Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

E-learning zorg

Handen aan bed belangrijkst, opleiden moet ook

In de zorg zijn de handen aan het bed het allerbelangrijkst. Verlet kost geld en vraagt inspanning van collega’s en invalkrachten voor extra diensten, terwijl iedereen al vol zit. Opleiden moet ook natuurlijk, maar wanneer dan? E-learning is een goede eerste stap. En met onze workouts kun je vervolgens verdiepen.

Uitgebreid pakket e-learning voor de zorg

Hieronder vind je al onze e-learnings. We ontwikkelen steeds nieuwe modules, ingegeven door onze klanten en cursisten. In de catalogus vind je alle modules met o.a. de leerdoelen, duur, prijs. Vraag deze hier aan.

Professioneel handelen

E-learning_huishoudelijke zorg en ondersteuning

Pakket Huishoudelijke zorg

Ook huishoudelijke ondersteuning vraagt om vakkennis van medewerkers.

e-learning medisch rekenen

Voorbehouden handelingen

Bijscholen op de voorbehouden en risicovolle handelingen is verplicht. Een volledig pakket met accreditatie voor 12 modulen.

E-learning Medicatie toedienen

Pakket Helpende Plus

E-learning voor helpenden die willen ondersteunen in de voorbehouden handelingen.

Basiszorg ADL

Basiszorg

Basiszorg gaat over handelingen als wassen en aankleden, maar ook over intieme en persoonlijke handelingen. 

E-learning stof genoeg

Stof genoeg

Makkelijk en betaalbaar medewerkers bijscholen tot professionals huishoudelijke hulp.

e-learning voeding en vocht

Voeding en vocht

Centraal staat: hoe om te gaan met de verschillende vocht- en voedingstoestanden.

E-learning signaleren in de zorg

Signaleren

Om het signaleren ouderenzorg ook daadwerkelijk goed te kunnen doen, is de e-learning Signaleren een handige ondersteuning.

e-learning medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid Toedienen, Aanreiken, Klaarzetten

Je leert oa de basisprincipes omtrent medicatie en waar je informatie kunt vinden.

e-learning medicatieveiligheid

Medicatieveiligheid Aanreiken, Klaarzetten

In Nederland sterven jaarlijks meer mensen door fouten met medicatie dan in het verkeer.

E-learning Medicatie toedienen

Medicatie Toedienen

Wist je dat er meer dan 8 verschillende wegen zijn waarlangs je medicatie kan toedienen?

e-learning medisch rekenen

Medisch rekenen

In deze module ga je aan de slag met medisch rekenen, eerst theorie en vervolgens ga je aan het rekenen met voorbeelden. 

e-learning Voetzorg

Voetzorg

Tegenwoordig zijn helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen in de ouderenzorg verantwoordelijk voor de dagelijkse voetzorg.

e-learning diabetes en insuline injecteren

Diabetes en insuline injecteren

Het herkennen van symptomen van een te hoog of juist te laag bloedsuikergehalte vraagt om kennis van zorgprofessionals.

Communicatie

E-learning SOAP rapporteren

SOAP Rapportage

In de zorg werk je met een team bij je zorgvragers. De zorg voor de zorgvrager is vaak complex. Dat vraagt dus om afstemming en overleg. 

e-learning SOAP rapporteren gehandicaptenzorg

SOAP rapportage gehandicaptenzorg

Rapporteren is van groot belang. Want zonder goede, actiegerichte rapportage kun je je werk niet goed doen. 

Omgaan met

e-elearning omgaan met dementie

Omgaan met dementie

Je leert wat dementie is en welke verschillende vormen er zijn. We behandelen de symptomen en wat de gevolgen hiervan zijn voor de zorgvrager en mantelzorger.

e-learning omgaan met ziekte

Omgaan met ziekte

Dit pakket is voor niveau 3 en 4. Elke ziekte kent zijn eigen verloop en vraagt om een andere benadering.

e-learning omgaan met ziekte niveau 1 en 2

Omgaan met ziekte

Dit pakket is voor niveau 1 en 2 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau.

e-learning omgaan met delier

Omgaan met delier

Je leert over de risicofactoren voor het krijgen van een delier en hoe je verschillende vormen van een delier herkent. Ook leer je wat de gevolgen zijn van een delier voor de zorgvrager en hoe je een delier kunt voorkomen.

