E-learning zorg

Handen aan bed belangrijkst, opleiden moet ook

In de zorg zijn de handen aan het bed het allerbelangrijkst. Verlet kost geld en vraagt inspanning van collega’s en invalkrachten voor extra diensten, terwijl iedereen al vol zit. Opleiden moet ook natuurlijk, maar wanneer dan? E-learning is een goede eerste stap. En met onze workouts kun je vervolgens verdiepen.

Uitgebreid pakket e-learning voor de zorg

Hieronder vind je al onze e-learnings. We ontwikkelen steeds nieuwe modules, ingegeven door onze klanten en cursisten. In de catalogus vind je alle modules met o.a. de leerdoelen, duur, prijs. Vraag deze hier aan. Of kijk op onze pagina cursus zorg voor een overzicht met onderwerpen.

Professioneel handelen

E-learning_huishoudelijke zorg en ondersteuning

Pakket Huishoudelijke zorg

Bedorven voedsel in de koelkast. Agressieve zorgvragers bij de voordeur. Ernstig zieke mensen. Zorgvragers met heel veel wensen op hun lijstje. Hoe ga je daarmee om?

e-learning medisch rekenen

Voorbehouden handelingen

Bijscholen op de voorbehouden en risicovolle handelingen is verplicht. Een volledig pakket met accreditatie voor 12 modulen.

E-learning Medicatie toedienen

Pakket Helpende Plus

Je bent Helpende met extra taken: ondersteunen bij voorbehouden handelingen, zoals medicijnen aanreiken of een wond verzorgen.  Je kan meer en je mag meer dan een Helpende. 

Basiszorg ADL

Basiszorg

Zorgvragers hebben dagelijks hulp nodig bij lichamelijke verzorging, mondhygiëne of toiletgang. Soms meerdere keren per dag.  ADL is ook de meest intieme vorm van zorg.

E-learning stof genoeg

Stof genoeg

Jazeker. Schoonmaken is een vak. Met deze cursus school je je medewerkers bij tot vakvrouwen (m/v) met verstand van huishoudelijk werk.

e-learning voeding en vocht

Voeding en vocht

Voeding en vocht is zo basis, dat je bijna zou vergeten hoe belangrijk het is. Het binnenkrijgen van te veel of juist te weinig voeding kan voor grote gezondheidsrisico’s en problemen zorgen.

E-learning signaleren in de zorg

Signaleren

Om het signaleren ouderenzorg ook daadwerkelijk goed te kunnen doen, is de e-learning Signaleren een handige ondersteuning.

e-learning medicatieveiligheid

Pakket Medicatieveiligheid

In deze e-learning verdiep je je in alle stappen van het medicatieproces. Je leert hoe je fouten eerder signaleert, en je snapt je rol in de medicatieketen.

e-learning medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid Aanreiken, Klaarzetten

Het is van belang dat je goed weet wie welke rol vervult in de keten van medicatieveiligheid en wat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn.

E-learning Medicatie toedienen

Medicatie Toedienen

Wist je dat er meer dan 8 verschillende wegen zijn waarlangs je medicatie kan toedienen?

e-learning medisch rekenen

Medisch rekenen

In deze module ga je aan de slag met medisch rekenen, eerst theorie en vervolgens ga je aan het rekenen met voorbeelden. 

e-learning Voetzorg

Voetzorg

Tegenwoordig zijn helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg verantwoordelijk voor de dagelijkse voetzorg.

e-learning diabetes en insuline injecteren

Diabetes en insuline injecteren

Het herkennen van symptomen van een te hoog of juist te laag bloedsuikergehalte vraagt om kennis van zorgprofessionals. 

e-learning Blaaskatheter verzorgen

Blaaskatheter verzorgen gehandicaptenzorg

Een blaaskatheter verzorgen kan en mag prima door begeleiders en cliënten gedaan worden. Dan is het belangrijk dat je als begeleider weet waar je op moet letten.

