E-learning zorg en dwang

Cursussen voor niveau 1&2, niveau 3&4, zorgverantwoordelijken en wijkverpleegkundigen 

vanaf 39 euro per deelnemer | korting bij meer dan 10 deelnemers

De Wet zorg en dwang (2020) zet de zorg op zijn kop, want zowel de terminologie als de regels zijn totaal veranderd. Eén van de veranderingen? Veel meer zorgvragers vallen onder de wet. En dus moeten veel meer zorgprofessionals de wet kennen om hun werk goed te doen.

Van ouderenspecialist tot thuiszorgmedewerker: met onze e-learning Wet zorg en dwang zijn ze in snel tempo volledig bijgeschoold.

Inclusief

 • jaarlijkse updates voor alle e-learnings
 • extra materialen: oefeningen, quizzen, filmpjes
 • handige mailtjes tussendoor (om bij de les te blijven)
 • automatische accreditatie na de toets
 • supersnelle helpdesk voor organisatie én cursist
 • leerpaden voor alle functieniveaus, 1 tot en met 6

De Wet zorg en dwang vervangt de BOPZ. Da’s bekend

En je weet waarschijnlijk ook dat de nieuwe wet op een heel andere manier omgaat met onvrijwillige zorg. Die zorg is namelijk niet meer gebonden aan een locatie, maar aan de zorgvrager.

De zorgvrager in de thuiszorg of op de dagbesteding valt ook onder de wet. En dat betekent dat hun zorgverleners de nieuwe regels moeten kennen.

De nieuwe regels zijn complex

De Wet zorg en dwang kent een flink aantal lastige begrippen die je niet 1-2-3 onder de knie hebt.

Een vrijheidsbeperkende maatregel heet nu onvrijwillige zorg. De onvrijwillige zorg moet voldoen aan de eisen proportionaliteit, subsidiariteit en effectiviteit. Maar voor je de onvrijwillige zorg inzet, moet je kijken naar wilsbekwaamheid en ernstig nadeel.

Pittige termen dus. Met een complex stappenplan bovendien.

Hoe krijg je dat bij iedereen tussen de oren? Op korte termijn?

Daar hebben we natuurlijk over nagedacht. Met onze e-learning Wet zorg en dwang start je snel met de scholing. Online, dus zonder roosterwijzigingen of klassikale bijeenkomsten.

We hebben 4 cursussen: elk niveau haar eigen maatwerk.

 • Voor medewerkers niveau 1 en 2, die de wet op hoofdlijnen moeten kennen, gevaarlijke situaties moeten signaleren en weten welke ondersteuning ze mogen vragen als ze onvrijwillige zorg uitvoeren
 • Voor medewerkers niveau 3 en 4, die moeten weten en signaleren wat wel en niet mag, omdat ze de zorgverantwoordelijke ondersteunen
 • Voor zorgverantwoordelijken en behandelaars, die verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de wet in het verpleeghuis
 • Voor wijkverpleegkundigen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering bij zorgvragers thuis

In alle e-learnings komen de verschillende onderdelen van de wet aan bod. Stapsgewijs nemen we de cursist mee in de begrippen. En met de praktijkvoorbeelden en de casuïstiek komt de taaie wet tot leven.

Alles op een rijtje

Basiscursus niveau 1, 2 | Ondersteunend personeel en vrijwilligers

Duur: 45 minuten
Zwaartepunt: herkennen en signaleren; niet beslissen
Afronding: certificaat
Naar de webshop

Basiscursus niveau 3, 4 | Medewerkers die de zorgverantwoordelijken ondersteunen

Duur: 1 uur
Zwaartepunt: signaleren van (on)juiste inzet, interpreteren, ondersteunen
Afronding: certificaat + accreditatie  Kwaliteitsregister V&V (1 punt)
Naar de webshop

Wet Zorg en Dwang | Zorgverantwoordelijken en behandelaars

Duur: 2 tot 3 uur
Zwaartepunt: uitvoeren, verantwoordelijkheid dragen, nemen en tonen
Afronding: certificaat + accreditatie Kwaliteitsregister V&V (3 punten)
Naar de webshop

Wet Zorg en Dwang | Wijkverpleegkundigen

Duur: 2 tot 3  uur
Zwaartepunt: uitvoeren, verantwoordelijkheid dragen, nemen en tonen
Afronding: certificaat + accreditatie Kwaliteitsregister V&V (3 punten)
Naar de webshop

Wist je dit?

 • De overheid stelt de wet bij en vult de regels aan.
  Als je nu alvast vertrouwd raakt met de wet, zijn de wijzigingen straks beter te snappen.
 • Onvrijwillige zorg is de laatste optie.
  Alternatieven gaan altijd voor. Ook daar besteden we aandacht aan in de cursus.