E-learning omgaan met gehoorproblemen

Omgaan met gehoorproblemen

Ons gehoor neemt af naarmate we ouder worden. De oplossing? Harder praten. Of tenminste, dat is een gebruikelijke reactie op gehoorproblemen. Maar dat werkt niet.

Veiligheid

e-learning probleemgedrag dementie_

Probleemgedrag bij dementie

Jij als zorgprofessional hebt de rol om goed te reageren op probleemgedrag en dit zoveel mogelijk te beperken. Maar hoe pak je dat aan?

e-learning omgaan met corona

Omgaan met Coronavirus

Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk verspreiding van het virus te voorkomen, zodat er niet nog meer slachtoffers vallen onder zorgvragers.

E-learning Hitteprotocol

Hitteprotocol

Warm weer brengt gezondheidsrisico’s en zelfs levensbedreigende gevolgen met zich mee. Hoe kun jij je voorbereiden op een hittegolf?

E-learning omgaan met agressie

Omgaan met agressie

De e-learning Omgaan met agressie gaat over verstandig reageren op agressie. Hoe ga je om met agressieve zorgvragers?

E-learning Valpreventie

Valpreventie

Hoe vaker een zorgvrager valt, hoe kwetsbaarder hij wordt. Sterker nog: wist je dat een zorgvrager na een heupoperatie een sterk verhoogde kans heeft op overlijden?

Welzijn

e-learning kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen

Thuiswonen voelt veilig en vertrouwd. Toch kan dat zomaar ineens omslaan. Wanneer een vitale oudere verandert in een kwetsbare oudere. Waar let je op? Welke signalen houd je in de gaten?

e-learning activiteiten gehandicaptenzorg

Activiteiten organiseren gehandicaptenzorg

Het organiseren en begeleiden van activiteiten voor zorgvragers was voorheen de taak van collega’s die daar speciaal opgeleid voor waren: de activiteitenbegeleiders?

e-learning activiteiten met zorgvragers

Activiteiten organiseren zorgvragers

Tegenwoordig is activiteitenbegeleiding onderdeel van het takenpakket van woonkamerbegeleiders, helpenden en verzorgenden.

Wetgeving

e-elearning omgaan met dementie

Meldcode

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat welke stappen je moet nemen bij vermoedens van geweld. Hoe zit dat met het beroepsgeheim?

e-learning omgaan met ziekte

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang vervangt per 1 januari 2020 de wet BOPZ. En dat betekent flinke veranderingen in terminologie EN uitvoeringspraktijk.

e-learning Wet zorg en dwang

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 3 en 4

Dit pakket is voor niveau 3 en 4 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau. 

E-Learning Basiscursus Wet zorg en dwang

Basiscursus Wet zorg en dwang niveau 1 en 2

Dit pakket is voor niveau 1 en 2 en sluit perfect aan bij de werkzaamheden en kennis die nodig is voor dat niveau. 

E-Learning Basiscursus Wet zorg en dwang

HACCP Voedselhygiëne

De e-learning Voedselhygiëne gaat over hygiënisch omgaan met voedsel in de thuiszorg, in kleinschalige woonvormen en in het verpleeghuis.

e-learning Dataveiligheid in de zorg

Dataveiligheid

In de zorg ben je verplicht om zorgvuldig en veilig om te gaan met gegevens van zorgvragers. Lees: je hoort AVG-proof te zijn. Maar hoe pak je dat aan?

Zorg rond het sterven

E-learning SOAP rapporteren

Palliatieve pijnbestrijding

Pijnbestrijding is een belangrijk onderdeel in de palliatieve fase. Dat vraagt dus om de juiste pijnbestrijding en de juiste begeleiding. 

E-learning Zorg rond het sterven

Zorg rond het sterven

Zorg rond het sterven is ingewikkeld. Van verlichten van symptomen tot aandacht voor de sociale en psychologische problemen.