Communicatie

E-learning SOAP rapporteren

SOAP Rapportage

In de zorg werk je met een team bij je zorgvragers. De zorg voor de zorgvrager is vaak complex. Dat vraagt dus om afstemming en overleg. Objectief, respectvol, actiegericht en zonder afkrtngn.

e-learning SOAP rapporteren gehandicaptenzorg

SOAP rapportage gehandicaptenzorg

Rapporteren is van groot belang. Want zonder goede, actiegerichte rapportage kun je je werk niet goed doen. Objectief, respectvol, actiegericht en zonder afkrtngn.

e-learning gezond gedrag stimuleren

Gezond gedrag stimuleren

Iedereen maakt elke dag keuzes die invloed hebben op de gezondheid. Broodje kroket of een bakje salade? Neem je de trap naar de 3de  verdieping of toch liever de lift? 

e-learning Aardig assertief in de thuiszorg

Aardig assertief

“Ik kan geen nee zeggen”, zegt ze, “en ik werk toch in de zorg om mensen te hélpen?” Klopt. Maar als je vaak ja zegt terwijl je nee voelt, heeft dat negatieve gevolgen. Je krijgt bijvoorbeeld een hekel aan die ene veeleisende zorgvrager.

Omgaan met

e-learning omgaan met delier

Omgaan met delier

Je leert over de risicofactoren voor het krijgen van een delier en hoe je verschillende vormen van een delier herkent. Ook leer je wat de gevolgen zijn van een delier voor de zorgvrager en hoe je een delier kunt voorkomen.

e-learning omgaan met ziekte

Omgaan met ziekte

Dit pakket is voor niveau 3 en 4. Elke ziekte kent zijn eigen verloop en vraagt om een andere benadering. Om goede zorg te verlenen, is er behoefte aan kennis en deskundigheid. Overzichtelijk gepresenteerd in hapklare lesblokken.

e-learning omgaan met ziekte niveau 1 en 2

Omgaan met ziekte

Om goede zorg te verlenen, is er behoefte aan kennis en deskundigheid per niveau. Dit pakket is voor niveau 1 en 2 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dit niveau .

E-learning omgaan met gehoorproblemen

Omgaan met gehoorproblemen

Ons gehoor neemt af naarmate we ouder worden. De oplossing? Harder praten. Of tenminste, dat is een gebruikelijke reactie op gehoorproblemen. Maar dat werkt niet.

E-learning Omgaan met depressie

Omgaan met depressie

Depressie bij ouderen komt vaak voor. Zeker bij ouderen die lijden aan een chronische ziekte, zoals dementie of de ziekte van Parkinson. Een depressie wordt vaak over het hoofd gezien.

e-learning omgaan met depressie n12

Omgaan met depressie

Depressie bij ouderen komt vaak voor. Zeker bij ouderen die lijden aan een chronische ziekte. Deze e-learning sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis voor niveau 1 en 2.

decubitus e-learning

Decubitus

Decubitus is voor de zorgvrager pijnlijk en het duurt vaak lang voordat de wond geneest. Daarbij belemmert de wond bij het bewegen. En de wond kan er akelig uitzien en vies ruiken. Belangrijk om er alles aan te doen om decubitus dus te voorkomen en herkennen.

e-learning omgaan met dementie

Omgaan met dementie

Dementie is een ingrijpend en complex ziektebeeld. Ingrijpend omdat het niet alleen impact heeft op de zorgvrager, maar ook heftig en verdrietig kan zijn voor familie en naasten. Hoe ga je om met zo’n moeilijk ziektebeeld als dementie? Voor niveau 3 en hoger.

e-learning dementie niveau 1 en 2

Omgaan met dementie

Dementie is complex omdat er veel verschillende vormen zijn. Vormen die verschillende gevolgen hebben en om een andere benadering vragen. Hoe ga je om met zo’n moeilijk ziektebeeld als dementie? Voor niveau 1 en 2.

ouderen en slikproblemen

Omgaan met slikproblemen

Bij allerlei aandoeningen spelen slikproblemen. En hoewel slikproblemen misschien onschuldig klinken, kunnen slikaccidenten tot ernstige situaties leiden.

omgaan met autisme e-learning

Omgaan met autisme gehandicaptenzorg

Autisme is een complexe aandoening, waar je als begeleider in de gehandicaptenzorg regelmatig mee te maken hebt. En dat vraagt om specifieke kennis. Wat heeft een cliënt met autisme nodig?

e-learning Epilepsie gehandicaptenzorg

Omgaan met epilepsie gehandicaptenzorg

Epilepsie komt veel voor bij verstandelijk gehandicapten. Superbelangrijk dus dat jij als begeleider in de gehandicaptenzorg weet hoe je handelt bij een epileptisch aanval.

e-learning niet aangeboren hersenletsel

Omgaan met NAH

Hersenletsel heeft vaak grote gevolgen op heel veel vlakken. Maar omdat de meeste van die gevolgen onzichtbaar zijn, is dat voor de persoon met hersenletsel en zijn omgeving zwaar. NAH kan onder andere gevolgen hebben voor hoe je lichaam functioneert, je emoties en je communicatie met anderen.

