Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor de ouderenzorg

E-learning Medicatieveiligheid

E-learning over het aanreiken en klaarzetten van medicatie.

In Nederland sterven jaarlijks meer mensen door fouten met medicatie dan in het verkeer. Daarom hebben landelijke branche-, beroeps- en cliënten- organisaties zich verenigd in het Platform medicatieveiligheid en gezamenlijk de Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg opgesteld (ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, NHG, LOC, PFN, V&VN).

Medicatieveiligheid is een verantwoordelijkheid die medewerkers in de zorg delen met onder meer artsen, apothekers, zorgvragers, mantelzorgers en zorgorganisaties. Natuurlijk is het dan van belang dat je goed weet wie welke rol vervult in de keten en wat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn.

In de e-learning gaat de cursist aan de slag met deze onderwerpen. Door de vele praktijkvoorbeelden en interactieve vragen wordt de kennis gelijk al toegepast en krijgt de cursist nuttige feedback op de keuzes die zij/hij maakt.

E-learning Medicatie aanreiken en toedienen

Wat leer je met e-learning Medicatieveiligheid aanreiken, klaarzetten?

  • uitleggen waarom de principes van medicatieveiligheid belangrijk zijn
  • de stappen in het medicatieproces beschrijven
  • bij elke stap uitleggen wat haar taken en verantwoordelijkheden als zorgprofessional zijn
  • signaleren van situaties waar de zorgvrager de regierol verliest

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.