Zorgplan

https://elearningmadeeasy.nl/e-learning-zorg/e-learning-klinisch-redeneren-met-omaha-in-beeld/

Omaha systeem in beeld

De e-learning Omaha System in beeld gaat over Omaha, een classificatiesysteem waarin iedereen dezelfde taal gebruikt.

e-learning Omaha system

Klinisch redeneren met Omaha system

Hoe maak je een goed verpleegplan voor het klinisch redeneren met het Omaha systeem? Waar begin je? En wat zijn je vervolgstappen?

e-learning vakbekwaam indiceren

Vakbekwaam indiceren

Na behalen van de e-learning Vakbekwaam Indiceren Omaha System voldoe je als wijkverpleegkundige aan alle scholingseisen rond indiceren en werken met Omaha System.

Met onze e-learning zorg een goede eerste stap

Cursisten waarderen onze e-learnings hoog vanwege:

  • de herkenbare praktijkvoorbeelden
  • de afwisseling van tekst, beeld en interacties
  • de mogelijkheid om jezelf tussendoor te testen
  • eigen regie bij de cursist
  • duidelijk leerpad
  • regelbare afspeelsnelheid van video’s

Ook waarderen cursisten onze e-learning omdat ze deze op hun eigen moment, tempo en plek kunnen doen.

Ons motto: de zorg samen verbeteren

Het is ons motto om samen de ouderenzorg te verbeteren. In onze visie heb je daar alle zorgprofessionals bij nodig, dus ook de niveaus 1 en 2. Zorgvragers waarderen hun inzet hoog. Waar scholing voor VIG en verpleegkundigen verplichte kost is, mist die verplichting voor niveau 1 en 2. Vinden wij gek. Want hoe kun je werken op een huiskamer voor bewoners met dementie, als jij als woonkamerassistent nauwelijks weet wat dementie inhoudt? Vandaar dat we ook een heel pakket aan e-learnings hebben voor niveau 1 en 2.

Leerdoel: toepassen van kennis

De e-learning vanaf niveau 3 accrediteren we bij het kwaliteitsregister V&V. Onze e-learning voor de zorg is natuurlijk gebaseerd op de Vilans Kick-protocollen en de geldende wet- en regelgeving. Het is niet ons doel dat de cursist de wettekst kent, maar het is ons doel dat ze weet hoe ze handelt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Dit doen we door alledaagse casuïstieken voor te leggen aan de cursist. In de feedback krijgt de cursist het antwoord plus toelichting.

Want hoe ga je om met een zorgvrager die zo bang is voor een injectie dat hij deze weigert?

Betaalbare oplossing voor iedereen

Organisatie heeft eigen leeromgeving dus afname via LTI
Organisaties kunnen bij E-learning Made Easy de e-learning afnemen via LTI als de organisatie al een leeromgeving heeft. Zo’n LTI is een koppeling tussen 2 leermanagementsystemen. We doen dit snel en tegen een standaard laag tarief en onze uitmuntende ondersteuning en service.

Organisatie start met leeromgeving E-learning Made Easy
Heeft de organisatie nog geen eigen leeromgeving dan kan de organisatie starten in onze leeromgeving. Ook hier geldt een standaard laag opstarttarief en een snelle start en onze uitmuntende ondersteuning en service. E-learning Made Easy handelt de helpdesk af, waarmee de organisatie veel tijd bespaart.

Losse verkoop van e-learnings en pakketten via webshop
Zzp-ers, helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen kunnen de e-learnings aanschaffen via de webshop. Ook zij kunnen rekenen op onze uitmuntende ondersteuning en service.

Meer leren?

De zorg is steeds in beweging en ook medewerkers en zorgvragers veranderen voortdurend, waardoor er continu een vraag is naar kennis. Een cursist komt soms om iets nieuws te leren, soms om na te zoeken hoe iets zit en soms ter bevestiging dat ze het goed doet. Met onze Leren=Leuk Academie kan dat allemaal en hebben we e-learnings voor elk functieniveau.

Meer weten? Klik hier als je werkt voor een organisatie of klik hier als je zzp-er bent.

Heb je een vraag? Misschien staat het antwoord wel bij de veelgestelde vragen. Of wil je meer weten? Bel 085-876 95 99 of neem contact met ons op voor een scherp aanbod.

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.