Veiligheid

e-learning probleemgedrag dementie_

Probleemgedrag bij dementie

Jij als zorgprofessional hebt de rol om goed te reageren op probleemgedrag en dit zoveel mogelijk te beperken. Maar hoe pak je dat aan?

e-learning omgaan met corona

Omgaan met Coronavirus

Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk verspreiding van het virus te voorkomen, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen onder zorgvragers.

E-learning Hitteprotocol

Hitteprotocol

Warm weer brengt gezondheidsrisico’s en zelfs levensbedreigende gevolgen met zich mee. Hoe kun jij je voorbereiden op een hittegolf?

E-learning omgaan met agressie

Omgaan met agressie

De e-learning Omgaan met agressie gaat over verstandig reageren op agressie. Hoe ga je om met agressieve zorgvragers?

E-learning Valpreventie

Valpreventie

Hoe vaker een zorgvrager valt, hoe kwetsbaarder hij wordt. Sterker nog: wist je dat een zorgvrager na een heupoperatie een sterk verhoogde kans heeft op overlijden?

e-learning incidenten melden

Incidenten melden

Wettelijk gezien is een organisatie verplicht om incidenten en bijna-incidenten te melden en te evalueren. Maar zoals bij elke wettelijke verplichting: makkelijk is het niet. 

Ergonomisch werken en veilig werken voor huishoudelijke hulp

Ergonomisch en veilig werken

Huishoudelijk werk is zwaar. Bukken, tillen en wringen.  Met de e-learning Ergonomisch en veilig werken leer je hoe je de praktijk-richtlijnen moet toepassen en hoe je persoongericht hulp aan kunt bieden.

e-learning Infectiepreventie en PBM

PBM bij infectiepreventie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruik je om verschillende redenen. PBM werken alleen goed als je ze op de juiste manier gebruikt. Maar hoe gebruik je PBM en wat zijn de richtlijnen?

Welzijn

e-learning kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen

Thuiswonen voelt veilig en vertrouwd. Toch kan dat zomaar ineens omslaan. Wanneer een vitale oudere verandert in een kwetsbare oudere. Waar let je op? Welke signalen houd je in de gaten?

e-learning activiteiten gehandicaptenzorg

Activiteiten organiseren gehandicaptenzorg

Het organiseren en begeleiden van activiteiten voor zorgvragers was voorheen de taak van collega’s die daar speciaal opgeleid voor waren: de activiteitenbegeleiders?

e-learning activiteiten met zorgvragers

Activiteiten organiseren zorgvragers

Tegenwoordig is activiteitenbegeleiding onderdeel van het takenpakket van woonkamerbegeleiders, helpenden en verzorgenden.

Wetgeving

e-elearning omgaan met dementie

Meldcode

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat welke stappen je moet nemen bij vermoedens van geweld. Hoe zit dat met het beroepsgeheim?

e-learning omgaan met ziekte

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de wet BOPZ. En dat betekent flinke veranderingen in terminologie EN uitvoeringspraktijk.

e-learning Wet zorg en dwang

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 3 en 4

Dit pakket is voor niveau 3 en 4 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau. 

E-Learning Basiscursus Wet zorg en dwang

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 1 en 2

Dit pakket is voor niveau 1 en 2 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau. 

E-Learning Basiscursus Wet zorg en dwang

HACCP Voedselhygiëne

De e-learning Voedselhygiëne gaat over hygiënisch omgaan met voedsel in de thuiszorg, in kleinschalige woonvormen en in het verpleeghuis.

e-learning Dataveiligheid in de zorg

Dataveiligheid

In de zorg ben je verplicht om zorgvuldig en veilig om te gaan met gegevens van zorgvragers. Lees: je hoort AVG-proof te zijn. Maar hoe pak je dat aan?

