Klachtenregeling

E-learning Made Easy stelt alles in het werk om organisatie en cursisten een plezierige en effectieve leerervaring te bieden. Ondanks die inspanning kun je ontevreden zijn over onze dienstverlening. Wat kun je doen?

1. Ben je niet tevreden over (een onderdeel van) een training of online module, de leeromgeving of onze communicatie met jou of de organisatie? Laat het ons zo snel mogelijk weten. We zijn een lerende organisatie en staan open voor verbeteringen!

2. Ben je niet tevreden over de manier waarop we je klacht hebben opgepakt? Dan kun je contact opnemen met onze klachtencommissie. Dien hier je klacht in.  Uiteraard behandelt de klachtencommissie jouw klacht zorgvuldig en vertrouwelijk.

3. De klachtencommissie neemt je klacht in behandeling als je:
• eerder met ons geprobeerd hebt je klacht op te lossen
• klaagt binnen 4 weken nadat de situatie waarover je klaagt, plaatsvond 
• duidelijk omschrijft wat je klacht is en waarom de eerder geboden oplossing in jouw ogen onvoldoende is

4. Na ontvangst van je klacht mailt de klachtencommissie jou en ons een bevestiging van ontvangst.

5. De klachtencommissie vraagt aan jou en aan E-learning Made Easy wat er is gebeurd.

6. De klachtencommissie beoordeelt of je klacht gegrond is. Een financiële vergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat jouw training of online module heeft gekost.

7. De klachtencommissie doet uitspraak binnen 4 weken nadat jij je klacht hebt bekendgemaakt. Als de klachtencommissie langer nodig heeft, laat ze dat jou en ons weten. De gegevens over de klacht worden voor de duur van 5 jaar bewaard.

8. De uitspraak van de klachtencommissie is bindend voor E-learning Made Easy.

9. Mocht je met de uitslag van de klachtencommissie niet tevreden zijn, dan kun je deze voorleggen aan een externe klachtencommissie. De uitspraak hiervan is bindend. Als de externe klachtencommissie oordeelt dat de organisatie 

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.