie?) of stellen ze helemaal geen vraag vanuit het idee dat ze wel weten wat de cliënt wil.

Budgettips e-learning

In Google Docs kun je met formulieren een online vragenlijst maken. Door een leuke prijs te verloten onder de deelnemers, verhoog je het aantal deelnemers vaak enorm.

Hulp nodig?

Wil jouw organisatie graag aan de slag met bijvoorbeeld de introductiecursus voor nieuwe medewerkers maar is er onvoldoende menskracht en/of kennis? Wij bieden een betaalbare oplossing door onze methodische werkwijze en kennis van de zorg.

Bel me voor een afspraak , telefoon 06-13470984. Of neem via de mail contact op.

Meer lezen?

Wil je het artikel nalezen over waarom e-learning zo *** duur is om te ontwikkelen, klik hier! Een uitgebreider artikel over budgettips bij het ontwikkelen van e-learning vind je hier!

Artikel geschreven door:

Hedwig Schlötjes-Belle

Hedwig Schlötjes is de gedreven oprichter van E-learning Made Easy. Door haar jarenlange ervaring in de zorg en als trainer, was zij van mening dat er in de zorg e-learning nodig is die uitgaat van de dagelijkse praktijk en leerbehoefte van de medewerkers. In 2018 werd de Leren=Leuk Academie gelanceerd, met daarin een complete leerlijn voor elk functieniveau. Benieuwd geworden? Kom hier meer te weten over Hedwig en haar team.