Zorg rond het sterven

E-learning SOAP rapporteren

Palliatieve pijnbestrijding

Pijnbestrijding is een belangrijk onderdeel in de palliatieve fase. Dat vraagt dus om de juiste pijnbestrijding en de juiste begeleiding. 

E-learning Zorg rond het sterven

Zorg rond het sterven

Zorg rond het sterven is ingewikkeld. Van verlichten van symptomen tot aandacht voor de sociale en psychologische problemen.

Zorgplan

https://elearningmadeeasy.nl/e-learning-zorg/e-learning-klinisch-redeneren-met-omaha-in-beeld/

Omaha systeem in beeld

De e-learning Omaha System in beeld gaat over Omaha, een classificatiesysteem waarin iedereen dezelfde taal gebruikt.

e-learning Omaha system

Klinisch redeneren met Omaha system

Hoe maak je een goed verpleegplan voor het klinisch redeneren met het Omaha systeem? Waar begin je? En wat zijn je vervolgstappen?

e-learning vakbekwaam indiceren

Vakbekwaam indiceren

Na behalen van de e-learning Vakbekwaam Indiceren Omaha System voldoe je als wijkverpleegkundige aan alle scholingseisen rond indiceren en werken met Omaha System.

Met onze e-learning zorg een goede eerste stap

Cursisten waarderen onze e-learnings hoog vanwege:

  • de herkenbare praktijkvoorbeelden
  • de afwisseling van tekst, beeld en interacties
  • de mogelijkheid om jezelf tussendoor te testen
  • eigen regie bij de cursist
  • duidelijk leerpad
  • regelbare afspeelsnelheid van video’s

Ook waarderen cursisten onze e-learning omdat ze deze op hun eigen moment, tempo en plek kunnen doen.

Ons motto: de zorg samen verbeteren

Het is ons motto om samen de ouderenzorg te verbeteren. In onze visie heb je daar alle zorgprofessionals bij nodig, dus ook de niveaus 1 en 2. Zorgvragers waarderen hun inzet hoog. Waar scholing voor VIG en verpleegkundigen verplichte kost is, mist die verplichting voor niveau 1 en 2. Vinden wij gek. Want hoe kun je werken op een huiskamer voor bewoners met dementie, als jij als woonkamerassistent nauwelijks weet wat dementie inhoudt? Vandaar dat we ook een heel pakket aan e-learnings hebben voor niveau 1 en 2.

Leerdoel: toepassen van kennis

De e-learning vanaf niveau 3 accrediteren we bij het kwaliteitsregister V&V. Onze e-learning voor de zorg is natuurlijk gebaseerd op de Vilans Kick-protocollen en de geldende wet- en regelgeving. Het is niet ons doel dat de cursist de wettekst kent, maar het is ons doel dat ze weet hoe ze handelt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Dit doen we door alledaagse casuïstieken voor te leggen aan de cursist. In de feedback krijgt de cursist het antwoord plus toelichting.

Want hoe ga je om met een zorgvrager die zo bang is voor een injectie dat hij deze weigert?

Betaalbare oplossing voor iedereen

Organisatie heeft eigen leeromgeving dus afname via LTI
Organisaties kunnen bij E-learning Made Easy de e-learning afnemen via LTI als de organisatie al een leeromgeving heeft. Zo’n LTI is een koppeling tussen 2 leermanagementsystemen. We doen dit snel en tegen een standaard laag tarief en onze uitmuntende ondersteuning en service.

Organisatie start met leeromgeving E-learning Made Easy
Heeft de organisatie nog geen eigen leeromgeving dan kan de organisatie starten in onze leeromgeving. Ook hier geldt een standaard laag opstarttarief en een snelle start en onze uitmuntende ondersteuning en service. E-learning Made Easy handelt de helpdesk af, waarmee de organisatie veel tijd bespaart.

Losse verkoop van pakketten via webshop
Zzp-ers, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen kunnen de e-learnings aanschaffen via de webshop. Ook zij kunnen rekenen op onze uitmuntende ondersteuning en service.