Extramurale zorgprofessionals hebben het extra moeilijk met deze wet.
Alles is nieuw voor ze. Dat maakt leren lastiger. Hoe eerder je bijschoolt, hoe sneller ze kunnen aanhaken.

Praktische informatie

 • Na afronding blijft de lesstof een jaar beschikbaar
 • De training is geschikt voor laptop, desktop, tablet en mobiel
 • De leeromgeving is inbegrepen in de prijs
 • Heeft de organisatie een eigen leeromgeving, dan kunnen we een koppeling maken tussen beide leersystemen (LTI)
 • Wetswijzigingen verwerken we in alle e-learnings. Snel en zonder extra kosten

We hebben 7 e-learnings over de Wet zorg en dwang bekeken. Die van Elearning Made Easy stak er met kop en schouder bovenuit.

Carla, opleidingsfuntionaris

Ieder mens heeft het recht om in vrijheid te leven

Onvrijwillige zorg is de aller-allerlaatste optie. Maar als het niet lukt om een vrijwillig alternatief te vinden, wil je wel zeker weten dat je het juiste doet. Zonder de zorgvrager te benadelen.

Met de e-learning Wet zorg en dwang leer je hoe je volgens de wet om moet gaan met het spanningsveld tussen vrijheid en veiligheid.

Of je nu helpende bent of psycholoog.

Meer weten?

Vragen over Wet zorg en dwang

Wat houdt de Wet zorg en dwang in?

De Wet zorg en dwang is van toepassing op alle zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking die zorg krijgen vanwege hun aandoening of beperking. De wet geldt voor zorgprofessionals en vrijwilligers in zorgorganisaties.

Kern van de Wet zorg en dwang is Nee, tenzij. Hiermee wordt bedoeld dat onvrijwillige zorg pas mag worden ingezet als er echt geen andere keus is.

Een van de kernbegrippen uit de Wet zorg en dwang is onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg is zorg waartegen de zorgvrager of zijn vertegenwoordiger zich verzet.

Lees hier over andere kernbegrippen uit de Wet zorg en dwang.

Welke maatregelen vallen onder Wet zorg en dwang?

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang ingegaan. Deze vervangt de wet BOPZ. In de wet BOPZ stonden middelen en maatregelen centraal. In de Wet zorg en dwang heb je het niet over maatregelen. In de Wet zorg en dwang gaat het over onvrijwillige zorg. En volgens deze nieuwe wet mag je onvrijwillige zorg uitsluitend inzetten als er een ernstig nadeel is voor de zorgvrager, of mensen en materialen om hem heen. Daarom is de Wet zorg en dwang cliëntvolgend: de wet verplicht zorgprofessionals om te kijken welke zorg de zorgvrager weigert en om te kijken of er geen vrijwillige alternatieven zijn. Stel dat een zorgvrager niet wil douchen. Wil hij dan misschien wel in bad? Of wil hij wel wassen aan de wastafel? Lees hier meer over de Wet zorg en dwang.

Wat zijn de hoofdpunten uit Wet zorg en dwang?

Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang de wet BOPZ.

Belangrijkste verschillen:

 • de Wet zorg en dwang mag op elke professionele zorglocatie worden toegepast
 • je bespreekt samen met zorgvrager en partner, familie wat het beste past aan zorg

De Wet zorg en dwang heeft als doel om zo min mogelijk onvrijwillige zorg te bieden. In de wet staat daarom nauwkeurig beschreven voor wie de wet geldt en aan welke eisen moet worden voldaan als er onvrijwillige zorg wordt geboden. Kernbegrippen van de Wet zorg en dwang zijn:

 • onvrijwillige zorg
 • cliëntvolgend
 • ernstig nadeel
 • verzet

Lees er hier meer over.

Meer leren?

De zorg is steeds in beweging, en ook medewerkers en zorgvragers veranderen voortdurend. Je hebt dus constant kennis nodig: om iets nieuws te leren, om na te zoeken hoe iets zit of om te checken of je een handeling nog wel goed uitvoert.

Met onze Leren = Leuk Academie kan dat allemaal.
We hebben 70+ e-learnings voor elk functieniveau.

Meer weten? Klik hier als je werkt voor een organisatie of klik hier als je zzp-er bent.

Heb je een vraag?  Bel 085-876 95 99 of neem contact met ons op!

Gratis

Doe de gratis e-learning handhygiëne en leer alle ins en outs over handhygiëne en handen wassen.

Over E-learning Made Easy

E-learning Made Easy wil organisaties en medewerkers in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg  uitmuntende e-learning bieden en ook service en ondersteuning geven. Lees meer over hoe oprichter Hedwig dat samen met haar team doet.