Praktijkgerichte betaalbare e-learningoplossingen voor zorg en welzijn

Ouderen blijven steeds langer thuis. Dat willen ouderen zelf vaak èn het is overheidsbeleid. Dat betekent dat er ook meer ouderen thuis wonen die kwetsbaar zijn en van wie het goed is om ze in je blikveld te hebben. Een goede samenwerking tussen de wijkverpleegkundige en de praktijkverpleegkundige helpt daarbij. Die samenwerking staat centraal in de e-learning Kwetsbare Ouderen. Deze e-learning is ontwikkeld voor een project van beroepsvereniging V&VN.

elearning Kwetsbare ouderen

Praktijkvoorbeelden

In de e-learning maakt de cursist kennis met herkenbare praktijkvoorbeelden om bijvoorbeeld te kunnen bepalen of een zorgvrager kwetsbaar is. Ook wordt er gekeken of er bijvoorbeeld sprake is van de ‘geriatrische reuzen’ en welke gevolgen dat kan hebben voor de zorgvrager. Ook komt het betrekkelijk recente onderwerp over advance care aan de orde: wat wil een kwetsbare zorgvrager nog aan behandeling ontvangen?

Analogie met verpleegkundig proces

De e-learning is opgebouwd naar de analogie van het verpleegkundig proces, waar de cursist aan de slag gaat met hoe je kwetsbare ouderen vindt, het verhelderen van de zorgvraag en diagnose stellen. Ook het stellen van zorgdoelen samen met de ouderen, organiseren van de zorg en evalueren en monitoren komen aan bod. In elk van deze onderdelen van het verpleegkundig proces zitten kritische punten in de samenwerking en afstemming die direct van invloed zijn op de kwaliteit van zorg. Startpunt van de e-learning is de LESA Kwetsbare ouderen geweest.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning is de cursist op de hoogte van:

  • ontwikkelingen in de zorg voor ouderen die thuis wonen
  • hoe je kwetsbaarheid bij ouderen signaleert
  • hoe je vaststelt of er sprake is van complexe problematiek
  • hoe je de eigen regie van kwetsbare ouderen kunt bevorderen
  • het begrip positieve gezondheid en hoe je dit kunt toepassen
  • hoe je effectief met andere verpleegkundigen samenwerkt in de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek.

Toegang tot de e-learning voor (wijk)verpleegkundigen

Als verpleegkundige/verzorgende maak je eerst een gastaccount aan op de website van het NHG.
a) Je meldt je aan als gast door het invullen van het aanmeldformulier (klik hier). Er staat voor Wijkverpleegkundige maar als je verpleegkundige of verzorgende bent, kun je natuurlijk ook veel aan de e-learning hebben, dus schrijf je gerust in.
b) Zorg dat je je V&VN lidnummer bij de hand hebt. Dit moet je invullen op het aanmeldformulier, zodat het NHG je accreditatiepunten kan bijschrijven.
c) Na aanmelding krijg je binnen vijf werkdagen een activatiecode toegestuurd. Met deze activatiecode kun je een wachtwoord aanmaken.
d) Nu kun je als gast van het NHG inloggen en de e-learning gaan volgen. Als je inlogt vanuit een werkcomputer, dan is het soms niet mogelijk de e-learning te starten. We raden daarom aan vooraf te testen en eventueel de e-learning op een laptop of tablet te volgen, zodat je geen last hebt van allerlei beperkingen van een werkcomputer.

Of download de bestanden voor in de eigen leeromgeving van de organisatie

Het is mogelijk om de e-learning via het eigen leerportaal van de organisatie aan te bieden. Dan kunnen medewerkers de e-learning eenvoudig in hun vertrouwde leeromgeving vinden en kan de organisatie voortgang monitoren. Ben je opleidingsfunctionaris en wil je de e-learning in jullie eigen leerportaal?

Vul hier het formulier in

Na het invullen sturen we je een link naar de bestanden plus een korte uitleg.

Met dank aan…

E-learning Made Easy heeft in opdracht van V&VN de ontwikkeling en didactiek van de e-learning gemaakt samen met Machteld van der Veen. De algemene projectleiding was in handen van Mariska de Bont (V&VN) en de verpleegkundigen uit de praktijk Anjo Wijckmans, Germieke Quist, Monique Jansen Schuling en Lilian Sprong. Dank allemaal voor het mooie resultaat.