Veelgestelde vragen

Welke e-learnings voor de zorg zijn er allemaal?

Met meer dan 50 e-learnings specifiek voor de ouderenzorg traint E-learning Made Easy als sinds 2012 zorgprofessionals. Onze meest verkochte e-learnings voor de zorg zijn SOAP rapporteren en Voorbehouden Handelingen. Voor zorgorganisaties is ons pakket Huishoudelijke zorg erg interessant. Kijk voor een volledig overzicht van al onze e-learnings op onze overzichtspagina alle e-learnings voor de zorg.

Wat is rapporteren in de zorg?

Rapporteren is het belangrijkste communicatiemiddel tussen jou en je collega’s. Wanneer je op dezelfde manier rapportereert zorg je ervoor dat je elkaar begrijpt, zonder misverstanden of ruis op de lijn. Een veel gebruikte methode is SOAP rapporteren. Met onze e-learning SOAP rapporteren leer je hoe je volgens een methode rapporteert.

Wat zijn voorbehouden handelingen?

Om te zorgen voor een veilige gezondheidszorg,  is er wetgeving zoals de Wet BIG. Een voorbehouden handeling is een handeling die alleen door een specifieke medische beroepsgroep mag worden gedaan, zoals injecteren. Naast de voorbehouden handelingen zijn er de risicovolle handelingen. Degene die de handeling ondergaat, loopt hierbij risico.

Degene die de risicovolle of voorbehouden handeling uitvoert, moet aantoonbaar weten wat zij of hij doet. E–learning is hierbij handig omdat je kennis bijhoudt op een moment dat het jou uitkomt. En doordat je, als je nog eens iets wilt nazoeken, dit makkelijk kunt doen in de e–learning. Lees hier meer

Wat is het verschil tussen voorbehouden en risicovolle handelingen?

Een voorbehouden handeling is een risicovolle handeling die alleen door artsen mag worden gedaan.  Een risicovolle handeling mag de arts (verloskundige of tandarts) laten uitvoeren door een verpleegkundige of verzorgende IG. Voor zowel voorbehouden als risicovolle handelingen geldt dat degene die de handeling uitvoert, bevoegd en bekwaam moet zijn.

Bevoegd betekent dat je er de juiste diploma’s voor hebt. Bekwaam betekent dat je beschikt over de juiste kennis en over de juiste vaardigheden. Je moet kunnen aantonen dat je je kennis en vaardigheden op peil houdt door scholing. Overigens geldt voor alle handelingen in de zorg, dat degene die ze professioneel uitvoert, er bekwaam in moet zijn. Lees hier meer

Zijn de e-learnings gebaseerd op de Vilansprotocollen?

Ja, de e-learnings zijn gebaseerd op de Vilansprotocollen. Daarnaast baseren we de e-learning ook op de Nederlandse wetgeving, denk aan de Wet zorg en dwang, de wet BIG en landelijke richtlijnen zoals hygiënerichtlijnen.

 

Zijn de e-learnings geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&V?

Jazeker! Alle e–learnings voor niveau 3 en hoger zijn geaccrediteerd. In het Welkom zie je altijd hoeveel accreditatiepunten je krijgt. In onze leeromgeving zit een automatische koppeling, dus als jij de e-learning hebt gehaald en je BIG- of relatienummer juist hebt ingevuld, dan worden je punten daar automatisch doorgegeven. Easy!

Voldoen de e-learnings voor het KIWA keurmerk?

Ja, het KIWA keurmerk schrijft voor dat je op de hoogte moet zijn van up to date vakkennis en je moet kunnen aantonen dat jij die kennis hebt opgenomen. Dan kan door je certificaat te uploaden in je KIWA omgeving.

Meer leren?

De zorg is steeds in beweging, en ook medewerkers en zorgvragers veranderen voortdurend. Je hebt dus constant kennis nodig: om iets nieuws te leren, om na te zoeken hoe iets zit of om te checken of je een handeling nog wel goed uitvoert.

Met onze Leren = Leuk Academie kan dat allemaal.
We hebben 70+ e-learnings voor elk functieniveau.

Meer weten? Klik hier als je werkt voor een organisatie of klik hier als je zzp-er bent.

Heb je een vraag?  Bel 085-876 95 99 of neem contact met ons op!

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.